Galaten studie

2013 - 2016 4 seasons - 115 episodes

3 dagen 8 uur 33 minuten total length

Speaker

Goedbericht.nl

Sorteer Andersom

1

Galaten studie 49 - 5:22,23 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 8 years ago In de eerste Galaten studie van 2016 kwamen weer enkele aspecten naar voren, zoals trouw en zachtmoe- digheid. God is trouw, en daarom geeft Hij dat als wij in dienstwerk bezig zijn. Luisteren kan: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16340

2

Galaten studie 49 - 5:22,23 deel B38 minutes

Publication: 8 years ago In de eerste Galaten studie van 2016 kwamen weer enkele aspecten naar voren, zoals trouw en zachtmoe- digheid. God is trouw, en daarom geeft Hij dat als wij in dienstwerk bezig zijn. Luisteren kan: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16340

3

Galaten studie 50 - 5:23,25 deel A58 minutes

Publication: 8 years ago Deze studie komt het laatste aspect van de vrucht van de geest, inhouding, aan de orde. Vlees staat tegen- over geest en andersom. Wij zijn van Christus Jezus, en daarom leven wij door de geest geleid, af strekken ons daarnaar uit. Naluisteren kan: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=16463

4

Galaten studie 50 - 5:23,25 deel B36 minutes

Publication: 8 years ago Deze studie komt het laatste aspect van de vrucht van de geest, inhouding, aan de orde. Vlees staat tegen- over geest en andersom. Wij zijn van Christus Jezus, en daarom leven wij door de geest geleid, af strekken ons daarnaar uit. Naluisteren kan: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=16463

5

Galaten studie 51 - 5:25,26 deel A56 minutes

Publication: 8 years ago Op 16 februari 2016 werd over de nieuwe schepping gesproken. Welke principes gelden daar? Hoe ziet dat er uit in de gemeente? Wat blijkt in ons gedrag? Luister naar deze avond: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16565

6

Galaten studie 51 - 5:25,26 deel B33 minutes

Publication: 8 years ago Op 16 februari 2016 werd over de nieuwe schepping gesproken. Welke principes gelden daar? Hoe ziet dat er uit in de gemeente? Wat blijkt in ons gedrag? Luister naar deze avond: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16565

7

Galaten studie 52 - 5:26-6:2 deel A01 hour 06 minutes

Publication: 7 years ago 'In een geest van zachtmoedigheid'; zo zouden we met elkaar omgaan in het lichaam van Christus. Op 8 maart 2016 werd dat besproken in de bijbelstudie serie Galaten. Luister: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16687

8

Galaten studie 52 - 5:26-6:2 deel B26 minutes

Publication: 7 years ago 'In een geest van zachtmoedigheid'; zo zouden we met elkaar omgaan in het lichaam van Christus. Op 8 maart 2016 werd dat besproken in de bijbelstudie serie Galaten. Luister: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16687

9

Galaten studie 53 - 6:3-6 deel A01 hour 01 minutes

Publication: 7 years ago "Ieder zal zijn eigen lading dragen" staat in Galaten 6:4,5 en werd besproken op dinsdag 22 maart 2016. Hoe werkt Gods genade in de praktijk uit? In elk aspect van ons leven en werk komt het tot uitdrukking. Luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16784

10

Galaten studie 53 - 6:3-6 deel B32 minutes

Publication: 7 years ago "Ieder zal zijn eigen lading dragen" staat in Galaten 6:4,5 en werd besproken op dinsdag 22 maart 2016. Hoe werkt Gods genade in de praktijk uit? In elk aspect van ons leven en werk komt het tot uitdrukking. Luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16784

11

Galaten studie 54 - 6:7-9 deel A59 minutes

Publication: 7 years ago Wat zaai je in je leven? En: hoe leef je ermee uit dat ene woord van God? Vlees of geest, dat is de tegenstelling die elke gelovige ervaart. Zaaien en oogsten, dat komt sterk naar voren in dit gedeelte van Galaten 6. Dwaalt niet! God laat Zich niet minachten. Beluisteren van deze studie kan hier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=16842

12

Galaten studie 54 - 6:7-9 deel B32 minutes

Publication: 7 years ago Wat zaai je in je leven? En: hoe leef je ermee uit dat ene woord van God? Vlees of geest, dat is de tegenstelling die elke gelovige ervaart. Zaaien en oogsten, dat komt sterk naar voren in dit gedeelte van Galaten 6. Dwaalt niet! God laat Zich niet minachten. Beluisteren van deze studie kan hier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=16842

13

Galaten studie 55 - 6:9,10 deel A01 hour 06 minutes

Publication: 7 years ago Zaaien en oogsten, dat heeft ook met de bema, het  erepodium te maken. Diverse facetten komen aan de orde tijdens deze bespreking, op de praktijk gericht. Luister mee: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16912

14

Galaten studie 55 - 6:9,10 deel B34 minutes

Publication: 7 years ago Zaaien en oogsten, dat heeft ook met de bema, het  erepodium te maken. Diverse facetten komen aan de orde tijdens deze bespreking, op de praktijk gericht. Luister mee: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16912

15

Galaten studie 56 - 6:10,11 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 7 years ago Het slot van Galaten heeft nog veel te zeggen. Goede werken zijn geen voorwaarde, maar wel een gevolg van het geloof, dat de leden van het lichaam van Christus ontvangen hebben. Luisteren kan hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=17014

16

Galaten studie 56 - 6:10,11 deel B30 minutes

Publication: 7 years ago Het slot van Galaten heeft nog veel te zeggen. Goede werken zijn geen voorwaarde, maar wel een gevolg van het geloof, dat de leden van het lichaam van Christus ontvangen hebben. Luisteren kan hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=17014

17

Galaten studie 57 - 6:12-14 deel A58 minutes

Publication: 7 years ago Op 24 mei 2016 kwam opnieuw de betekenis van het kruis naar voren n.a.v. Galaten 6:12-14. Het evangelie van de apostel is niet naar de mens. De boodschap van het kruis heeft daarmee te maken. Luister naar deze bijzondere brief: deel A   deel B . https://www.da-ath.nl/?p=17087

18

Galaten studie 57 - 6:12-14 deel B31 minutes

Publication: 7 years ago Op 24 mei 2016 kwam opnieuw de betekenis van het kruis naar voren n.a.v. Galaten 6:12-14. Het evangelie van de apostel is niet naar de mens. De boodschap van het kruis heeft daarmee te maken. Luister naar deze bijzondere brief: deel A   deel B . https://www.da-ath.nl/?p=17087

19

Galaten studie 58 - 6:15-18 deel A51 minutes

Publication: 7 years ago Met deze studie werd de Galatenbrief voltooid. Het aardige is, dat 58 in het Hebreeuws de getalswaarde van het woord genade is. Geinig, toch? In elk geval werd ons de genade geschonken, dit te kunnen doen. Zonder Gods gunst was dat onmogelijk geweest! U kunt hier luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=17170

20

Galaten studie 58 - 6:15-18 deel B39 minutes

Publication: 7 years ago Met deze studie werd de Galatenbrief voltooid. Het aardige is, dat 58 in het Hebreeuws de getalswaarde van het woord genade is. Geinig, toch? In elk geval werd ons de genade geschonken, dit te kunnen doen. Zonder Gods gunst was dat onmogelijk geweest! U kunt hier luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=17170


Alle seizoenen

Season 1 - 2013
Season 2 - 2014
Season 3 - 2015
Season 4 - 2016