Handelingen studie

2020 - 2023 4 seasons - 68 episodes

2 dagen 1 uur 51 minuten total length

SpeakerSorteer Andersom

1

Handelingen studie 1 - 1:1-3 deel A32 minutes

Publication: 3 years ago Op 3 september 20202 werd Handelingen 1:1-3 besproken.Luister naar deze studie: deel AKlik hier om het volledige overzicht handelingen studies te bekijken. . https://www.da-ath.nl/?p=25407

2

Handelingen studie 2 - 1:4-6 deel A33 minutes

Publication: 3 years ago Op 10 september 2020 kwam instudie 2 Handelingen 1:4-6 aan de orde. Luisteren: Deel A. . https://www.da-ath.nl/?p=25444

3

Handelingen studie 3 - 1:6 deel A32 minutes

Publication: 3 years ago In Handelingen 1:6 stellen de discipeleneen vraag. De Heer geeft daarop antwoordin 1:7. Wat wordt met 'koninkrijk' bedoeld? Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=25494

4

Handelingen studie 4 - 1:6,7 deel A37 minutes

Publication: 3 years ago Op 24 september 2020 kwamen opnieuw aspecten van Handelingen naar voren.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=25540

5

Handelingen studie 5 - 1:6,7 deel A37 minutes

Publication: 3 years ago Op 1 oktober werd opnieuw een aanloopgenomen, dit keer via Lucas' verslag, naarhet boek Handelingen. Net als in Mattheüszien we ontwikkeling van het koninkrijk opaarde. Naluisteren: HIER. . https://www.da-ath.nl/?p=25580

6

Handelingen studie 6 - 1:1-8 deel A35 minutes

Publication: 3 years ago Op 8 oktober 2020 kwamen de eersteverzen van Handelingen 1 aan de orde.De apostelen kregen instructies mee.En moesten wachten op de belofte vande Vader. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=25613

7

Handelingen studie 7 - 1:9-12 deel A39 minutes

Publication: 3 years ago Op 15 oktober 2020 werd Handelingen 1:9-12nader bekeken. In ieder geval sluit Handelingen naadloos aan op de voorgaande evangeliën.In vers 12 lees je over 'sabbatsreis' waarom isdat en wat is de profetische betekenis ervan?Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=25637

8

Handelingen studie 8 - 1:13,14 deel A36 minutes

Publication: 3 years ago Op 22 oktober 2020 kwam het vervolgna de Hemelvaart van de Heer aan deorde. De discipelen wachtten op de be-lofte van de Vader, helemaal in het kadervan het koninkrijk van God dat zou door-breken. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=25684

9

Handelingen studie 9 - 1:15-26 deel A39 minutes

Publication: 3 years ago In deze studie zien we Petrus als leidervan de apostelen van de Besnijdenis. Deze groep moest na het wegvallen vanJudas aangevuld worden. Gods keuze was Matthias, door het lot (Spreuken 16:33).Naluisteren kan HIER. . https://www.da-ath.nl/?p=25715

10

Handelingen studie 10 - 2:1-13 deel A31 minutes

Publication: 3 years ago Het wachten op de belofte van de Vaderwerd beloond op de vijftigste dag, het we-kenfeest breekt aan. De oogst kan begin-nen. De geest komt en stelt in staat in an-dere talen te spreken. Naluisteren: HIER. . https://www.da-ath.nl/?p=25762

11

Handelingen - studie 11 deel A36 minutes

Publication: 3 years ago In Handelingen 2:14-36 lees je detoespraak van Petrus als leider vande apostelen van de Besnijdenis.In deze eerste bespreking zoomen we in op vers 14-22. Naluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=25784

12

Handelingen studie 12 deel A38 minutes

Publication: 3 years ago In de toespraak van Petrus draait het omde opstanding van Christus. Dat is alles-beslissend geweest. Hij zal als Koning van de koningen Zich manifesteren. Davidsprak van Hem. Naluisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=25821

13

Handelingen - studie 13 deel B38 minutes

Publication: 3 years ago Opnieuw Petrus' toespraak en nuhet derde en laatste deel, dat effecthad bij de luisteraars. U kunt dezeweer hier naluisteren. . https://www.da-ath.nl/?p=25859

14

Handelingen - studie 14 deel A45 minutes

Publication: 3 years ago Op 3 december 2020 ging het over de vrucht van Petrus' toe-spraak. Gemeente die ontstond,welke verwachting had die?Naluisteren: hier. . https://www.da-ath.nl/?p=25895

15

Handelingen studie 15 deel A34 minutes

Publication: 2 years ago De verlamde, van zijn geboorte afaan - zat elke dag bij de lieflijke (schone) poort. Petrus en Johanneskwamen langs en toen veranderdealles. Prachtig wonderteken en eenplaatje van toekomst. Luister: hier . https://www.da-ath.nl/?p=25931

16

Handelingen studie 16 deel A39 minutes

Publication: 2 years ago Tweede toespraak van Petruslezen we in Handelingen 3:12-26.Vers 12-20 is besproken en aller-lei gezichtspunten komen op.Naluisteren kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=25977


Alle seizoenen

Season 1 - 2020
Season 2 - 2021
Season 3 - 2022
Season 4 - 2023