Terug naar De Zeventig Boeken (Video)

De Zeventig Boeken (Video)
S3E15: De twee getuigen deel 2 (Openb.11:5-10)

#twee getuigen

Spreker Wolter Brakshoofden

Sorteer Andersom

1

Gods woord is onveranderlijk ~ IK BEN (exod.3:14)09 minuten

Publicatie: 5 maanden geleden Duizenden jaren geleden is het woord van God opgetekend. Dat wij HIJ gesproken heeft ligt vast. Daar zal Hij nooit op terug komen en is een stabiel gegeven in deze turbulente tijd. We weten precies wat het "doel einde" van de ene God is, namelijk 1 Kor.15:28. Het is een grote gift van de ene God dat wij het (geschreven) woord elke dag opnieuw mogen lezen en onderzoeken. Fantastisch toch!

2

Valt er nog wat te lachen? Jazeker! (Gen.21)03 minuten

Publicatie: 5 maanden geleden Als je om je heen kijkt en naar het nieuws luistert dan wordt je somber, waar gaat het naar toe? Maar als je God's woord mag kennen, en in het bijzonder de beloften, dan ga je lachen. Want dan weet je dat God uiteindelijk iedereen doet lachen. Niet als een 'stand-up comedian', maar Hij laat lachen vanuit het hart, in grote dankbaarheid en blijdschap !

4

Wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders (Joh.9). Eindelijk antwoord op 'de waarom is er ... vraag'10 minuten

Publicatie: 4 maanden geleden In tien minuten tijd krijgt u het puur Schriftuurlijke antwoord op de waarom vraag (waarom is er zo veel ellende in deze wereld) Onze Heer geeft duidelijk antwoordt op deze vraag (Joh.9 de blind geborene).

5

16 redenen : God is de Redder van alle mensen03 minuten

Publicatie: 4 maanden geleden Er zijn zoveel misverstanden over redding. Daarom zestien redenen waarom God de Redder is van alle mensen. Alle? Jazeker, allen! Het filmpje duurt maar drie minuten, kijk en deel het met aderen.

6

Boos worden, boos zijn ... en dan ? (Efez.4:26)10 minuten

Publicatie: 4 maanden geleden Mogen wij (gelovigen) eigenlijk wel boos worden of boos zijn? En moeten wij (gelovigen) ons best doen om niet boos te worden? Hoe zit dat? Gelukkig verteld de apostel Paulus in de "Efeze brief" hoe om te gaan met boosheid (toorn).

7

Redding van Judas Iskariot staat vast54 minuten

Publicatie: 3 maanden geleden

8

Opgewekt en opgestaan01 minuten

Publicatie: 3 maanden geleden Dat Christus is opgewekt is niet hetzelfde als Hij is opgestaan

9

Wedergeboren worden? nog nooit een oproep gedaan!04 minuten

Publicatie: 3 maanden geleden Wedergeboren worden is een belofte geen oproep. 'Wedergeboren worden' is een vertaling van twee Griekse woorden die 'geboren worden' en 'van boven' betekenen. Dat geeft direct aan wie de bron is en wie degene is die genereerd (het actieve gedeelte). God reinigt, God veranderd het hart. Hij veranderd het hart en geeft een nieuwe geest in uw binnenste (Ezech.36:36 (Israël), Titus 3:4-6 (gelovigen nu) Meer info met meer teksten: zie https://www.youtube.com/watch?v=xQqA5PJV3Kc

10

Jaloezie, afgunst, benijden alles te maken met 'kort van zicht'05 minuten

Publicatie: 3 maanden geleden

11

ZON ~ geZONde woorden04 minuten

Publicatie: 2 maanden geleden In een land wat dicht bij de evenaar ligt, speelt de zon een belangrijke rol. Eigenlijk net zoals de geZONde woorden van Paulus voor ons van zeer groot belang zijn. Zo is het verstandig om je goed in te smeren met het genade evangelie, dit rustig te bestuderen en heel veel water (beeld van woord van God) te drinken.

12

De goede herder, ...schapen niet van deze stal?57 minuten

Publicatie: 2 maanden geleden

13

De twee getuigen deel 1 (Openb.11:1-5)03 minuten

Publicatie: 2 maanden geleden Deze Pres(entatie)-Vid(eo) is een weergave van de bijbelstudie over "de twee getuigen (Openbaring 11)" die u op https://goedbericht.nl/lezingen/de-twee-getuigen-1/ kunt vinden.

14

Eer van mensen ..? (Joh.5:41,44)07 minuten

Publicatie: 2 maanden geleden De Heer had geen eer van mensen nodig. De Schriftgeleerden wel. Die waren uit op eretitels en erebaantjes. Vandaag de dag is het niet anders. Mensen streven naar titels die mensen verzonnen hebben. Met een titel ben je bevoegd om te mogen voorgaan en spreken (in het algemeen). Maar het gaat in de Schrift om bekwaamheid. Heb je kennis van de Schrift?

15

De twee getuigen deel 2 (Openb.11:5-10)03 minuten

Publicatie: 2 maanden geleden #twee getuigen

16

Beelden in de bijbel: 70 palmbomen en 70 afgehouwen tenen en duimen06 minuten

Publicatie: 1 maand geleden In Gods woord worden veel zaken toegelicht via beelden uit de natuur. Denk maar aan Math.13 (de akker en de zaaier). Maar ook in andere details in de opgetekende geschiedenissen worden vaak beelden gebruikt. Zo ook de geschiedenis uit Exod.15 (waterbronnen en palmbomen) en Richteren 1 (afgehouwen tenen en duimen).

17

(Spreekbeurt van Ruud Boukema) Starende mensen zijn ...?43 minuten

Publicatie: 1 maand geleden In Handelingen 1:9-10 lezen we: En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer , zie , twee mannen in witte klederen... De Heer nam nog iets mee toen hij werd opgenomen. Wat dat precies was lezen we in de Efez.4:8

18

Tot geloof komen... of geloven ?15 minuten

Publicatie: 1 maand geleden In onze vertalingen komen we diverse malen tegen: ...en zij kwamen tot geloof. (bijvb in Hand 17:12) Maar in de grondteksten staat: ze geloofden. En dat is wat anders. 'Tot geloof komen' ...verteld dat de mens een weg heeft afgelegd voordat hij bij geloof aankomt. 'Ze geloofden' verteld ons dat er een moment is dat de mens overtuigt werd door iets. De kern is dit: Gods woord overtuigd. HIJ geeft dat "om denk moment" (denk aan Saulus op de weg naar Damascus). Geloof is namelijk een gift van God (Efez.2:8)

19

De twee getuigen (Openb.11) samenvatting van de (tot dan toe gegeven) studie.22 minuten

Publicatie: 1 maand geleden In deze korte video geeft Andre Piet een samenvatting van de (tot dan toe gegeven) studie "de twee getuigen uit Openb.11" 00:00 introductie 01:49 De tempel en de hof 03:46 1260 dagen / 42 maanden zullen zij profeteren 08:18 Twee olijfbomen / twee kandelaren (Zach.4:4) 09:43 Vuur uit hun mond (verterend woord) 11:27 Zij hebben autoriteit van God gekregen (geen regen, water tot in bloed) 14:13 Zij zullen getuigenis volbrengen, beest uit de afgrond zal hen doden 17:01 Lijk van hen zal liggen op het plein van de grote stad 20:15 Op de aarde zal men zich verheugen 22:00 laatste fase zal in gaan .... zie verder: deel 3, de twee getuigen, goedbericht.nl

20

Dopen in wat ...? (deel 1)01 minuten

Publicatie: 1 maand geleden Johannes de doper was een opvallende verschijning wiens kameelharen mantel en leren gordel herinnerde aan de profeet Elia. Het kenmerk van Johannes de doper dat hij ANDERE doopte...

21

Paulus niet gezonden om te dopen (deel 2)01 minuten

Publicatie: 1 maand geleden Dit is deel 2 van een korte serie over dopen. Elke video duurt max 2 minuten. Deel 1 - Dopen in wat...? Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen Zo spoedig mogelijk Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus Deel 4 - wat is dopen voor de doden? Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

22

Gedoopt in Christus Jezus (Gal.3:27) (deel 3)02 minuten

Publicatie: 1 maand geleden Dit is deel 3 van een korte serie over dopen. Elke video duurt max 2 minuten. Deel 1 - Dopen in wat...? Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus Zo spoedig mogelijk Deel 4 - wat is dopen voor de doden? Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

23

Wat is "dopen voor de doden? (1 Kor.15:29) deel 4B03 minuten

Publicatie: 1 maand geleden De wijze waarop de meeste bijbelvertalingen dit vers weergeven maakt de inhoud raadselachtig. Dat blijkt wel uit bijvoorbeeld hoe de Mormonen deze tekst interpreteren. Ze houden massaal doopdiensten voor reeds overleden mensen. Verrassend is dat zodra je de leestekens verplaatst (interpunties) de tekst al duidelijker… Dit is deel 4B van een korte serie over dopen. Deel 1 - Dopen in wat...? Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden? Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden? Zo spoedig mogelijk : Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

24

Voor doden gedoopt worden? (1 Kor.15:29) (deel 4a)01 minuten

Publicatie: 1 maand geleden De volgende delen zullen (d.v.) geplaatst worden Deel 1 - Dopen in wat...? Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden? Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden? Deel 5 - zingen doop mij met vuur?

25

Zingen ... doop mij met vuur? (deel 5)02 minuten

Publicatie: 1 maand geleden Deel 1 - Dopen in wat...? Deel 2 - Paulus niet gezonden om te dopen Deel 3 - Gedoopt in Christus Jezus Deel 4A - Voor de doden gedoopt worden? Deel 4B - Wat is: dopen voor de doden? Deel 5 - zingen... doop mij met vuur?

26

Is geloof een keuze of een gift?10 minuten

Publicatie: 3 weken geleden Een mens kan kiezen. Zeker. U kunt kiezen of u een opleiding doet, wat u gaat eten, of u de fiets of het openbaar vervoer gebruikt. Maar keuzes maken (als u het zo wilt formuleren) gaat op tot zekere hoogte, want kan u bijvb voor gezondheid kiezen? Het punt is dat een mens geen keus kan maken die niet bekend is bij God. Je kan niet vrij kiezen buiten God om. Zie daar de betekenis van vrije wil. Een mens heeft GEEN vrije wil. Dat is wat de Schrift ons leert. Precies hetzelfde geldt voor geloven of niet. Geloof is geen keus. Geloof is trouwens vertrouwen op God en Zijn woord be-amen. Ik zou alle discussie direct plat kunnen slaan door Efez.2:8-9 te citeren. Duidelijker krijgen we het niet. Maar omdat mij verweten wordt altijd maar met Paulus te komen, hierbij een ander die precies hetzelfde verteld, zie Joh.12:37-40.

27

Werelderfgoedlijst menselijke hoogmoed (Spr.16:18, Hand.17:25, Job 38,39, Openb.6:14)14 minuten

Publicatie: 2 weken geleden Het is vakantie tijd en vele trekken er op uit. De kans is groot dat u een natuurgebied of een gebouw tegenkomt wat op de werelderfgoedlijst staat. Maar als je gaat kijken naar het doel van dit verdrag dan zie dat de mens en zijn prestaties centraal staat. We zouden echter beseffen dat het God is die alles aan allen geeft (Hand.17:25.). Dat besef veranderd de mens van 'zie mij eens' naar 'wat bent U groot en wijs!

28

1 juli 202409 minuten

Publicatie: 1 week geleden Vraag een gelovige hoelang God over de schepping van hemel en aarde heeft gedaan, en je krijgt zeer waarschijnlijk, zes dagen. als antwoord. maar staat dat in Genesis hoofdstuk 1? Maar het gaat erom dat God de mens Adam zes dagen onderwijst en verteld wat Hij heeft gedaan.

29

Een geheimenis...gedeeltelijke verharding over Israël gekomen TOTDAT ...09 minuten

Publicatie: 5 dagen geleden Toen ik tijdens mijn vakantie in de nacht wakker werd en "mijn" bril op deed, zag ik niets. Wat ik ook probeerde. pas de volgende ochtend besefte ik dat het de bril van mijn vrouw was, waar glazen inzitten met een hele andere sterkte... Toen schoot Hand.13 mij te binnen. Een geweldige geschiedenis die een zeer belangrijk gegeven uitbeeld.

Nieuwe aflevering

Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2022
Seizoen 2 - 2023
Seizoen 3 - 2024