De Zeventig Boeken (Video)

2022 - 2024 3 seizoenen - 100 afleveringen

20 uur 39 minuten totale afspeellengte

Spreker

De Zeventig Boeken - Korte (en minder korte) overdenkingen voor uw dagelijkse Geestelijke voeding, geinspireerd door de Zeventig Boeken.

Sorteer Andersom

1

Liederen, staat de mens centraal of de ene GOD?06 minuten

Publicatie: 2 jaar geleden Als we het terug brengen tot de kern, dan heeft een mens een stem gekregen om God te eren. We zouden liederen zingen tot eer van God. Toch zijn er vele liederen, die gezongen worden in samenkomsten, waarin de mens centraal staat. Het gevolg van "de mens voorop stellen" is dat je God dan automatisch "naar de achtergrond schuift". Vandaag wil ik een voorbeeld geven van een prachtig lied waarin God's liefde en grootheid centraal staat. Dat maakt de mens klein en dankbaar. (Bron lied: Jesus Army Songs: Thank You https://www.youtube.com/watch?v=K2kCYnEdfOE)

2

Roeping Paulus (Hand.9 + Hand.22 + Hand.26)41 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

3

4

Voor of vanaf (deel 1) grondlegging wereld - nederwerping systeem14 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Tienmaal vinden we de term 'grondlegging van de wereld' in de bijbel. Waarbij drie maal gesproken wordt VOOR de grondlegging van de wereld en zeven maal over VANAF de grondlegging van de wereld. In het eerste deel iets meer over "grondlegging wereld"

5

(2e deel) voor - vanaf grondlegging wereld11 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

6

Kerntaak opzieners, gezonde leer08 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

7

Een open einde? No way !!09 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Als je op vakantie gaat, neem je vaak een boek mee, of je zet een film op je laptop/smartphone. Wat is het dan "vervelend" (mild verwoord) als blijkt dat het boek of de film een open einde bevat, want : - vragen blijven onbeantwoord... - worden de problemen nu opgelost of niet? - en trouwt die vrouw nu wel of niet met die man? - en gaat die gewelddadige, agressieve man nu voor altijd en altijd in de donkere cel, of komt hij iemand tegen die hem 'vrijkoopt' en zijn denken van binnenuit verandert?

8

Wederom geboren worden? (Joh.3: 3,7)11 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Deze term (wederom geboren worden) is heel bekend bij vele gelovigen. We komen de term tegen in Joh.3:3 en Joh.3:7 tijdens het gesprek wat Jezus heeft met de leidsman der Joden, Nicodemus. Als je de Griekse grondwoorden bekijkt en beseft tegen wie onze Heer spreekt, dan blijkt zo'n bekende term niet overeen te komen met de 'traditionele visie - jij moet een keus maken en wederom geboren worden'

9

Vrije tijd, leraren en een teaser!04 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

10

Ieder in zijn eigen rangorde (1 kor.15:23)01 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Alle mensen zullen in Christus worden levend gemaakt, "ieder in zijn rangorde", zegt 1 Kor.15:22,23. Maar wat betekent dat 'rangorde'? In deze video wordt dit prachtig geillustreerd .

11

Genade en waarheid werd (enkelvoud) (Joh.1:17)07 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

12

Joh.3:16 Heel bekend...maar ook onbekend.17 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

13

Wat is een huwelijk?02 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

14

Waarom hebt u mij zo gemaakt?03 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

15

Hoop & Verwachting ~vurige kolen op hoofd iemands hoofd stapelen12 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Waar gaat o.a. "de hoop van het evangelie (Kol.1:23) " over? En wat betekent het, dat we "de God van hoop (Rom.15:13)" hebben?

16

Krachtig aanmoedigen : blijf bij de genade God's !08 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Welke redenen had Paulus om aan te sporen om bij genade God's te blijven? Een beetje buiten 'het plein van de genade lopen' kan toch geen kwaad? Welke voordelen brengt de genade God's voor u en mij?

17

Rom.8:30 "de gouden ketting"01 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

18

Vroomheid / godsvrucht? De ene God goed vereren!13 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

19

Heel de Schrift door God geblazen (2 Tim.3:16)13 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden De mens haalt ongeveer 22.000 x per dag adem. Het in en uit ademen is nodig om te leven. Daarnaast brengt het uitademen (of blazen) nog een groot voordeel met zich mee: bij het uitademen kunnen we 'lucht' in 'trilling brengen' waardoor gestructureerde klanken ontstaan (spreken). Als God blaast of uitademt, (-is antropomorfisme / menselijk spreken over God-) gebeurt er nog iets extra's .

20

Kort en Bondig: studie Openbaring ('bazuinen & schalen' en 'de fasen')14 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden In minder dan 15 minuten, ziet u via drie overzichtelijke schema's een aantal structuren (o.a. 'de vier fasen' en van 'de bazuinen & schalen') in het bijbelboek Openbaring van Jezus Christus #bijbelstudie #openbaring #bazuinen en schalen #openbaring schema's #structuur openbaring

21

God zien in de Schepping (Rom.1:20)11 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Zelf zij, die nog nooit van de ene God gehoord hebben, of nog nooit een bijbel in hun handen hebben gehad, kunnen zien dat er een God bestaat. Hoe? Gewoon door naar Zijn schepping te kijken.

22

En Hij moest door Samaria gaan (spreekt van de 'tussentijd')45 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden In Joh.3 lezen we van het gesprek dat de Heer heeft met Nicodemus. Kort daarna (in Joh.4) volgt het verslag van het gesprek dat de Heer heeft met een Samaritaanse vrouw. Er zijn opmerkelijke verschillen .... met opmerkelijke diepere lagen!

23

Het ont-moeten van onze eigen onderlinge bijeenkomst (Hebr.10:24-25)11 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden In Hebr.10:25 staat in vertalingen een vers wat in kerkelijke omgevingen als 'stok achter de deur' gebruikt wordt om mensen naar de bijeenkomst te laten komen, want , zo staat er (NBG): "dat wij onze eigen bijeenkomst niet moeten verzuimen, zoals sommige gewoon zijn. Maar is dat de juiste vertaling en gedachte (van de context)?

24

Structuur Romeinenbrief (A.E.Knoch)09 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Als je de Romeinenbrief vanuit een "helicopter view" zou bekijken zie je een geweldige structuur. A.E. Knoch heeft een structuur weergegeven in het studieboek "concordant commentary on the New Testament" (uitgegeven door Concordant Publishing Concern) waardoor je ineens zicht krijgt op de drie groete thema's, namelijk: rechtvaardiging, verzoening en God's soevereiniteit.

25

Stel je eens voor dat...01 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

26

Beloften direct. Wet (Sinaï) via via. Daar gaat een sprake van uit!11 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Voor mensen die in 'de traditie' zijn opgevoed en onderwezen, is de tekst Gal.3:19-20 een moeilijke tekst. Opvallend is dat er een 'totdat' in de verzen staat en de wet (Sinaï) via via is gegeven. Dit in tegenstelling tot de beloften die Abraham ontving

27

Vertalingen: vertrouwen is goed, controleren is beter04 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

28

Hoe weet je zeker dat je geroepen bent?05 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

29

Was Adam onsterfelijk toen hij geschapen werd?13 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Na 6 min loopt het beeld niet meer synchroon met de video. Het is mij niet gelukt om dit te corrigeren. Mijn excuus

30

Symfonie binnen het huwelijk02 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Het is veelzeggend dat Paulus in 1 Kor.7:5, waar het gaat over 'man en vrouw' en 'het overgeven van je lichaam aan de ander' binnen het huwelijk, dat juist daar het woord symfonie gebruikt wordt.

31

Bemoedig elkaar met deze woorden04 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Gods woorden hebben impact, want ....de woorden die uit Mijn mond uitgaan zullen niet ledig tot Mij wederkeren, en het zal doen wat Hem behaagt en dat volbrengen waartoe HIJ het zendt (Jes.55:11) ....daarom zijn de woorden uit 1 Thes.4:16-18 ook zo bemoedigend!!

32

God's wil & God's verborgen bedoeling (voorbeeld Adam en Eva)48 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Tegen God's wil kan je ingaan, tegen Zijn verborgen bedoeling niet!

33

Het geheim van het evangelie (geheimenissen / verborgenheid)14 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Wie wil er nu geen geheim horen? En 'believe me' , het is beter en mooier dan je ooit had kunnen bedenken!

35

Terug kijken? / het getal zes14 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2022
Seizoen 2 - 2023
Seizoen 3 - 2024