Back to browsing

About GEBEDFLIX

Laagdrempelig luisteren en gebruikersgemak

Beste kijker en/of luisteraar! Dit platform is erop gericht te helpen om de opnames van studies van het Woord van de Eeuwige, ook wel bekend als de Vader, GOD van Israƫl, Yahweh, IEUE Zebaoth, Heer der Heerscharen, Redder van alle mensen - te verspreiden, alsmede de inzichten in de openbaringen van de eersteling - de Zoon - de Christus.

Laagdrempelig luisteren en gebruikersgemak, daar ligt de focus van Gebedflix.

Veel kijk en luister plezier tijdens deze coronatijd.

Pieter van Linschoten
P010 Digital Media


Deze website bevat publicaties van onder andere
Da-ath.nl
Gemeente Eben-Haëzer
Goedbericht.nl
Het beste nieuws / Salvationofall-av.org