Galaten studie

2013 - 2016 4 seasons - 115 episodes

3 dagen 8 uur 33 minuten total length

Speaker

Goedbericht.nl

Sorteer Andersom

1

Galaten studie 15 - 2:7-14 deel A53 minutes

Publication: 10 years ago Op 7 januari 2014 kwam Galaten 2:7-14 aan de orde. Het ge- deelte draait om Paulus versus Petrus. Duidelijk is, dat de apostel Paulus een geheel eigen, unieke bediening heeft. Los van Petrus, afzonderlijk van de twaalf. Door een technische onvolkomenheid bestaat het uit drie geluidsbestanden: deel A ,  deel B  en  deel C   . https://www.da-ath.nl/?p=11735

2

Galaten studie 15 - 2:7-14 deel B05 minutes

Publication: 10 years ago Op 7 januari 2014 kwam Galaten 2:7-14 aan de orde. Het ge- deelte draait om Paulus versus Petrus. Duidelijk is, dat de apostel Paulus een geheel eigen, unieke bediening heeft. Los van Petrus, afzonderlijk van de twaalf. Door een technische onvolkomenheid bestaat het uit drie geluidsbestanden: deel A ,  deel B  en  deel C   . https://www.da-ath.nl/?p=11735

3

Galaten studie 15 - 2:7-14 deel C43 minutes

Publication: 10 years ago Op 7 januari 2014 kwam Galaten 2:7-14 aan de orde. Het ge- deelte draait om Paulus versus Petrus. Duidelijk is, dat de apostel Paulus een geheel eigen, unieke bediening heeft. Los van Petrus, afzonderlijk van de twaalf. Door een technische onvolkomenheid bestaat het uit drie geluidsbestanden: deel A ,  deel B  en  deel C   . https://www.da-ath.nl/?p=11735

4

Galaten studie 16 - 2:15-21 deel A56 minutes

Publication: 10 years ago Op 21 januari 2014 kwam Galaten 2:15-21 aan de orde. Het gaat daar om een van de fundamentele leerstellingen van  het paulinische evangelie: rechtvaardiging door geloof. Luister naar deze studie: deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=11740

5

Galaten studie 16 - 2:15-21 deel B30 minutes

Publication: 10 years ago Op 21 januari 2014 kwam Galaten 2:15-21 aan de orde. Het gaat daar om een van de fundamentele leerstellingen van  het paulinische evangelie: rechtvaardiging door geloof. Luister naar deze studie: deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=11740

6

Galaten studie 17 - 2:17-3:2 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 10 years ago Het evangelie van genade, Paulus verkondigt werkelijk goed nieuws. Het is diepgaand, het werk van het kruis. Christus heeft geleden en is gekruisigd en wij met Hem. Dat heeft grote gevolgen! Op 4 februari 2014 werd gesproken over Gods genade en Zijn heerlijkheid: deel A en deel B. Eerst downloaden en dan luisteren, dat werkt het beste.   . https://www.da-ath.nl/?p=11809

7

Galaten studie 17 - 2:17-3:2 deel B34 minutes

Publication: 10 years ago Het evangelie van genade, Paulus verkondigt werkelijk goed nieuws. Het is diepgaand, het werk van het kruis. Christus heeft geleden en is gekruisigd en wij met Hem. Dat heeft grote gevolgen! Op 4 februari 2014 werd gesproken over Gods genade en Zijn heerlijkheid: deel A en deel B. Eerst downloaden en dan luisteren, dat werkt het beste.   . https://www.da-ath.nl/?p=11809

8

Galaten studie 18 - 3:1-7 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 10 years ago Galaten 3:1-7 kwam aan de orde op 4 maart 2014. In dit ge- deelte onderbouwt Paulus verder het evangelie dat hij on- der de natiën verkondigt. Hij laat zien welke principes gel- den: geloof, belofte, genade! Beluisteren: deel A en deel B.    . https://www.da-ath.nl/?p=11938

9

Galaten studie 18 - 3:1-7 deel B42 minutes

Publication: 10 years ago Galaten 3:1-7 kwam aan de orde op 4 maart 2014. In dit ge- deelte onderbouwt Paulus verder het evangelie dat hij on- der de natiën verkondigt. Hij laat zien welke principes gel- den: geloof, belofte, genade! Beluisteren: deel A en deel B.    . https://www.da-ath.nl/?p=11938

10

Galaten studie 19 - 3:7-11 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 9 years ago Op 25 maart 2014 werd Galaten 3:7-11 besproken. Allen die uit geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Wat betekent dat eigenlijk? Wij zijn die 'allen'?  Wat is de vloek van de wet? Wat is er met 'allen die uit werken van de wet zijn' aan de hand? Dat en meer te beluisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12071

11

Galaten studie 19 - 3:7-11 deel B34 minutes

Publication: 9 years ago Op 25 maart 2014 werd Galaten 3:7-11 besproken. Allen die uit geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Wat betekent dat eigenlijk? Wij zijn die 'allen'?  Wat is de vloek van de wet? Wat is er met 'allen die uit werken van de wet zijn' aan de hand? Dat en meer te beluisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12071

12

Galaten studie 20 - 3:12-14 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 9 years ago In Galaten 3:12-14 gaat de lijn van geloof via Abraham en de consequenties voor de Galaten en de gelovigen verder. Er worden diverse redenen die aangevoerd worden om mensen onder de wet te doen leven, besproken. Zoals Mattheüs 5:17. Luister naar deze studie: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=12180

13

Galaten studie 20 - 3:12-14 deel B37 minutes

Publication: 9 years ago In Galaten 3:12-14 gaat de lijn van geloof via Abraham en de consequenties voor de Galaten en de gelovigen verder. Er worden diverse redenen die aangevoerd worden om mensen onder de wet te doen leven, besproken. Zoals Mattheüs 5:17. Luister naar deze studie: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=12180

14

Galaten studie 21 - 3:14-17 deel A58 minutes

Publication: 9 years ago Op 22 april 2014 kwam Galaten 3:14-16 naar voren, met een accent op het werk van de geest van God, waar de apostel vanaf 3:2 op wijst. De belofte aan Abraham hield onder meer de komst van de geest van God in, zowel voor Israël als de natiën.  Luister naar deze studie: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12240

15

Galaten studie 21 - 3:14-17 deel B37 minutes

Publication: 9 years ago Op 22 april 2014 kwam Galaten 3:14-16 naar voren, met een accent op het werk van de geest van God, waar de apostel vanaf 3:2 op wijst. De belofte aan Abraham hield onder meer de komst van de geest van God in, zowel voor Israël als de natiën.  Luister naar deze studie: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12240

16

Galaten studie 22 - 3:17-20 deel A59 minutes

Publication: 9 years ago Op 6 mei 2014 werden de verzen 17-20 van Galaten 3 bespro- ken. Vooral de vraag van vers 19: 'Wat dan, is de wet?' kwam uitvoerig aan de orde. In de brieven van de apostel wordt de- ze vraag beantwoord. Luister mee: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=12320

17

Galaten studie 22 - 3:17-20 deel B31 minutes

Publication: 9 years ago Op 6 mei 2014 werden de verzen 17-20 van Galaten 3 bespro- ken. Vooral de vraag van vers 19: 'Wat dan, is de wet?' kwam uitvoerig aan de orde. In de brieven van de apostel wordt de- ze vraag beantwoord. Luister mee: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=12320

18

Galaten studie 23 - 3:20-26 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 9 years ago Op 20 mei 2014 werd gekeken naar enkele vragen, zoals is de wet dan tegen de belofte? Kan de wet levendmaken? Zo niet, wat  maakt dan wel levend? De wet had een speciale functie in de loop van de tijd. Welke? En voor wie? Dat en meer kwam naar voren. Klik voor het beluisteren van deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=12409

19

Galaten studie 23 - 3:20-26 deel B33 minutes

Publication: 9 years ago Op 20 mei 2014 werd gekeken naar enkele vragen, zoals is de wet dan tegen de belofte? Kan de wet levendmaken? Zo niet, wat  maakt dan wel levend? De wet had een speciale functie in de loop van de tijd. Welke? En voor wie? Dat en meer kwam naar voren. Klik voor het beluisteren van deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=12409

20

Galaten studie 24 - 3:26-29 deel A51 minutes

Publication: 9 years ago Dit korte stukje bergt weer veel in zich. De doop in vers 28, is dat in water? Of ligt het anders? Wordt daarbij iets van de ge- lovige gevraagd? Wat is de situatie als je in Christus Jezus bent? Genade is het sleutelwoord voor onze redding én onze wandel. Luister naar de genadevolle woorden: Deel A en Deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12520

21

Galaten studie 24 - 3:26-29 deel B43 minutes

Publication: 9 years ago Dit korte stukje bergt weer veel in zich. De doop in vers 28, is dat in water? Of ligt het anders? Wordt daarbij iets van de ge- lovige gevraagd? Wat is de situatie als je in Christus Jezus bent? Genade is het sleutelwoord voor onze redding én onze wandel. Luister naar de genadevolle woorden: Deel A en Deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=12520

22

Galaten studie 25 - 4:1-5 deel A58 minutes

Publication: 9 years ago De laatste studie van dit seizoen. In hoofdstuk 4:1-5 spreekt de apostel over de positie van de Galaten die onder de Thora van Mozes gingen en wilden leven. Dat is die van onmonigheid. En: de grondregels van de wereld (NBG: wereldgeesten), wat zijn dat eigenlijk? Dat en veel meer kwam aan de orde. Luister: deel A en deel B      . https://www.da-ath.nl/?p=12589

23

Galaten studie 25 - 4:1-5 deel B29 minutes

Publication: 9 years ago De laatste studie van dit seizoen. In hoofdstuk 4:1-5 spreekt de apostel over de positie van de Galaten die onder de Thora van Mozes gingen en wilden leven. Dat is die van onmonigheid. En: de grondregels van de wereld (NBG: wereldgeesten), wat zijn dat eigenlijk? Dat en veel meer kwam aan de orde. Luister: deel A en deel B      . https://www.da-ath.nl/?p=12589

24

Galaten studie 26 - 4:6-9 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 9 years ago Op 9 september 2014 werd Galaten 4 opnieuw besproken, de verzen 6-9 laten een verder aspect zien van het zoonschap en  vrijheid die daarbij hoort. Weg uit de onmondigheid. Vandaar de onzinnigheid van de Galaten, dat zij terugkeerden tot een stelsel van grondbeginselen  van deze wereld. Deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13078

25

Galaten studie 26 - 4:6-9 deel B26 minutes

Publication: 9 years ago Op 9 september 2014 werd Galaten 4 opnieuw besproken, de verzen 6-9 laten een verder aspect zien van het zoonschap en  vrijheid die daarbij hoort. Weg uit de onmondigheid. Vandaar de onzinnigheid van de Galaten, dat zij terugkeerden tot een stelsel van grondbeginselen  van deze wereld. Deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13078

26

Galaten studie 27 - 4:9-12 deel A56 minutes

Publication: 9 years ago De grondbeginselen van de wereld. Daarvan lees je verschil- lende keren. Het gaat dan om religies in het algemeen en in het kader van Galaten om het Mozaische systeem in het bijzonder. De Galaten hielden dagen, maanden, era's en jaren. Hoe zit dat eigenlijk? En hoe gaat het nu? Studie 23 september 2014: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=13166

27

Galaten studie 27 - 4:9-12 deel B35 minutes

Publication: 9 years ago De grondbeginselen van de wereld. Daarvan lees je verschil- lende keren. Het gaat dan om religies in het algemeen en in het kader van Galaten om het Mozaische systeem in het bijzonder. De Galaten hielden dagen, maanden, era's en jaren. Hoe zit dat eigenlijk? En hoe gaat het nu? Studie 23 september 2014: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=13166

28

Galaten studie 28 - 4:12-18 deel A01 hour 05 minutes

Publication: 9 years ago 14 oktober 2014 werd gekeken naar de ervaringen van Paulus met de Galaten. Toen zij het evangelie ontvingen waren ze gelukkig en blij. Inmiddels waren zij niet meer zo blij en gelukkig, doordat zij onder de wet van Mozes waren gaan leven. Judaistisch. Kijk mee en luister: deel A en deel B van deze avond.  . https://www.da-ath.nl/?p=13281

29

Galaten studie 28 - 4:12-18 deel B29 minutes

Publication: 9 years ago 14 oktober 2014 werd gekeken naar de ervaringen van Paulus met de Galaten. Toen zij het evangelie ontvingen waren ze gelukkig en blij. Inmiddels waren zij niet meer zo blij en gelukkig, doordat zij onder de wet van Mozes waren gaan leven. Judaistisch. Kijk mee en luister: deel A en deel B van deze avond.  . https://www.da-ath.nl/?p=13281

30

Galaten studie 29 - 4:19-25 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 9 years ago Op 28 0ktober 2014 kwam de typologie van Hagar en Sara aan de orde. Bekende geschiedenis, 'dingen die een andere beduiding hebben' (Statenvertaling). Het is 'spreken in beelden' (allegoreo) en daarin ligt een diepere zin. Welke dat is kunt u naluisteren: Deel A en Deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=13361

31

Galaten studie 29 - 4:19-25 deel B30 minutes

Publication: 9 years ago Op 28 0ktober 2014 kwam de typologie van Hagar en Sara aan de orde. Bekende geschiedenis, 'dingen die een andere beduiding hebben' (Statenvertaling). Het is 'spreken in beelden' (allegoreo) en daarin ligt een diepere zin. Welke dat is kunt u naluisteren: Deel A en Deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=13361

32

Galaten studie 30 - 4:26,27 deel A59 minutes

Publication: 9 years ago Op 11 november 2014 werd opnieuw stilgestaan bij de typologie van Galaten 4. 'Het Jeruzalem boven', wat is dat? Het nieuw Jeruzalem? Het hemelse Jeru- zalem? En wat betekent 'hemels' in de Hebreeenbrief? Allemaal vragen, die aan de orde kwamen. Luister mee: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13433

33

Galaten studie 30 - 4:26,27 deel B32 minutes

Publication: 9 years ago Op 11 november 2014 werd opnieuw stilgestaan bij de typologie van Galaten 4. 'Het Jeruzalem boven', wat is dat? Het nieuw Jeruzalem? Het hemelse Jeru- zalem? En wat betekent 'hemels' in de Hebreeenbrief? Allemaal vragen, die aan de orde kwamen. Luister mee: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=13433

34

Galaten studie 31 - 4:28-31 deel A53 minutes

Publication: 9 years ago De naar het vlees voortgebrachte vervolgt de naar de geest voort- gebrachte. Dat was niet alleen bij Hagar en Sara, Ismaël en Isaäk het  geval. In de dagen van Paulus ook. En vandaag is het niet anders. Zij die onder de wet in slavernij willen leven vervolgen degenen die onder de genade in vrijheid leven. Ook typologisch is Genesis 21 boeiend! Luister hier: deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=13515

35

Galaten studie 31 - 4:28-31 deel B34 minutes

Publication: 9 years ago De naar het vlees voortgebrachte vervolgt de naar de geest voort- gebrachte. Dat was niet alleen bij Hagar en Sara, Ismaël en Isaäk het  geval. In de dagen van Paulus ook. En vandaag is het niet anders. Zij die onder de wet in slavernij willen leven vervolgen degenen die onder de genade in vrijheid leven. Ook typologisch is Genesis 21 boeiend! Luister hier: deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=13515

36

Galaten studie 32 - 5:1-4 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 9 years ago De verzen 5:1-4 spreken scherp; wat zal het zijn: Christus óf be- snijdenis? In wet óf in genade? De Galaten waren onder het be- slag van judaïstische leraren gekomen en plaatsten zich onder de Thora. Als je je laat besnijden móet je heel de Thora houden! Grote gevolgen, luister naar deze studie: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=13613

37

Galaten studie 32 - 5:1-4 deel B31 minutes

Publication: 9 years ago De verzen 5:1-4 spreken scherp; wat zal het zijn: Christus óf be- snijdenis? In wet óf in genade? De Galaten waren onder het be- slag van judaïstische leraren gekomen en plaatsten zich onder de Thora. Als je je laat besnijden móet je heel de Thora houden! Grote gevolgen, luister naar deze studie: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=13613


Alle seizoenen

Season 1 - 2013
Season 2 - 2014
Season 3 - 2015
Season 4 - 2016