De Zeventig Boeken (Video)

2022 - 2024 3 seizoenen - 100 afleveringen

19 uur 53 minuten totale afspeellengte

Spreker

De Zeventig Boeken - Korte (en minder korte) overdenkingen voor uw dagelijkse Geestelijke voeding, geinspireerd door de Zeventig Boeken.

Sorteer Andersom

1

Genade en waarheid werd (enkelvoud) (Joh.1:17)07 minuten

Publicatie: 2 jaar geleden

2

Joh.3:16 Heel bekend...maar ook onbekend.17 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

3

Wat is een huwelijk?02 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

4

Waarom hebt u mij zo gemaakt?03 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

5

Hoop & Verwachting ~vurige kolen op hoofd iemands hoofd stapelen12 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Waar gaat o.a. "de hoop van het evangelie (Kol.1:23) " over? En wat betekent het, dat we "de God van hoop (Rom.15:13)" hebben?

6

Krachtig aanmoedigen : blijf bij de genade God's !08 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Welke redenen had Paulus om aan te sporen om bij genade God's te blijven? Een beetje buiten 'het plein van de genade lopen' kan toch geen kwaad? Welke voordelen brengt de genade God's voor u en mij?

7

Rom.8:30 "de gouden ketting"01 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

8

Vroomheid / godsvrucht? De ene God goed vereren!13 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

9

Heel de Schrift door God geblazen (2 Tim.3:16)13 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden De mens haalt ongeveer 22.000 x per dag adem. Het in en uit ademen is nodig om te leven. Daarnaast brengt het uitademen (of blazen) nog een groot voordeel met zich mee: bij het uitademen kunnen we 'lucht' in 'trilling brengen' waardoor gestructureerde klanken ontstaan (spreken). Als God blaast of uitademt, (-is antropomorfisme / menselijk spreken over God-) gebeurt er nog iets extra's .

10

Kort en Bondig: studie Openbaring ('bazuinen & schalen' en 'de fasen')14 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden In minder dan 15 minuten, ziet u via drie overzichtelijke schema's een aantal structuren (o.a. 'de vier fasen' en van 'de bazuinen & schalen') in het bijbelboek Openbaring van Jezus Christus #bijbelstudie #openbaring #bazuinen en schalen #openbaring schema's #structuur openbaring

11

God zien in de Schepping (Rom.1:20)11 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Zelf zij, die nog nooit van de ene God gehoord hebben, of nog nooit een bijbel in hun handen hebben gehad, kunnen zien dat er een God bestaat. Hoe? Gewoon door naar Zijn schepping te kijken.

12

En Hij moest door Samaria gaan (spreekt van de 'tussentijd')45 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden In Joh.3 lezen we van het gesprek dat de Heer heeft met Nicodemus. Kort daarna (in Joh.4) volgt het verslag van het gesprek dat de Heer heeft met een Samaritaanse vrouw. Er zijn opmerkelijke verschillen .... met opmerkelijke diepere lagen!

13

Het ont-moeten van onze eigen onderlinge bijeenkomst (Hebr.10:24-25)11 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden In Hebr.10:25 staat in vertalingen een vers wat in kerkelijke omgevingen als 'stok achter de deur' gebruikt wordt om mensen naar de bijeenkomst te laten komen, want , zo staat er (NBG): "dat wij onze eigen bijeenkomst niet moeten verzuimen, zoals sommige gewoon zijn. Maar is dat de juiste vertaling en gedachte (van de context)?

14

Structuur Romeinenbrief (A.E.Knoch)09 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Als je de Romeinenbrief vanuit een "helicopter view" zou bekijken zie je een geweldige structuur. A.E. Knoch heeft een structuur weergegeven in het studieboek "concordant commentary on the New Testament" (uitgegeven door Concordant Publishing Concern) waardoor je ineens zicht krijgt op de drie groete thema's, namelijk: rechtvaardiging, verzoening en God's soevereiniteit.

15

Stel je eens voor dat...01 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

16

Beloften direct. Wet (Sinaï) via via. Daar gaat een sprake van uit!11 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Voor mensen die in 'de traditie' zijn opgevoed en onderwezen, is de tekst Gal.3:19-20 een moeilijke tekst. Opvallend is dat er een 'totdat' in de verzen staat en de wet (Sinaï) via via is gegeven. Dit in tegenstelling tot de beloften die Abraham ontving

17

Vertalingen: vertrouwen is goed, controleren is beter04 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

18

Hoe weet je zeker dat je geroepen bent?05 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden

19

Was Adam onsterfelijk toen hij geschapen werd?13 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Na 6 min loopt het beeld niet meer synchroon met de video. Het is mij niet gelukt om dit te corrigeren. Mijn excuus

20

Symfonie binnen het huwelijk02 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Het is veelzeggend dat Paulus in 1 Kor.7:5, waar het gaat over 'man en vrouw' en 'het overgeven van je lichaam aan de ander' binnen het huwelijk, dat juist daar het woord symfonie gebruikt wordt.

21

Bemoedig elkaar met deze woorden04 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Gods woorden hebben impact, want ....de woorden die uit Mijn mond uitgaan zullen niet ledig tot Mij wederkeren, en het zal doen wat Hem behaagt en dat volbrengen waartoe HIJ het zendt (Jes.55:11) ....daarom zijn de woorden uit 1 Thes.4:16-18 ook zo bemoedigend!!

22

God's wil & God's verborgen bedoeling (voorbeeld Adam en Eva)48 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Tegen God's wil kan je ingaan, tegen Zijn verborgen bedoeling niet!

23

Het geheim van het evangelie (geheimenissen / verborgenheid)14 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden Wie wil er nu geen geheim horen? En 'believe me' , het is beter en mooier dan je ooit had kunnen bedenken!

25

Terug kijken? / het getal zes14 minuten

Publicatie: 1 jaar geleden


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2022
Seizoen 2 - 2023
Seizoen 3 - 2024