Galaten studie

2013 - 2016 4 seasons - 115 episodes

3 dagen 8 uur 33 minuten total length

Speaker

Goedbericht.nl

Sorteer Andersom

1

Galaten studie 33 - 5:5-7 deel A52 minutes

Publication: 9 years ago Op 6 januari 2015 is weer een stukje van Galaten 5 besproken. Hoe leef je als gelovige in de praktijk? Wat doe je en wat niet? Wat is de plaats van de Thora? Heeft besnijdenis kracht tot iets? Wat doet de heilige geest? Dat en meer luisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=13763

2

Galaten studie 33 - 5:5-7 deel B35 minutes

Publication: 9 years ago Op 6 januari 2015 is weer een stukje van Galaten 5 besproken. Hoe leef je als gelovige in de praktijk? Wat doe je en wat niet? Wat is de plaats van de Thora? Heeft besnijdenis kracht tot iets? Wat doet de heilige geest? Dat en meer luisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=13763

3

Galaten studie 34 - 5:7-10 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 9 years ago Deze avond draaide het om zuurdesem. Wat is dat volgens de Schrift? De geestelijke betekenis is: verderf, ongerechtigheid en nog meer. Paulus ge- bruikt dit beeld uit de schepping twee keer in zijn brieven. Luister naar deze avond: deel A en deel B.. https://www.da-ath.nl/?p=13845

4

Galaten studie 34 - 5:7-10 deel B43 minutes

Publication: 9 years ago Deze avond draaide het om zuurdesem. Wat is dat volgens de Schrift? De geestelijke betekenis is: verderf, ongerechtigheid en nog meer. Paulus ge- bruikt dit beeld uit de schepping twee keer in zijn brieven. Luister naar deze avond: deel A en deel B.. https://www.da-ath.nl/?p=13845

5

Galaten studie 35 - 5:10-12 deel A56 minutes

Publication: 9 years ago Op 3 februari 2015 werd nagedacht aan de hand van Galaten 5:10-12 over de gevolgen van het kruis voor de praktijk van het geloofsleven. En die zijn groot. Religie heeft geen betekenis voor God. Wat telt, is Zijn genade. Luister: deel A en deel B van deze avond. . https://www.da-ath.nl/?p=13934

6

Galaten studie 35 - 5:10-12 deel B29 minutes

Publication: 9 years ago Op 3 februari 2015 werd nagedacht aan de hand van Galaten 5:10-12 over de gevolgen van het kruis voor de praktijk van het geloofsleven. En die zijn groot. Religie heeft geen betekenis voor God. Wat telt, is Zijn genade. Luister: deel A en deel B van deze avond. . https://www.da-ath.nl/?p=13934

7

Galaten studie 36 - 5:13,14 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 9 years ago Op 24 februari 2015 werd Galaten 5:13,14 besproken. De vrijheid van alle gelovigen in Christus Jezus kan door vleselijk denken verkeerd uitgelegd worden. Het gaat om: dienen door de liefde! Luister naar deze avond: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=14086

8

Galaten studie 36 - 5:13,14 deel B32 minutes

Publication: 9 years ago Op 24 februari 2015 werd Galaten 5:13,14 besproken. De vrijheid van alle gelovigen in Christus Jezus kan door vleselijk denken verkeerd uitgelegd worden. Het gaat om: dienen door de liefde! Luister naar deze avond: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=14086

9

Galaten studie 37 - 5:15-18 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 8 years ago 'Wandelt in de geest' is het onderwerp van de deze en de volgende studies in Galaten. Hier ligt opnieuw het zuurdesem van wetticisme op de loer om vernietigend toe te slaan. Ook bij de wandel van de gelovige gaat het om genade van God. Niet de wet van Mozes, maar de genade van Christus Jezus staat centraal als het gaat om onze levenswandel. Luister naar deze studie: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=14215

10

Galaten studie 37 - 5:15-18 deel B22 minutes

Publication: 8 years ago 'Wandelt in de geest' is het onderwerp van de deze en de volgende studies in Galaten. Hier ligt opnieuw het zuurdesem van wetticisme op de loer om vernietigend toe te slaan. Ook bij de wandel van de gelovige gaat het om genade van God. Niet de wet van Mozes, maar de genade van Christus Jezus staat centraal als het gaat om onze levenswandel. Luister naar deze studie: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=14215

11

Galaten studie 38 - 5:18-22 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 8 years ago Op 31 maart 2015 werd met elkaar gesproken over de verzen die spreken van de werken van het vlees. Ook vers 21, dat altijd veel discussies oplevert, kwam aan de orde. Kun je je redding en eonisch leven verspelen wanneer je de werken van het vlees doet als gelovige? Wat is het koninkrijk van God? Dat en meer kwam aan de orde op deze avond. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=14292

12

Galaten studie 38 - 5:18-22 deel B30 minutes

Publication: 8 years ago Op 31 maart 2015 werd met elkaar gesproken over de verzen die spreken van de werken van het vlees. Ook vers 21, dat altijd veel discussies oplevert, kwam aan de orde. Kun je je redding en eonisch leven verspelen wanneer je de werken van het vlees doet als gelovige? Wat is het koninkrijk van God? Dat en meer kwam aan de orde op deze avond. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=14292

13

Galaten studie 39 - 5:22 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 8 years ago De vrucht van de geest is liefde. Dat is het eerste dat klinkt in de opsomming van die vrucht. Daar is al veel over gezegd en geschre- ven. De moeite waard om opnieuw tot je hart te laten spreken. Gods liefde is zo anders en zoveel meer dan wat bij mensen voor liefde door moet gaan. Luister hier, naar deel A en deel B van deze avond.  . https://www.da-ath.nl/?p=14411

14

Galaten studie 39 - 5:22 deel B31 minutes

Publication: 8 years ago De vrucht van de geest is liefde. Dat is het eerste dat klinkt in de opsomming van die vrucht. Daar is al veel over gezegd en geschre- ven. De moeite waard om opnieuw tot je hart te laten spreken. Gods liefde is zo anders en zoveel meer dan wat bij mensen voor liefde door moet gaan. Luister hier, naar deel A en deel B van deze avond.  . https://www.da-ath.nl/?p=14411

15

Galaten - 40 5:22 vrucht van de geest: liefde + vreugde deel A55 minutes

Publication: 8 years ago Op 19 mei 2015 was vooral het tweede facet van de vrucht van de geest aan de orde: vreugde, iets dat voor veel mensen niet steeds aanwezig is. En als je een gelovige bent? Dan wel permanent, blij- vend vreugde in je hart? Dat kan! Luister naar deze avond deel A en deel B.   . https://www.da-ath.nl/?p=14643

16

Galaten - 40 5:22 vrucht van de geest: liefde + vreugde deel B36 minutes

Publication: 8 years ago Op 19 mei 2015 was vooral het tweede facet van de vrucht van de geest aan de orde: vreugde, iets dat voor veel mensen niet steeds aanwezig is. En als je een gelovige bent? Dan wel permanent, blij- vend vreugde in je hart? Dat kan! Luister naar deze avond deel A en deel B.   . https://www.da-ath.nl/?p=14643

17

Galaten studie 41 - 5:22 deel A01 hour 05 minutes

Publication: 8 years ago Het aspect vrede van de vrucht van de geest werd onlangs be- sproken. Wie is de bron van de vrede? Hoe komt het tot ons? Wat werkt het uit in de praktijk? Luister hier naar deze studie. . https://www.da-ath.nl/?p=15460

18

Galaten studie 42 - 5:22 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 8 years ago 22 september 2015 keken we naar het derde en vierde aspect van de vrucht van de geest: vrede + geduld. Kwaliteiten die je als mens uit jezelf niet hebt.God werkt in ons, daardoor zet die vrucht zich in ons leven. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=15625

19

Galaten studie 42 - 5:22 deel B31 minutes

Publication: 8 years ago 22 september 2015 keken we naar het derde en vierde aspect van de vrucht van de geest: vrede + geduld. Kwaliteiten die je als mens uit jezelf niet hebt.God werkt in ons, daardoor zet die vrucht zich in ons leven. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=15625

20

Galaten studie 43 - 5:22,23 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 8 years ago Op 6 oktober 2015 kwam weer een aspect van de vrucht van de geest naar voren. Mildheid. Onder mensen meestal niet zo merkbaar. Het is juist een van de 'kwaliteiten' van God zelf. Daarom zeer de moeite waard te ontdekken hoe dat in ons praktisch uitwerkt. Luister hier: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=15698

21

Galaten studie 43 - 5:22,23 deel B32 minutes

Publication: 8 years ago Op 6 oktober 2015 kwam weer een aspect van de vrucht van de geest naar voren. Mildheid. Onder mensen meestal niet zo merkbaar. Het is juist een van de 'kwaliteiten' van God zelf. Daarom zeer de moeite waard te ontdekken hoe dat in ons praktisch uitwerkt. Luister hier: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=15698

22

Galaten studie 44 - 5:22,23 deel A53 minutes

Publication: 8 years ago Op 20 oktober 2015 werd een volgend aspect van de vrucht van de geest besproken. Goedheid. Wie is goed dan alleen God? Kan een mens goed zijn? U kunt hier beluisteren: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=15859

23

Galaten studie 44 - 5:22,23 deel B34 minutes

Publication: 8 years ago Op 20 oktober 2015 werd een volgend aspect van de vrucht van de geest besproken. Goedheid. Wie is goed dan alleen God? Kan een mens goed zijn? U kunt hier beluisteren: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=15859

24

Galaten studie 45 - 5:22,23 deel A54 minutes

Publication: 8 years ago Op 3 november 2015 werd stilgestaan bij geloof, de vrucht van de geest uit zich ook daarin. Verkennend werden wat aspecten van geloof bekeken. Zoals: het geloof van God, het geloof van Jezus Christus, geen geloof, zwak in het geloof. Luister: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=15922

25

Galaten studie 45 - 5:22,23 deel B29 minutes

Publication: 8 years ago Op 3 november 2015 werd stilgestaan bij geloof, de vrucht van de geest uit zich ook daarin. Verkennend werden wat aspecten van geloof bekeken. Zoals: het geloof van God, het geloof van Jezus Christus, geen geloof, zwak in het geloof. Luister: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=15922

26

Galaten studie 46 - 5:22,23 deel A59 minutes

Publication: 8 years ago Op 17 november 2015 werd opnieuw over geloof nagedacht als aspect van de vrucht van de geest. Veel geloof, tegenwerkers van geloof, relatie wet-geloof en meer kwam aan de orde. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=15997

27

Galaten studie 46 - 5:22,23 deel B28 minutes

Publication: 8 years ago Op 17 november 2015 werd opnieuw over geloof nagedacht als aspect van de vrucht van de geest. Veel geloof, tegenwerkers van geloof, relatie wet-geloof en meer kwam aan de orde. Luister hier: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=15997

28

Galaten studie 47 - 5:22,23 deel A58 minutes

Publication: 8 years ago Opnieuw kwam geloof aan de orde als vrucht van de geest, op 1  december 2015. Met een aantal aspecten, zoals twijfel en ongeloof, hoe dat ook praktisch uitwerkt in het leven van mensen. Paulus'  evangelie is dat van heerlijkheid en genade. Luister: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=16085

29

Galaten studie 47 - 5:22,23 deel B34 minutes

Publication: 8 years ago Opnieuw kwam geloof aan de orde als vrucht van de geest, op 1  december 2015. Met een aantal aspecten, zoals twijfel en ongeloof, hoe dat ook praktisch uitwerkt in het leven van mensen. Paulus'  evangelie is dat van heerlijkheid en genade. Luister: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=16085

30

Galaten studie 48 - 5:22,23 deel A56 minutes

Publication: 8 years ago Geloof als vrucht van de geest heeft trouw als andere, erbij horende notitie. God is trouw, dat staat boven alles. Alle trouw is van Hem afkomstig. Diverse aspecten kwa- men aan de orde. Luister mee: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=16205

31

Galaten studie 48 - 5:22,23 deel B34 minutes

Publication: 8 years ago Geloof als vrucht van de geest heeft trouw als andere, erbij horende notitie. God is trouw, dat staat boven alles. Alle trouw is van Hem afkomstig. Diverse aspecten kwa- men aan de orde. Luister mee: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=16205


Alle seizoenen

Season 1 - 2013
Season 2 - 2014
Season 3 - 2015
Season 4 - 2016