Openbaring studie

2013 - 2021 9 seasons - 132 episodes

4 dagen 11 uur 49 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Openbaring studie 15 – 5:1-5 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 5 years ago Dit gedeelte in Openbaring is bijzonder, daarin draait het om een met 7 zegels verzegelde boekrol. Die moet geopend, de zegels moeten verbroken worden. Wat is de symbolische betekenis daarvan? De rol is aan twee kanten beschreven, wat betekent dat? De diepe achter- gronden vanuit de Schrift worden duidelijk in deze studie. Het verdient aanbeveling in delen te luisteren, omdat veel naar voren komt. Openbaring 5 is erg belangrijk om het vervolg te kunnen begrijpen.  Audio: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16306

2

Openbaring studie 15 – 5:1-5 deel B42 minutes

Publication: 5 years ago Dit gedeelte in Openbaring is bijzonder, daarin draait het om een met 7 zegels verzegelde boekrol. Die moet geopend, de zegels moeten verbroken worden. Wat is de symbolische betekenis daarvan? De rol is aan twee kanten beschreven, wat betekent dat? De diepe achter- gronden vanuit de Schrift worden duidelijk in deze studie. Het verdient aanbeveling in delen te luisteren, omdat veel naar voren komt. Openbaring 5 is erg belangrijk om het vervolg te kunnen begrijpen.  Audio: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=16306

3

Openbaring studie 16 – 5:5-14 deel A01 hour 06 minutes

Publication: 5 years ago Openbaring 5:5-14 spreekt van het Lammetje, waarom zo'n verkleinend woord, terwijl een lam toch al een jong schaap is? Het staat centraal in het openingsvi- sioen dat Johannes te zien kreeg. Dit gaat direct vooraf aan de gerichten van Openbaring 6-19. Luisteren: deel A en deel B van deze studie.   . https://www.da-ath.nl/?p=16498

4

Openbaring studie 16 – 5:5-14 deel B40 minutes

Publication: 5 years ago Openbaring 5:5-14 spreekt van het Lammetje, waarom zo'n verkleinend woord, terwijl een lam toch al een jong schaap is? Het staat centraal in het openingsvi- sioen dat Johannes te zien kreeg. Dit gaat direct vooraf aan de gerichten van Openbaring 6-19. Luisteren: deel A en deel B van deze studie.   . https://www.da-ath.nl/?p=16498

5

Openbaring studie 17 - 6:1,2 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 5 years ago Openbaring 6 kent een parallel met de 70e jaarweek van Daniel 9. Daarom werd opnieuw stilgestaan bij deze bijzondere profetische woorden. Ze beschrijven de toekomstige ontwikkelingen van en rondom het Joodse volk en de stad Jeruzalem. Luister naar deze avond, bekijk de presentatie: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=16741

6

Openbaring studie 17 - 6:1,2 deel B38 minutes

Publication: 5 years ago Openbaring 6 kent een parallel met de 70e jaarweek van Daniel 9. Daarom werd opnieuw stilgestaan bij deze bijzondere profetische woorden. Ze beschrijven de toekomstige ontwikkelingen van en rondom het Joodse volk en de stad Jeruzalem. Luister naar deze avond, bekijk de presentatie: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=16741

7

Openbaring studie 18 - 6:1-8 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 5 years ago Op 30 maart 2016 kwam opnieuw Openbaring 6:1-8 aan de orde. De paarden met diverse kleuren staan symbolisch voor de dingen die moeten gebeuren, moge- lijk in de eerste helft van de 70e jaarweek van Daniel 9. Dat blijkt uit de parallelle gedeeltes, onder meer Mat- theus 24. Daarin markeert de Heer zelf het midden ervan in vers 15: 'wanneer jullie dan....' Wat voor dat vers ge- beurt, is terug te lezen in Openbaring, zegel 1-4. Hier kunt u luisteren: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=16813

8

Openbaring studie 18 - 6:1-8 deel B41 minutes

Publication: 5 years ago Op 30 maart 2016 kwam opnieuw Openbaring 6:1-8 aan de orde. De paarden met diverse kleuren staan symbolisch voor de dingen die moeten gebeuren, moge- lijk in de eerste helft van de 70e jaarweek van Daniel 9. Dat blijkt uit de parallelle gedeeltes, onder meer Mat- theus 24. Daarin markeert de Heer zelf het midden ervan in vers 15: 'wanneer jullie dan....' Wat voor dat vers ge- beurt, is terug te lezen in Openbaring, zegel 1-4. Hier kunt u luisteren: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=16813

9

Openbaring - 19 6:9,10 deel A59 minutes

Publication: 5 years ago In Openbaring 6:9,10 gaat het om de martelaren uit Gods volk, die in de grote verdrukking omkomen. Zij worden onder het vijfde zegel gezien. De machten van de boze in de lucht hebben magische uitwerking op mensen. Ook dat wordt steeds zichtbaarder in de wereld van vandaag. Studie 28 april luisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=16963

10

Openbaring - 19 6:9,10 deel B36 minutes

Publication: 5 years ago In Openbaring 6:9,10 gaat het om de martelaren uit Gods volk, die in de grote verdrukking omkomen. Zij worden onder het vijfde zegel gezien. De machten van de boze in de lucht hebben magische uitwerking op mensen. Ook dat wordt steeds zichtbaarder in de wereld van vandaag. Studie 28 april luisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=16963

11

Openbaring studie 20 - 6:11-17 deel A01 hour 07 minutes

Publication: 4 years ago Openbaring 6:11-17 het verbreken van het zesde zegel markeert het hoogtepunt van de dag van de mens.  Babel, ofwel: de mens in het middelpunt, centraal. Dat gaat God afbreken, en dat heeft uitwerking in de natuur. Het belangrijkste is de geestelijke werkelijkheid. Al met al heel wat om over na te denken, luister naar deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=18037

12

Openbaring studie 20 - 6:11-17 deel B48 minutes

Publication: 4 years ago Openbaring 6:11-17 het verbreken van het zesde zegel markeert het hoogtepunt van de dag van de mens.  Babel, ofwel: de mens in het middelpunt, centraal. Dat gaat God afbreken, en dat heeft uitwerking in de natuur. Het belangrijkste is de geestelijke werkelijkheid. Al met al heel wat om over na te denken, luister naar deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=18037

13

Openbaring studie 21 - 6:12-17 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 4 years ago Opnieuw kijken naar wat je ziet onder het zesde zegel. Enorme uitwerking in de natuur (zon, maan, sterren) en dat is uiting van iets anders. Beelden in de zichtbare wereld. Wat is de hemel eigenlijk volgens de Schrift? Profetie, Schrift met Schrift vergelijken, dan wordt dui- delijk welke lijnen er getrokken worden. Deze toekomst is dichtbij, met een geweldige verwachting. Luister: deel A  en  deel B. https://www.da-ath.nl/?p=18265

14

Openbaring studie 21 - 6:12-17 deel B38 minutes

Publication: 4 years ago Opnieuw kijken naar wat je ziet onder het zesde zegel. Enorme uitwerking in de natuur (zon, maan, sterren) en dat is uiting van iets anders. Beelden in de zichtbare wereld. Wat is de hemel eigenlijk volgens de Schrift? Profetie, Schrift met Schrift vergelijken, dan wordt dui- delijk welke lijnen er getrokken worden. Deze toekomst is dichtbij, met een geweldige verwachting. Luister: deel A  en  deel B. https://www.da-ath.nl/?p=18265

15

Openbaring studie 22 - 7:1-8 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 4 years ago De 144.000 in de toekomst, wat gaan zij doen? Wie zijn het? Welke namen worden wel en niet genoemd en waarom? Er werd op 24-11-2016 stilgestaan bij dit ook weer belangrijk deel van deze boekrol, de onthulling van Jezus Christus. Na te luisteren: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=18420

16

Openbaring studie 22 - 7:1-8 deel B30 minutes

Publication: 4 years ago De 144.000 in de toekomst, wat gaan zij doen? Wie zijn het? Welke namen worden wel en niet genoemd en waarom? Er werd op 24-11-2016 stilgestaan bij dit ook weer belangrijk deel van deze boekrol, de onthulling van Jezus Christus. Na te luisteren: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=18420

17

Openbaring studie 23 - 7:9-17 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 4 years ago De menigte die niemand tellen kan, wie zijn dat ei- genlijk? Na de 144.000 vormen zij het antwoord op de vraag die in Openbaring 6:17 gesteld werd. We zien palmtakken waardoor iets duidelijk wordt. De 24 oudsten en de 4 dieren prijzen God in 7 woor- den. God heeft alles in Zijn hand. Daarom wordt Hij zo geprezen. We zien dat ook in de geschiedenis van Farao, waar nauwkeurig bij stilgestaan werd. Wie zorgde ervoor, dat het hart van deze leider van Egypte zo standvastig bleef, en hij pas na plaag 10 het volk liet vertrekken? Dat en meer valt te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18588

18

Openbaring studie 23 - 7:9-17 deel B47 minutes

Publication: 4 years ago De menigte die niemand tellen kan, wie zijn dat ei- genlijk? Na de 144.000 vormen zij het antwoord op de vraag die in Openbaring 6:17 gesteld werd. We zien palmtakken waardoor iets duidelijk wordt. De 24 oudsten en de 4 dieren prijzen God in 7 woor- den. God heeft alles in Zijn hand. Daarom wordt Hij zo geprezen. We zien dat ook in de geschiedenis van Farao, waar nauwkeurig bij stilgestaan werd. Wie zorgde ervoor, dat het hart van deze leider van Egypte zo standvastig bleef, en hij pas na plaag 10 het volk liet vertrekken? Dat en meer valt te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18588


Alle seizoenen

Season 1 - 2013
Season 2 - 2014
Season 3 - 2015
Season 4 - 2016
Season 5 - 2017
Season 6 - 2018
Season 7 - 2019
Season 8 - 2020
Season 9 - 2021