Kolossenzen studie

2019 - 2021 3 seasons - 78 episodes

2 dagen 10 uur 19 minuten total length

Speaker

Da-ath.nlSorteer Andersom

1

Kolossenzen studie 24 deel A46 minutes

Publication: 9 months ago Op 5 januari 2021 werdKolossenzen 2:10-12 be-sproken. In Hem is al onzerijkdom besloten. Het evan-lie is geweldig, luister hieren hier de studie nog eens na. . https://www.da-ath.nl/?p=26052

2

Kolossenzen studie 24 deel B32 minutes

Publication: 9 months ago Op 5 januari 2021 werdKolossenzen 2:10-12 be-sproken. In Hem is al onzerijkdom besloten. Het evan-lie is geweldig, luister hieren hier de studie nog eens na. . https://www.da-ath.nl/?p=26052

3

Kolossenzen studie 25 deel A50 minutes

Publication: 9 months ago Kolossenzen 2:12-17 werd op 19 januari 2021 besproken. In dat gedeelte wijst Paulus drin-gend op onze compleetheid inChristus en wat daar van af wildoen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26131

4

Kolossenzen studie 25 deel B39 minutes

Publication: 9 months ago Kolossenzen 2:12-17 werd op 19 januari 2021 besproken. In dat gedeelte wijst Paulus drin-gend op onze compleetheid inChristus en wat daar van af wildoen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26131

5

Kolossenzen studie 26 deel A44 minutes

Publication: 8 months ago In deze studie werden de verzen17-26 van Kolossenzen 2 bespro-ken. Wat is het gevolge van het feit, dat wij in Christus compleetzijn? Dat en meer kunt u naluis-teren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26216

6

Kolossenzen studie 26 deel B35 minutes

Publication: 8 months ago In deze studie werden de verzen17-26 van Kolossenzen 2 bespro-ken. Wat is het gevolge van het feit, dat wij in Christus compleetzijn? Dat en meer kunt u naluis-teren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26216

7

Kolossenzen studie 27 deel A45 minutes

Publication: 8 months ago Kolossenzen 3 spreekt van onze wandelals gelovigen, het gezind zijn op wat bovenis, waar Christus is. Wanneer zullen wij metHem geopenbaard worden in heerlijkheid?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26295

8

Kolossenzen studie 27 deel B40 minutes

Publication: 8 months ago Kolossenzen 3 spreekt van onze wandelals gelovigen, het gezind zijn op wat bovenis, waar Christus is. Wanneer zullen wij metHem geopenbaard worden in heerlijkheid?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26295

9

Kolossenzen studie 28 - 3:1-7 deel A52 minutes

Publication: 7 months ago In dit gedeelte is Paulus opnieuwheel praktisch in zijn aanwijzingen,door heilige geest geleid. Zo tot eervan God en Zijn Christus kunnen leven, dat is het. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26408

10

Kolossenzen studie 28 - 3:1-7 deel B39 minutes

Publication: 7 months ago In dit gedeelte is Paulus opnieuwheel praktisch in zijn aanwijzingen,door heilige geest geleid. Zo tot eervan God en Zijn Christus kunnen leven, dat is het. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26408

11

Kolossenzen studie 29 - 3:6-8 deel A49 minutes

Publication: 6 months ago In Kolossenzen 3 spreekt Paulusover de gevolgen van de feitenvan het evangelie. Wat zouden weafleggen? Daarop komt duidelijk antwoord uit de Schrift. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26487

12

Kolossenzen studie 29 - 3:6-8 deel B32 minutes

Publication: 6 months ago In Kolossenzen 3 spreekt Paulusover de gevolgen van de feitenvan het evangelie. Wat zouden weafleggen? Daarop komt duidelijk antwoord uit de Schrift. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26487

13

Kolossenzen studie 30 - 3:9-11 deel A42 minutes

Publication: 6 months ago Waarheid en leugen. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Liegt niet tegen elkaarschrijft de apostel. De oude en nieuwemensheid, het onderlinge gedrag is als een kledingstuk wisselen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26545

14

Kolossenzen studie 30 - 3:9-11 deel B42 minutes

Publication: 6 months ago Waarheid en leugen. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Liegt niet tegen elkaarschrijft de apostel. De oude en nieuwemensheid, het onderlinge gedrag is als een kledingstuk wisselen. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26545

15

Kolossenzen studie 31 deel A48 minutes

Publication: 5 months ago Op 29 april 2021 kwam Kolossenzen 3:10-12aan de orde. De jonge mensheid maakt deeluit van de nieuwe. Die aan te doen is voor degelovige logisch gevolg van de ontvangen genade van God. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26624

16

Kolossenzen studie 31 deel B46 minutes

Publication: 5 months ago Op 29 april 2021 kwam Kolossenzen 3:10-12aan de orde. De jonge mensheid maakt deeluit van de nieuwe. Die aan te doen is voor degelovige logisch gevolg van de ontvangen genade van God. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26624

17

Kolossenzen studie 32 - 3:12 deel A51 minutes

Publication: 5 months ago In deze studie staat 'aandoen' in de schijnwerper. Het evangelievan de genade van God, wezen-|lijk voor ons gedrag. Luister mee:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26701

18

Kolossenzen studie 32 - 3:12 deel B45 minutes

Publication: 5 months ago In deze studie staat 'aandoen' in de schijnwerper. Het evangelievan de genade van God, wezen-|lijk voor ons gedrag. Luister mee:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26701

19

Kolossenzen studie 33 - 3:13 deel A47 minutes

Publication: 4 months ago In Kolossenzen 3:13 spreekt de apostel over genade schenken.Hoe is dat en hoe werkt dat inde praktijk onder gelovigen?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26750

20

Kolossenzen studie 33 - 3:13 deel B34 minutes

Publication: 4 months ago In Kolossenzen 3:13 spreekt de apostel over genade schenken.Hoe is dat en hoe werkt dat inde praktijk onder gelovigen?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26750

21

Kolossenzen studie 34 - 3:14 deel A48 minutes

Publication: 3 months ago Op 1 juli 2021 werd 3:14 besproken,de liefde is de band van de rijpheid.Welke banden bepalen ons? En leidendie naar eenheid? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26916

22

Kolossenzen studie 34 - 3:14 deel B46 minutes

Publication: 3 months ago Op 1 juli 2021 werd 3:14 besproken,de liefde is de band van de rijpheid.Welke banden bepalen ons? En leidendie naar eenheid? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26916

23

Kolossenzen studie 35 - 3:15 deel A54 minutes

Publication: 3 months ago Op 15 juli 2021 lazen weKolossenzen 3:15, de vredevan Christus als scheidsrechterin je hart.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26978

24

Kolossenzen studie 35 - 3:15 deel B43 minutes

Publication: 3 months ago Op 15 juli 2021 lazen weKolossenzen 3:15, de vredevan Christus als scheidsrechterin je hart.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26978

25

Kolossenzen studie 36 - 3:16 deel A51 minutes

Publication: 1 month ago Kolossenzen 3:16 is aansprekend.Is het woord van Jezus is dat ook, maar gaat dat hier in deze brief ookaan de orde? Naluisteren kunt u inalle rust: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27186

26

Kolossenzen studie 36 - 3:16 deel B44 minutes

Publication: 1 month ago Kolossenzen 3:16 is aansprekend.Is het woord van Jezus is dat ook, maar gaat dat hier in deze brief ookaan de orde? Naluisteren kunt u inalle rust: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27186

27

Kolossenzen studie 37 - 3:17 deel A52 minutes

Publication: 1 month ago Kolossenzen 3:17 zegt over onsdoen: in woord of werk, doe hetalles in de Naam van .... en wat volgt.Boeiend om na te gaan wat Paulusschrijft. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27243

28

Kolossenzen studie 37 - 3:17 deel B43 minutes

Publication: 1 month ago Kolossenzen 3:17 zegt over onsdoen: in woord of werk, doe hetalles in de Naam van .... en wat volgt.Boeiend om na te gaan wat Paulusschrijft. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27243

29

Kolossenzen studie 38 deel A57 minutes

Publication: 3 weeks ago In dit gedeelte bespreekt Paulusde praktische maatschappelijkeordeningen, zoals huwelijk, kinderen,werkgevers en werknemers.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27321

30

Kolossenzen studie 38 deel B44 minutes

Publication: 3 weeks ago In dit gedeelte bespreekt Paulusde praktische maatschappelijkeordeningen, zoals huwelijk, kinderen,werkgevers en werknemers.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27321

31

Kolossenzen studie 39 - 4:1-6 deel A52 minutes

Publication: 1 week ago Het geheimenis van Christus inde praktijk. De uitdrukking van wat in Kolossenzen 1:9-2:7 staat.We kunnen dat woord rijkelijk inons hart laten wonen.Naluisteren: deel A + deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27393

32

Kolossenzen studie 39 - 4:1-6 deel B37 minutes

Publication: 1 week ago Het geheimenis van Christus inde praktijk. De uitdrukking van wat in Kolossenzen 1:9-2:7 staat.We kunnen dat woord rijkelijk inons hart laten wonen.Naluisteren: deel A + deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27393


Alle seizoenen

Season 1 - 2019
Season 2 - 2020
Season 3 - 2021