Openbaring studie

2013 - 2021 9 seasons - 132 episodes

4 dagen 11 uur 49 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Openbaring studie 24 - 8:1-9 deel A55 minutes

Publication: 4 years ago Op 1 februari 2017 kreeg Openbaring een vervolg, nu was het 8e hoofdstuk aan de orde. Ernstige gerichten  komen, als gevolg van de gebeden van de heiligen. God houdt gericht, heeft dat aan Zijn Zoon overgelaten. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18825

2

Openbaring studie 24 - 8:1-9 deel B37 minutes

Publication: 4 years ago Op 1 februari 2017 kreeg Openbaring een vervolg, nu was het 8e hoofdstuk aan de orde. Ernstige gerichten  komen, als gevolg van de gebeden van de heiligen. God houdt gericht, heeft dat aan Zijn Zoon overgelaten. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18825

3

Openbaring studie 25 - 8:10-9:11 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 4 years ago Moeilijk gedeelte, dat Openbaring 8:10-9:11. De derde, vierde en vijfde bazuin (= eerste wee) komen naar voren. We keken naar de gevolgen voor de schepping, de natuur, en de mensen. Het is heel wat, de gerichten zijn Gods 'vreemde' werk (Jesaja 28:21). En ze duren kort, als je het afzet tegen de 2000 jaar overstromende genade waar we nu in leven. Wat zijn de 'sprinkhanen' die uit de afgrond komen? De mensen zullen het in die tijd zien, meemaken. Wat een genade, dat God het lichaam van Christus voor de komende verontwaardiging wegneemt! Luisteren kunt u hier: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=18971

4

Openbaring studie 25 - 8:10-9:11 deel B23 minutes

Publication: 4 years ago Moeilijk gedeelte, dat Openbaring 8:10-9:11. De derde, vierde en vijfde bazuin (= eerste wee) komen naar voren. We keken naar de gevolgen voor de schepping, de natuur, en de mensen. Het is heel wat, de gerichten zijn Gods 'vreemde' werk (Jesaja 28:21). En ze duren kort, als je het afzet tegen de 2000 jaar overstromende genade waar we nu in leven. Wat zijn de 'sprinkhanen' die uit de afgrond komen? De mensen zullen het in die tijd zien, meemaken. Wat een genade, dat God het lichaam van Christus voor de komende verontwaardiging wegneemt! Luisteren kunt u hier: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=18971

5

Openbaring studie 26 - 9:12-21 deel A01 hour 02 minutes

Publication: 4 years ago Op 29 maart 2017 werd stilgestaan bij misschien wel het ingrijpendste gericht over de natiën. De zesde boodschapper bazuint en dan komt een cavalerie op gang van 200 miljoen, die verschrikkelijk toeslaan. Niettemin hebben we een verwachting dat Hij, de Heer Jezus Christus, gaat komen. Luisteren kan: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19212

6

Openbaring studie 26 - 9:12-21 deel B18 minutes

Publication: 4 years ago Op 29 maart 2017 werd stilgestaan bij misschien wel het ingrijpendste gericht over de natiën. De zesde boodschapper bazuint en dan komt een cavalerie op gang van 200 miljoen, die verschrikkelijk toeslaan. Niettemin hebben we een verwachting dat Hij, de Heer Jezus Christus, gaat komen. Luisteren kan: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19212

7

Openbaring studie 27 - 9:20-10:7 deel A01 hour 03 minutes

Publication: 4 years ago Openbaring 10 geeft een wat meer statisch beeld dan de voorgaande  heftige hoofdstukken. Als het ware een adempauze. Maar niet zonder  reden! De symboliek van de sterke boodschapper met het boekrollet- je in de hand zou ons niet ontgaan. Luister mee: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19380

8

Openbaring studie 27 - 9:20-10:7 deel B34 minutes

Publication: 4 years ago Openbaring 10 geeft een wat meer statisch beeld dan de voorgaande  heftige hoofdstukken. Als het ware een adempauze. Maar niet zonder  reden! De symboliek van de sterke boodschapper met het boekrollet- je in de hand zou ons niet ontgaan. Luister mee: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19380

9

Openbaring studie 28 - 10:8 - 11:7 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 4 years ago Openbaring 10:8 - 11:7 gaat over honing, boekrol, meten, tempel,  symboliek, twee getuigen. Wie zijn dat? Mozes? Elia? Henoch? Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19541

10

Openbaring studie 28 - 10:8 - 11:7 deel B50 minutes

Publication: 4 years ago Openbaring 10:8 - 11:7 gaat over honing, boekrol, meten, tempel,  symboliek, twee getuigen. Wie zijn dat? Mozes? Elia? Henoch? Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19541

11

Openbaring studie 29 - 11:8-18 deel A54 minutes

Publication: 3 years ago De twee getuigen gedood, wat  gebeurt daarna? De zevende  boodschapper bazuint, wat voor impact heeft dat op de wereld? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19862

12

Openbaring studie 29 - 11:8-18 deel B41 minutes

Publication: 3 years ago De twee getuigen gedood, wat  gebeurt daarna? De zevende  boodschapper bazuint, wat voor impact heeft dat op de wereld? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19862

13

Openbaring studie 30 - 11:19-12:6 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 3 years ago Op 27 september 2017 werd het veelbesproken onderwerp van het bijbelboek Openbaring besproken. De vrouw, de mannelijke zoon en  de draak. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19957

14

Openbaring studie 30 - 11:19-12:6 deel B42 minutes

Publication: 3 years ago Op 27 september 2017 werd het veelbesproken onderwerp van het bijbelboek Openbaring besproken. De vrouw, de mannelijke zoon en  de draak. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19957

15

Openbaring 12:7-17 studie - 31 deel A01 hour 04 minutes

Publication: 3 years ago De strijd in de hemel. Michael en de draak, waarna de draak op aarde de vrouw vervolgt. Luisteren kan hier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20069

16

Openbaring 12:7-17 studie - 31 deel B42 minutes

Publication: 3 years ago De strijd in de hemel. Michael en de draak, waarna de draak op aarde de vrouw vervolgt. Luisteren kan hier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20069

17

Openbaring 13:1-8 - studie 32 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 3 years ago Openbaring 13:1-8 werd gelezen en in samenhang met Daniel 7 bespro- ken. De religies van de wereld zullen samengaan en uitmonden in die ene van de eindtijd.  Luisteren: deel A en deel B Bijlagen: Daniel 7 . https://www.da-ath.nl/?p=20243

18

Openbaring 13:1-8 - studie 32 deel B35 minutes

Publication: 3 years ago Openbaring 13:1-8 werd gelezen en in samenhang met Daniel 7 bespro- ken. De religies van de wereld zullen samengaan en uitmonden in die ene van de eindtijd.  Luisteren: deel A en deel B Bijlagen: Daniel 7 . https://www.da-ath.nl/?p=20243


Alle seizoenen

Season 1 - 2013
Season 2 - 2014
Season 3 - 2015
Season 4 - 2016
Season 5 - 2017
Season 6 - 2018
Season 7 - 2019
Season 8 - 2020
Season 9 - 2021