Openbaring studie

2013 - 2021 9 seasons - 140 episodes

4 dagen 18 uur 7 minuten total length

Speaker

Da-ath.nlSorteer Andersom

1

Openbaring 18,19 - studie 59 Openb.18:19-19:5 deel A47 minutes

Publication: 9 months ago 12 januari 2021 werd stilgestaanbij de slotwoorden van het gericht over Babylon. Dat is groots en in deze boekrol komt het begrip 'mega'(groot) vaak voor. U kunt naluisteren:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26093

2

Openbaring 18,19 - studie 59 Openb.18:19-19:5 deel B46 minutes

Publication: 9 months ago 12 januari 2021 werd stilgestaanbij de slotwoorden van het gericht over Babylon. Dat is groots en in deze boekrol komt het begrip 'mega'(groot) vaak voor. U kunt naluisteren:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26093

3

Openbaring studie 60 - 19:6-16 deel A51 minutes

Publication: 8 months ago De studie bespreekt het deel waarin de Heer Zijn koningschapvestigt als de Koning van de ko-ningen en Heer van de heren. Dat geeft vreugde en gejuich,naluisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26174

4

Openbaring studie 60 - 19:6-16 deel B35 minutes

Publication: 8 months ago De studie bespreekt het deel waarin de Heer Zijn koningschapvestigt als de Koning van de ko-ningen en Heer van de heren. Dat geeft vreugde en gejuich,naluisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26174

5

Openbaring studie 61 - 19:17-21 deel A55 minutes

Publication: 8 months ago In dit gedeelte staat de eindstrijd van deze boze eon beschreven. Mattheüs 24, Lucas 21, maar ookZacharia 12-14 spreken over dezegrote veldslag, die direct na het einde van de 70e week van Daniël 9:24-27 zal plaatsvinden. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26258

6

Openbaring studie 61 - 19:17-21 deel B40 minutes

Publication: 8 months ago In dit gedeelte staat de eindstrijd van deze boze eon beschreven. Mattheüs 24, Lucas 21, maar ookZacharia 12-14 spreken over dezegrote veldslag, die direct na het einde van de 70e week van Daniël 9:24-27 zal plaatsvinden. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26258

7

Openbaring studie 62 - 20:1-3 deel A55 minutes

Publication: 7 months ago In Openbaring 20 gaat het over 'het duizendjarig rijk' waarin de satan ge-bonden is en opgestane heiligen metChristus regeren. Wat bedoelt Petrus in zijn tweede brief? Leven we in deslotfase van deze boze eon? Dat enmeer is na te luisteren: DeelA en DeelB . https://www.da-ath.nl/?p=26347

8

Openbaring studie 62 - 20:1-3 deel B36 minutes

Publication: 7 months ago In Openbaring 20 gaat het over 'het duizendjarig rijk' waarin de satan ge-bonden is en opgestane heiligen metChristus regeren. Wat bedoelt Petrus in zijn tweede brief? Leven we in deslotfase van deze boze eon? Dat enmeer is na te luisteren: DeelA en DeelB . https://www.da-ath.nl/?p=26347

9

Openbaring studie 63 - 20:1-7 deel A59 minutes

Publication: 6 months ago Op 23 maart 2021 lazen we opnieuw Openbaring 20:1-10, waarvan we en-kele aspecten door konden nemen.In het duizendjarig rijk, hoe ziet het erdan uit in Israël en bij de volkeren?Ook kun je twee millennia zien, met klein tijdverschil. DeelA en DeelB . https://www.da-ath.nl/?p=26462

10

Openbaring studie 63 - 20:1-7 deel B27 minutes

Publication: 6 months ago Op 23 maart 2021 lazen we opnieuw Openbaring 20:1-10, waarvan we en-kele aspecten door konden nemen.In het duizendjarig rijk, hoe ziet het erdan uit in Israël en bij de volkeren?Ook kun je twee millennia zien, met klein tijdverschil. DeelA en DeelB . https://www.da-ath.nl/?p=26462

11

Openbaring studie 64 - 20:7-10 deel A49 minutes

Publication: 6 months ago Op 8 april 2021 een speciale avond, gewijd aan Gog en Magog. VolgensEzechiël 38 en 39 zal men Israël aan-vallen en belagen. Naluisteren kan:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26513

12

Openbaring studie 64 - 20:7-10 deel B43 minutes

Publication: 6 months ago Op 8 april 2021 een speciale avond, gewijd aan Gog en Magog. VolgensEzechiël 38 en 39 zal men Israël aan-vallen en belagen. Naluisteren kan:deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26513

13

Openbaring studie 65 deel A48 minutes

Publication: 6 months ago Opnieuw kwam het onderwerp Gog en Magog aan de orde. Nuvanuit Ezechiël 39. Van een watandere kant belicht door deze profeet. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26590

14

Openbaring studie 65 deel B45 minutes

Publication: 6 months ago Opnieuw kwam het onderwerp Gog en Magog aan de orde. Nuvanuit Ezechiël 39. Van een watandere kant belicht door deze profeet. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26590

15

Openbaring studie 66 - 20:6-11 deel A49 minutes

Publication: 5 months ago Op 13 mei 2021 kwam Openbaring 20:6-11aan de orde, Gog & Magog, opstandingen,maar ook de grote witte troon. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26677

16

Openbaring studie 66 - 20:6-11 deel B37 minutes

Publication: 5 months ago Op 13 mei 2021 kwam Openbaring 20:6-11aan de orde, Gog & Magog, opstandingen,maar ook de grote witte troon. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26677

17

Openbaring studie 67 - 20:11-15 deel A50 minutes

Publication: 4 months ago Op 10 juni werd de Grote Witte Troon besproken. Wat is de functie ervan?Is dat hetzelfde als de bema van Christusen God? Of hetzelfde als de troon van Zijn heerlijkheid? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26801

18

Openbaring studie 67 - 20:11-15 deel B49 minutes

Publication: 4 months ago Op 10 juni werd de Grote Witte Troon besproken. Wat is de functie ervan?Is dat hetzelfde als de bema van Christusen God? Of hetzelfde als de troon van Zijn heerlijkheid? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26801

19

Openbaring studie 68 - 20:14,15 De tweede dood deel A52 minutes

Publication: 3 months ago Op 8 juli 2021 werd nagedacht over de tweede dood. Een toch wel beladen onderwerp, waaropde Schrift het nodige te zeggen heeft. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26941

20

Openbaring studie 68 - 20:14,15 De tweede dood deel B35 minutes

Publication: 3 months ago Op 8 juli 2021 werd nagedacht over de tweede dood. Een toch wel beladen onderwerp, waaropde Schrift het nodige te zeggen heeft. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=26941

21

Openbaring studie 69 - 21:1-3 deel A51 minutes

Publication: 1 month ago 'En ik zag een nieuwe hemelen een nieuwe aarde'. Dat iswat Johannes op Patmos in een visioen te zien kreeg. Enhoe geweldig is dat!Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27141

22

Openbaring studie 69 - 21:1-3 deel B44 minutes

Publication: 1 month ago 'En ik zag een nieuwe hemelen een nieuwe aarde'. Dat iswat Johannes op Patmos in een visioen te zien kreeg. Enhoe geweldig is dat!Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27141

23

Openbaring studie 70 - 21:4-8 deel A52 minutes

Publication: 2 weeks ago Zie! Nieuw maak Ik alles! zegt God in 21:6 en dat doet Hij ook. Wat een geweldigewoorden zijn dat. God doet wat Hij belooft; Hij is de Eersteen de Laatste. Naluisteren: deel A + deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27346

24

Openbaring studie 70 - 21:4-8 deel B40 minutes

Publication: 2 weeks ago Zie! Nieuw maak Ik alles! zegt God in 21:6 en dat doet Hij ook. Wat een geweldigewoorden zijn dat. God doet wat Hij belooft; Hij is de Eersteen de Laatste. Naluisteren: deel A + deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27346


Alle seizoenen

Season 1 - 2013
Season 2 - 2014
Season 3 - 2015
Season 4 - 2016
Season 5 - 2017
Season 6 - 2018
Season 7 - 2019
Season 8 - 2020
Season 9 - 2021