Terug naar Da-ath.nl - Lezingen

Da-ath.nl - Lezingen
S15E16: Psalm 121 deel A

Psalm 121, misschien van koning Hizkia, is aansprekend. Jahweh is Hulp en Bewaarder van Israël. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=32180

Spreker Date Gorter


Download MP3
Sorteer Andersom

1

Het geloof van Jezus Christus deel A01 uur 07 minuten

Publicatie: 4 maanden geleden Het geloof van Jezus Christus (III) is deel 8 in de serie over 'het geloofvan ..... Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31737

2

Efeze studie 41 - 3:7-9 deel A45 minuten

Publicatie: 4 maanden geleden Paulus' unieke bediening wasvoor de natiën en hij mocht ookde onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie brengen.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31766

3

Efeze studie 41 - 3:7-9 deel B46 minuten

Publicatie: 4 maanden geleden Paulus' unieke bediening wasvoor de natiën en hij mocht ookde onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie brengen.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31766

4

Efeze studie 42 - 3:9,10 deel A48 minuten

Publicatie: 4 maanden geleden Het geheime beheer is centraalin deze rijke brief. Het lichaam van Christus is één. En heeft specifieke, unieke bediening.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31813

5

Efeze studie 42 - 3:9,10 deel B48 minuten

Publicatie: 4 maanden geleden Het geheime beheer is centraalin deze rijke brief. Het lichaam van Christus is één. En heeft specifieke, unieke bediening.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31813

6

Gods werk deel A49 minuten

Publicatie: 3 maanden geleden Gods werk is zichtbaar in degeschiedenissen die in de Schriftvermeld zijn. Hoe Hij dat doet isin deze spreekbeurt te horen.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31845

7

Efeze studie 43 - 3:10,11 deel A51 minuten

Publicatie: 3 maanden geleden Efeze 3:9-11 markeert met hetbeheer van het geheimenis eenkeerpunt. De geheimenissen m.b.t. Israëls verharding/ongeloofkwamen naar voren. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31867

8

Efeze studie 43 - 3:10,11 deel B28 minuten

Publicatie: 3 maanden geleden Efeze 3:9-11 markeert met hetbeheer van het geheimenis eenkeerpunt. De geheimenissen m.b.t. Israëls verharding/ongeloofkwamen naar voren. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31867

9

Efeze studie 44 - 3:11 deel A47 minuten

Publicatie: 3 maanden geleden Gods voornemen van de eonen is onderwerp in deze. Welke bediening heeft het lichaam vanChristus daarin?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31919

10

Efeze studie 44 - 3:11 deel B49 minuten

Publicatie: 3 maanden geleden Gods voornemen van de eonen is onderwerp in deze. Welke bediening heeft het lichaam vanChristus daarin?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31919

11

Troost en verwachting deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 3 maanden geleden Wat verwachten wij? De dag van de Heer?Of iets anders? Paulus schrijft daarover in1 Thessalonicenzen 4:13-18. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31937

12

Efeze studie 45 - 3:12,13 deel A45 minuten

Publicatie: 2 maanden geleden In Efeze 3:11-13 is Gods plan van eonendat Hij uitvoert in Christus Jezus en watis de functie van het lichaam van Christus?Deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31996

13

Efeze studie 45 - 3:12,13 deel B38 minuten

Publicatie: 2 maanden geleden In Efeze 3:11-13 is Gods plan van eonendat Hij uitvoert in Christus Jezus en watis de functie van het lichaam van Christus?Deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31996

14

Efeze studie 46 - 3:13,14 deel A47 minuten

Publicatie: 1 maand geleden In Efeze 3:13,14 gaat Paulus deknieën buigen, en bidt tot God.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32132

15

Efeze studie 46 - 3:13,14 deel B37 minuten

Publicatie: 1 maand geleden In Efeze 3:13,14 gaat Paulus deknieën buigen, en bidt tot God.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32132

16

Psalm 121 deel A46 minuten

Publicatie: 1 maand geleden Psalm 121, misschien van koning Hizkia, is aansprekend. Jahweh is Hulp en Bewaarder van Israël. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=32180

17

Efeze studie 47 - 3:14,15 deel A48 minuten

Publicatie: 1 maand geleden God als Vader mogen kennen,hoe heerlijk is dat! Wat zegtde Schrift over Vaderschapvan God? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32194

18

Efeze studie 47 - 3:14,15 deel B40 minuten

Publicatie: 1 maand geleden God als Vader mogen kennen,hoe heerlijk is dat! Wat zegtde Schrift over Vaderschapvan God? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32194

19

Efeze studie 48 - 3:15,16 deel A43 minuten

Publicatie: 1 maand geleden Het hart van de Vader in Efeze 3.Het gebed is rijk en indringend.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32247

20

Efeze studie 48 - 3:15,16 deel B36 minuten

Publicatie: 1 maand geleden Het hart van de Vader in Efeze 3.Het gebed is rijk en indringend.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32247

21

Twee of een? deel A01 uur 02 minuten

Publicatie: 3 weken geleden In de tweede Korinthebrief moest Paulusook zijn apostelschap verdedigen en zichverantwoorden. Hij spreekt over het nieuwevan de geest in contrast tot het oude vande letter. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=32257

22

Efeze studie 49 - 3:16,17 deel A50 minuten

Publicatie: 2 weken geleden In deze studie gaat het onder meerover het wonen van Christus in onshart en diverse belangwekkende onderwerpen werden uit de Schriftindringend besproken.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32300

23

Efeze studie 49 - 3:16,17 deel B43 minuten

Publicatie: 2 weken geleden In deze studie gaat het onder meerover het wonen van Christus in onshart en diverse belangwekkende onderwerpen werden uit de Schriftindringend besproken.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32300

24

Heerlijkheid - 2 Korinthe 3 deel A58 minuten

Publicatie: 6 dagen geleden Het tweede deel van 2 Korinthe 3spreekt van de grotere heerlijkheid van het evangelie van Paulus tenopzichte van het oude verbond.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=32347

Nieuwe aflevering

25

Efeze studie 50 - 3:17 deel A47 minuten

Publicatie: 2 dagen geleden In Gods liefde geworteld en gefundeerd, Efeze 3:17,was het hoofdthema van deze studie avond.Hoe is Gods liefde? Dat en meer kwam aan deorde. Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32357

Nieuwe aflevering

26

Efeze studie 50 - 3:17 deel B37 minuten

Publicatie: 2 dagen geleden In Gods liefde geworteld en gefundeerd, Efeze 3:17,was het hoofdthema van deze studie avond.Hoe is Gods liefde? Dat en meer kwam aan deorde. Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32357

Nieuwe aflevering

Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2010
Seizoen 2 - 2011
Seizoen 3 - 2012
Seizoen 4 - 2013
Seizoen 5 - 2014
Seizoen 6 - 2015
Seizoen 7 - 2016
Seizoen 8 - 2017
Seizoen 9 - 2018
Seizoen 10 - 2019
Seizoen 11 - 2020
Seizoen 12 - 2021
Seizoen 13 - 2022
Seizoen 14 - 2023
Seizoen 15 - 2024