De Zeventig Boeken (Video)

2022 - 2023 2 Jahreszeiten - 100 Episoden

19 uur 26 minuten totale afspeellengte

Sprecher

De Zeventig Boeken - Korte (en minder korte) overdenkingen voor uw dagelijkse Geestelijke voeding, geinspireerd door de Zeventig Boeken.

Episoden

Jahreszeit 1 2022

Sorteer Andersom

1

Een goed woord bemoedigt en verblijdt (Spr.12:25 &Spr.15:30)34 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Wanneer is een woord een goed woord? Kunnen gedichten of peptalk ook goede woorden zijn? En zijn er bepaalde kenmerken te benoemen m.b.t. de goede woorden?

2

De deur VAN het woord is je mond (Kol.4:3)06 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr In Kol.4:3 NBG staat: ...en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om ... De gedachte bij vele is dat we vragen aan God, dat Hij een gelegenheid zou geven waardoor we van zijn evangelie zouden kunnen spreken. Maar de deur VAN het woord is iets anders. Heel snel na deze publicatie volgt deel 2, want Paulus spreekt iets verder in vers 3 van: ... om te spreken van het geheimenis van Christus, maar de vraag is dan: wat is het geheimenis van Christus?

3

Wat is het geheimenis van DE Christus? (Efez.3:4)05 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Hoezo spreekt Paulus over een geheimenis (verborgenheid) van DE Christus? Want dat Christus zou komen was bekend, en wie hij zou zijn, daar hadden de profeten al over gesproken. En zelfs in de toespraak van Petrus (Hand.2) wordt verteld dat Christus opgewekt zou worden en zou zitten aan de rechter van God de Vader. Wat is dan het geheimenis .....? Dit is een vervolg op het vlogje: de deur VAN het woord is je mond (Kol.4:3)

4

ShortVlog (1): Hoezo “voor de zonden gestorven”?01 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Hoezo "voor onze zonden gestorven"? Dit is een vraag waar veel misverstanden over bestaan. Traditioneel zult u dit soort antwoorden horen: Christus moest sterven omdat God rechtvaardig is en niet zomaar kan vergeven. Of: om onze schuld te betalen. Of: om plaatsvervangend de toorn van God te dragen. Toch zijn geen van deze antwoorden, Bijbelse antwoorden. Wat zegt de Schrift dan wel?

5

Leren koersen05 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Tijdens een interview op de radio vertelde een ploegleider dat beginnende wielrijders echt wel hard kunnen fietsen, maar waar ze niet goed in zijn is koersen. Hij vertelde dat hij ze o.a. leerde niet te focussen op het wiel voor hun, maar dat ze ver vooruit zouden kijken

6

Drie punten m.b.t. Efez.6:11 (wapenrusting)03 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Drie punten m.b.t. Efez.6:11 (1) de GEHELE wapenrusting ...(twee maal drie onderdelen) (2) de wapenrusting VAN God ...(letterlijk van God) (3) STANHOUDEN ... (positie handhaven in wat?)

7

ShortVlog (2): Christus het doeleinde van de wet (Rom.10:4)02 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Want Christus [is het] einde van de wet, tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft.

8

ShortVlog (3) twee soorten rechtvaardigheid02 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

9

ShortVlog (4) Een (tweede) veelzeggend citaat02 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

10

(Deel 1) Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Math.22:1-14)15 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Deze uitspraak van de Heer wordt door de meeste lezers niet goed begrepen. Men legt het zo uit dat heel weinig gehoor geven aan het evangelie wat wordt verkondigt, maar het tegendeel is waar, de bruiloftzaal zal vol ! zijn (zie vers 10) De clue is , dat het er weinig zullen zijn van het uitgeroepen volk Israel, Juist van hen ! zijn er weinigen in de feestzaal (profetisch beeld van het Messiaanse vrede rijk "1000 jarig rijk")

12

Niet bagatelliseren maar relativeren (2 Kor.4:16-18)08 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Als ik u iets zou vertellen over lijden, dan zou dat totaal ongeloofwaardig zijn, maar als Paulus ons meeneemt en daar iets over zegt, dan zouden we rechtop moeten gaan zitten. Hij was namelijk "een expert" in lijden - als dienaar van Christus- (2 Kor.11:22-29)

14

Liederen uit de paasdienst Eben-Haezer 202218 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Timestamp 0:07 Our chains are gone 4:40 Amen, I am alive because He lives 8:07 Hij verrees (He's alive) 12:40 Alles leek verloren 15:47 U zij de glorie

15

Niet langer ik. Paulus wist meer dan Jacobus11 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

16

Oefening lichaam weinig nut, maar goede verering God is nuttig tot alles (1 Tim.4:8)08 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Ik ga geen onderwerp uit de weg. Als u me kent, dan weet u dat ik graag sport. Als je dan de tekst tegenkomt "want oefening van het lichaam is van weinig nut (1 Tim.4:8)" ....dan zakt de moed je in je (hardloop)schoenen ... Een bonus in dit filmpje is : wat is nu Godsvrucht?

17

Kan God berouw hebben?09 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr In de bijbel (vertalingen) lees je diverse keren dat God, de schepper van het Al, wiens verstand niet te doorgronden is (Jes.40:28) berouw zou hebben. Als je op onderzoek uitgaat dan kom je al snel tot een heel andere conclusie.

18

Het evangelie, het goede bericht, is GEEN aanbieding maar een BERICHT03 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr God's woord (de bijbel) is geen "to do" verhaal. Daarmee bedoel ik, het verteld NIET wat jij moet doen. Ook is het GEEN "to be live" verhaal. Daarmee bedoel ik, het verteld NIET hoe jij moet leven. Neen, het is het verhaal van God zelf die vertelt wie Hij is en wat Hij doet! God staat centraal in de Schrift. Het is Zijn woord. En als je dat mag beseffen, dus wat Hij bij machte is te doen in jou leven (en dat is pure genade) dan wordt je blij en dankbaar.

19

Zout is een beeld van God's woord16 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

20

De drijvende bijl (2 Kon.6:1-7)13 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr De drijvende bijl (2 Kon.6:1-7) Eke geschiedenis in de Schrift verteld , linksom of rechtsom, van Hem die zou komen! Zo ook deze Een wonderlijk gebeurtenis die wijst naar Hem die de overwinning behaalde op het hout. https://youtu.be/ZmRx1ZRQAxE

21

De oplossing voor bezorgheid, stress, piekeren (Fil.4:6)14 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

22

Liederen, staat de mens centraal of de ene GOD?06 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Als we het terug brengen tot de kern, dan heeft een mens een stem gekregen om God te eren. We zouden liederen zingen tot eer van God. Toch zijn er vele liederen, die gezongen worden in samenkomsten, waarin de mens centraal staat. Het gevolg van "de mens voorop stellen" is dat je God dan automatisch "naar de achtergrond schuift". Vandaag wil ik een voorbeeld geven van een prachtig lied waarin God's liefde en grootheid centraal staat. Dat maakt de mens klein en dankbaar. (Bron lied: Jesus Army Songs: Thank You https://www.youtube.com/watch?v=K2kCYnEdfOE)

23

Roeping Paulus (Hand.9 + Hand.22 + Hand.26)41 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

24

Liederen (deel 2) (ver)tel uw zegeningen, één voor één...16 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

25

Voor of vanaf (deel 1) grondlegging wereld - nederwerping systeem14 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Tienmaal vinden we de term 'grondlegging van de wereld' in de bijbel. Waarbij drie maal gesproken wordt VOOR de grondlegging van de wereld en zeven maal over VANAF de grondlegging van de wereld. In het eerste deel iets meer over "grondlegging wereld"

26

(2e deel) voor - vanaf grondlegging wereld11 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

27

Kerntaak opzieners, gezonde leer08 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

28

Een open einde? No way !!09 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Als je op vakantie gaat, neem je vaak een boek mee, of je zet een film op je laptop/smartphone. Wat is het dan "vervelend" (mild verwoord) als blijkt dat het boek of de film een open einde bevat, want : - vragen blijven onbeantwoord... - worden de problemen nu opgelost of niet? - en trouwt die vrouw nu wel of niet met die man? - en gaat die gewelddadige, agressieve man nu voor altijd en altijd in de donkere cel, of komt hij iemand tegen die hem 'vrijkoopt' en zijn denken van binnenuit verandert?

29

Wederom geboren worden? (Joh.3: 3,7)11 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Deze term (wederom geboren worden) is heel bekend bij vele gelovigen. We komen de term tegen in Joh.3:3 en Joh.3:7 tijdens het gesprek wat Jezus heeft met de leidsman der Joden, Nicodemus. Als je de Griekse grondwoorden bekijkt en beseft tegen wie onze Heer spreekt, dan blijkt zo'n bekende term niet overeen te komen met de 'traditionele visie - jij moet een keus maken en wederom geboren worden'

30

Vrije tijd, leraren en een teaser!04 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

31

Ieder in zijn eigen rangorde (1 kor.15:23)01 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Alle mensen zullen in Christus worden levend gemaakt, "ieder in zijn rangorde", zegt 1 Kor.15:22,23. Maar wat betekent dat 'rangorde'? In deze video wordt dit prachtig geillustreerd .

32

Genade en waarheid werd (enkelvoud) (Joh.1:17)07 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

33

Joh.3:16 Heel bekend...maar ook onbekend.17 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

34

Wat is een huwelijk?02 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

35

Waarom hebt u mij zo gemaakt?03 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

36

Hoop & Verwachting ~vurige kolen op hoofd iemands hoofd stapelen12 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Waar gaat o.a. "de hoop van het evangelie (Kol.1:23) " over? En wat betekent het, dat we "de God van hoop (Rom.15:13)" hebben?

37

Krachtig aanmoedigen : blijf bij de genade God's !08 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Welke redenen had Paulus om aan te sporen om bij genade God's te blijven? Een beetje buiten 'het plein van de genade lopen' kan toch geen kwaad? Welke voordelen brengt de genade God's voor u en mij?

38

Rom.8:30 "de gouden ketting"01 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

39

Vroomheid / godsvrucht? De ene God goed vereren!13 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

40

Heel de Schrift door God geblazen (2 Tim.3:16)13 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr De mens haalt ongeveer 22.000 x per dag adem. Het in en uit ademen is nodig om te leven. Daarnaast brengt het uitademen (of blazen) nog een groot voordeel met zich mee: bij het uitademen kunnen we 'lucht' in 'trilling brengen' waardoor gestructureerde klanken ontstaan (spreken). Als God blaast of uitademt, (-is antropomorfisme / menselijk spreken over God-) gebeurt er nog iets extra's .

41

Kort en Bondig: studie Openbaring ('bazuinen & schalen' en 'de fasen')14 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr In minder dan 15 minuten, ziet u via drie overzichtelijke schema's een aantal structuren (o.a. 'de vier fasen' en van 'de bazuinen & schalen') in het bijbelboek Openbaring van Jezus Christus #bijbelstudie #openbaring #bazuinen en schalen #openbaring schema's #structuur openbaring

42

God zien in de Schepping (Rom.1:20)11 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Zelf zij, die nog nooit van de ene God gehoord hebben, of nog nooit een bijbel in hun handen hebben gehad, kunnen zien dat er een God bestaat. Hoe? Gewoon door naar Zijn schepping te kijken.

43

En Hij moest door Samaria gaan (spreekt van de 'tussentijd')45 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr In Joh.3 lezen we van het gesprek dat de Heer heeft met Nicodemus. Kort daarna (in Joh.4) volgt het verslag van het gesprek dat de Heer heeft met een Samaritaanse vrouw. Er zijn opmerkelijke verschillen .... met opmerkelijke diepere lagen!

44

Het ont-moeten van onze eigen onderlinge bijeenkomst (Hebr.10:24-25)11 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr In Hebr.10:25 staat in vertalingen een vers wat in kerkelijke omgevingen als 'stok achter de deur' gebruikt wordt om mensen naar de bijeenkomst te laten komen, want , zo staat er (NBG): "dat wij onze eigen bijeenkomst niet moeten verzuimen, zoals sommige gewoon zijn. Maar is dat de juiste vertaling en gedachte (van de context)?

45

Structuur Romeinenbrief (A.E.Knoch)09 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Als je de Romeinenbrief vanuit een "helicopter view" zou bekijken zie je een geweldige structuur. A.E. Knoch heeft een structuur weergegeven in het studieboek "concordant commentary on the New Testament" (uitgegeven door Concordant Publishing Concern) waardoor je ineens zicht krijgt op de drie groete thema's, namelijk: rechtvaardiging, verzoening en God's soevereiniteit.

46

Stel je eens voor dat...01 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

47

Beloften direct. Wet (Sinaï) via via. Daar gaat een sprake van uit!11 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Voor mensen die in 'de traditie' zijn opgevoed en onderwezen, is de tekst Gal.3:19-20 een moeilijke tekst. Opvallend is dat er een 'totdat' in de verzen staat en de wet (Sinaï) via via is gegeven. Dit in tegenstelling tot de beloften die Abraham ontving

48

Vertalingen: vertrouwen is goed, controleren is beter04 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

49

Hoe weet je zeker dat je geroepen bent?05 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr

50

Was Adam onsterfelijk toen hij geschapen werd?13 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Na 6 min loopt het beeld niet meer synchroon met de video. Het is mij niet gelukt om dit te corrigeren. Mijn excuus

51

Symfonie binnen het huwelijk02 minuten

Veröffentlichung: Vor 1 Jahr Het is veelzeggend dat Paulus in 1 Kor.7:5, waar het gaat over 'man en vrouw' en 'het overgeven van je lichaam aan de ander' binnen het huwelijk, dat juist daar het woord symfonie gebruikt wordt.

52

Bemoedig elkaar met deze woorden04 minuten

Veröffentlichung: Vor 12 Monate Gods woorden hebben impact, want ....de woorden die uit Mijn mond uitgaan zullen niet ledig tot Mij wederkeren, en het zal doen wat Hem behaagt en dat volbrengen waartoe HIJ het zendt (Jes.55:11) ....daarom zijn de woorden uit 1 Thes.4:16-18 ook zo bemoedigend!!

53

God's wil & God's verborgen bedoeling (voorbeeld Adam en Eva)48 minuten

Veröffentlichung: Vor 12 Monate Tegen God's wil kan je ingaan, tegen Zijn verborgen bedoeling niet!

54

Het geheim van het evangelie (geheimenissen / verborgenheid)14 minuten

Veröffentlichung: Vor 11 Monate Wie wil er nu geen geheim horen? En 'believe me' , het is beter en mooier dan je ooit had kunnen bedenken!

56

Terug kijken? / het getal zes14 minuten

Veröffentlichung: Vor 11 Monate


Alle seizoenen

Jahreszeit 1 - 2022
Jahreszeit 2 - 2023