Openbaring studie (Video)

2020 - 2021 2 seizoenen - 31 afleveringen

1 dag 19 minuten totale afspeellengte

Spreker

Da-ath.nl

Afleveringen

Seizoen 1 2020

Sorteer Andersom

1

Openbaring 17,18 (51) - deel 1, 09-04-202058 minuten

Publicatie: 4 jaar geleden In deze studie wordt Jesaja 21 en 47 gelezen en toegelicht, in verband met Baylon en haar val.

2

Openbaring 17,18 (51) deel 2, 09-04-202041 minuten

Publicatie: 4 jaar geleden Ook in Jesaja 47 wordt Babylon genoemd. Als laatste profetie in Jesaja waar het gericht over deze stad wordt aangekondigd.

3

Openbaring hoofdstuk 17,18 (52) - deel 2, Jeremia 50:1-6 over Babylon, 14 mei 202043 minuten

Publicatie: 4 jaar geleden Jeremia 50 en 51 gaan ook over het gericht over en de val van Babylon. Wat voor effect dat zal hebben, is met geen woorden uit te drukken. Jeremia 50:1-6 wordt besproken.

4

Openbaring, hoofdstuk 17,18 (52) -deel 1- bespreking Jesaja 48:9-22, 14 Mei 202001 uur 29 minuten

Publicatie: 4 jaar geleden In Jesaja 48 meer over Babel/Babylon. De Heer spreekt aan. Dat heeft gevolgen voor Israel, maar ook de omringende volkeren.

5

Openbaring 18 (53), Jeremia 50:21-46 - deel 2, 01-06-202042 minuten

Publicatie: 4 jaar geleden Jeremia 50 spreekt ook over de val van Babel, met parallellen in het NT.

6

Openbaring 18 (53), Jeremia 50:6-20 - deel 1, 1 juni 202001 uur 04 minuten

Publicatie: 4 jaar geleden Jeremia geeft veel info over Babylon en haar val. De overwinning is voor de Heer Jezus Christus

7

Openbaring 18 (54) deel 1 - Jeremia 51:1-1001 uur 04 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Verder in Tenach - het gericht over Babylon. Hoofdstuk 51 van deze profeet spreekt ervan. Boeiend om te beluisteren, Gods woord.

8

Openbaring 18 (54) - deel 2 - Jeremia 51:11-2742 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Ook dit deel uit Jeremia 51 is boeiend en spreekt aan. Jahweh, de God van Israel, voert het gericht uit en wordt bezongen.

9

Openbaring 18 (55) - deel 1 Jeremia 51:28-3450 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Jeremia ontving bijzondere profetie van Jahweh, ook over Babel. De definitieve ondergang en verwoesting staat beschreven, God werkt door, op weg naar Zijn grote doel.

10

Openbaring 18 (55) - deel 2 Jeremia 51:35-4634 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Ook dit deel bespreekt de profetie van Jeremia. Dat is voor een behoorlijk deel nog toekomst, maar profetie kan ook meerdere keren vervuld worden.

11

Openbaring 18 (56) - deel 1 Jeremia 51:47-5345 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Ook in dit deel van Jeremia lezen we aspecten van de ondergang, het gericht over Babylon. Het zal niet meer terugkeren, tot welzijn van Israel en de volkeren in de komende 1000 jaar.

12

Openbaring 18 (56) - deel 2 Jeremia 51:54-6430 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Het slot van Jeremia 51 zegt nogmaals het nodige over de val en definitieve verwoesting van Babylon.

13

Openbaring 18 (57) - deel 1 Openbaring 17:18-18:556 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden In Openbaring 17:18-19:5 lees je het gericht over en dus de ondergang van Babylon. Lijnen van Tenach komen uit in deze Onthulling van Jezus Christus.

14

Openbaring 18 (57) - deel 2 Openbaring 18:4,540 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden De gerichten komen, het is ernstig. Toch is de verwachting dat Hij, Jezus Christus, als de Koning van de koningen. HIJ wordt in dit bijbelboek onthuld!

15

Openbaring 18 (58) - deel 1 Open.18:6-1347 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Het gericht over Babylon is diep ingrijpend; de stad wordt totaal verwoest waarmee een einde komt aan het centrum van waaruit de wereld beheerst werd. Men roept 'wee, wee' als ze zien wat gebeurt. God grijpt in.

16

Openbaring 18 (58) - deel 2 Openb.18:14-1924 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Dit tweede deel zoomt in op de verzen 14-19, waarin diverse mensen met ontzetting de ondergang van Babylon, de grote stad van de eindtijd, zien. God maakt een einde aan al de zaken die daar gebeurden en die de wereld verleidden tot afgoderij.


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2020
Seizoen 2 - 2021