Handelingen studie

2020 - 2022 3 seasons - 52 episodes

1 dag 13 uur 32 minuten total length

SpeakerSorteer Andersom

1

Handelingen studie 37 - 9:36-10:12 deel A49 minutes

Publication: 5 months ago Petrus komt eerst in Joppe waarDorcas uit de dood opgewekt wordt, daarna gaat hij naar deproseliet Cornelius. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27989

2

Handelingen studie 37 - 9:36-10:12 deel B51 minutes

Publication: 5 months ago Petrus komt eerst in Joppe waarDorcas uit de dood opgewekt wordt, daarna gaat hij naar deproseliet Cornelius. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27989

3

Handelingen studie 38 - 10:9-23 deel A53 minutes

Publication: 4 months ago Petrus en de proseliet Cornelius.Het laken toont Petrus iets, de stemuit de hemel zegt wezenlijke dingen.Petrus aarzelt. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28140

4

Handelingen studie 38 - 10:9-23 deel B47 minutes

Publication: 4 months ago Petrus en de proseliet Cornelius.Het laken toont Petrus iets, de stemuit de hemel zegt wezenlijke dingen.Petrus aarzelt. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28140

5

Handelingen studie 39 - 10:24-38 deel A51 minutes

Publication: 3 months ago Petrus en de proseliet Cornelius, deel 2.Nu werden de verzen 10:24-38 besproken.We volgen de lijn van het evangelie van het koninkrijk in Handelingen. Naluisteren: deel A + deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28284

6

Handelingen studie 39 - 10:24-38 deel B43 minutes

Publication: 3 months ago Petrus en de proseliet Cornelius, deel 2.Nu werden de verzen 10:24-38 besproken.We volgen de lijn van het evangelie van het koninkrijk in Handelingen. Naluisteren: deel A + deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28284

7

Handelingen studie 40 - 10:39-11:16 deel A41 minutes

Publication: 2 months ago Petrus en degenen die met hem waren,zagen verwonderd hoe God ook Zijnheilige geest op de natiën uitgoot.Petrus moet zich verantwoorden tegen-over de Judese broeders te Jeruzalem.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28524

8

Handelingen studie 40 - 10:39-11:16 deel B34 minutes

Publication: 2 months ago Petrus en degenen die met hem waren,zagen verwonderd hoe God ook Zijnheilige geest op de natiën uitgoot.Petrus moet zich verantwoorden tegen-over de Judese broeders te Jeruzalem.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28524

9

Handelingen studie 41 - 11:17-30 deel A49 minutes

Publication: 1 week ago Petrus eindigt zijn verslag tezeggen waarom hij Cornelius en de zijnen in water doopte. De ontwikkelingen in Antiochië in Syrië gaan door. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28794

10

Handelingen studie 41 - 11:17-30 deel C42 minutes

Publication: 1 week ago Petrus eindigt zijn verslag tezeggen waarom hij Cornelius en de zijnen in water doopte. De ontwikkelingen in Antiochië in Syrië gaan door. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28794


Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021
Season 3 - 2022