Efeze (Video)

2020 - 2021 2 seizoenen - 17 afleveringen

18 uur 59 minuten totale afspeellengte

Spreker

Gezondewoorden.nl

Afleveringen

Seizoen 1 2020

Sorteer Andersom

1

1. Efeze 1:1-401 uur 13 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden In de aanhef van de brief, vinden we de schrijver, de adressering en de groet. Die zijn veelzeggend. Meteen daarna begint de opsomming van de geestelijke zegeningen van de gelovigen. Gezegend in elke geestelijke zegen in de hemel in Christus!

2

2. Efeze 1:5-1201 uur 04 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden We vervolgen de opsomming van Paulus in dit hoofdstuk over de geestelijke zegeningen die wij ontvangen in Christus: tevoren bestemt tot zoonstelling, begenadigt in de Geliefde, vrijkoping en bevrijding van misstappen en dat Hij ons het geheim van Zijn wil bekend maakt. En wat is dat geheim? Paulus neemt ons letterlijk en figuurlijk mee tot grote hoogten!

3

3. Efeze 1:13-2301 uur 17 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden In dit gedeelte bespreekt Paulus de laatste geestelijke zegeningen en spreekt vervolgens een gebed uit voor ‘de Efeziërs’. Hij bidt hen toe dat ze werkelijk zicht en besef krijgen van wat zij ontvangen.

4

4. Efeze 2:1-1001 uur 03 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden We zijn dood voor de misstappen en zonden en God maakt ons samen met Christus levend, wekt ons samen met Christus op en doet ons samen zitten in de hemel in Christus. Opdat Hij in de toekomende aeonen Zijn genade over ons zou betonen.

5

5. Efeze 2:11- 1701 uur 09 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden De natiën stonden eerst veraf en waren vervreemd van het burgerrecht van Israël, gasten van de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nu echter in Christus Jezus maakt God Jood en heiden één nieuwe mens(heid). Het kruis is het einde van alle menselijke inspanningen. Gelovigen nu, of ze nu Jood zijn of heiden, ontvangen een hogere positie dan Israël ooit ontvangen heeft.

6

6. Efeze 2:18-2201 uur 04 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Paulus gebruikt in dit gedeelte van Efeze 2 de beeldspraak van een lichaam en een tempel door elkaar. Beide spreken van de ecclesia. Jood en heiden zijn één gemaakt in Christus, een nieuwe mens. Dat is niet alleen voor de natiën een totaal nieuwe positie, maar ook voor de Jood.

7

7. Efeze 3:1-701 uur 12 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Het is bekend dat Efeze 3 een parenthese, een onderbreking is, in het betoog van Paulus. Het is ook in deze onderbreking 'tussen de eerste en tweede komst van Christus' dat de boodschap van Paulus actueel is. Paulus maakt in dit gedeelte deze boodschap (het geheim) bekend en stileert dit ook in de manier waarop hij dit doet: in een tussenzin.

8

8. Efeze 3:8-1601 uur 03 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden Paulus was geroepen om onder de natiën te evangeliseren: de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus. Wij zijn één met Hem en delen in Zijn zegeningen. Paulus dankt God, de Schepper van alles en bidt dat wij werkelijk besef mogen hebben van dat wat wij bezitten in Hem.

9

9. Efeze 3:17-4:301 uur 08 minuten

Publicatie: 3 jaar geleden In deze studie bespreken we het tweede deel van het gebed van Paulus in Efeze 3. Hij neemt ons mee naar geweldige hoogte (en breedte, lengte en diepte) en richt ons hart op Hem en onze toekomst met Hem. In Efeze 4 beeïndigd Paulus de parenthese, die zijn betoog in Efeze 3 is en pakt de draad weer op die hij in Efeze 3:2 losliet.


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2020
Seizoen 2 - 2021