Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2022 13 seasons - 853 episodes

3 weken 4 dagen 11 uur 18 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

De laatste dagen deel A52 minutes

Publication: 5 months ago Een onderwerp dat onze aandacht vraagt,een uitdrukking die je in de Schriften hier en daar tegenkomt. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27925

2

De laatste dagen deel B54 minutes

Publication: 5 months ago Een onderwerp dat onze aandacht vraagt,een uitdrukking die je in de Schriften hier en daar tegenkomt. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27925

3

De laatste dagen deel A52 minutes

Publication: 5 months ago Een onderwerp dat onze aandacht vraagt, een uitdrukking die je in de Schriften hieren daar tegenkomt.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27930

4

De laatste dagen deel B54 minutes

Publication: 5 months ago Een onderwerp dat onze aandacht vraagt, een uitdrukking die je in de Schriften hieren daar tegenkomt.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27930

5

Efeze studie 3 - 1:3 deel A52 minutes

Publication: 5 months ago Te midden van de hemelingen. Wie zijn datwaar is dat? Goede vragen die antwoord verdienen. Dat werd gepoogd uit de Schrift.Naluisteren:  deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27962

6

Efeze studie 3 - 1:3 deel B01 hour 00 minutes

Publication: 5 months ago Te midden van de hemelingen. Wie zijn datwaar is dat? Goede vragen die antwoord verdienen. Dat werd gepoogd uit de Schrift.Naluisteren:  deel A  en  deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27962

7

Handelingen studie 37 - 9:36-10:12 deel A49 minutes

Publication: 5 months ago Petrus komt eerst in Joppe waarDorcas uit de dood opgewekt wordt, daarna gaat hij naar deproseliet Cornelius. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27989

8

Handelingen studie 37 - 9:36-10:12 deel B51 minutes

Publication: 5 months ago Petrus komt eerst in Joppe waarDorcas uit de dood opgewekt wordt, daarna gaat hij naar deproseliet Cornelius. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=27989

9

Efeze studie 4 - in Christus deel A46 minutes

Publication: 5 months ago Christus is de Gezalfde van God.Hij staat centraal in de Schriften. We zijn in Hem, wie werden gezalfden wat zegt dat over Hem? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28030

10

Efeze studie 4 - in Christus deel B48 minutes

Publication: 5 months ago Christus is de Gezalfde van God.Hij staat centraal in de Schriften. We zijn in Hem, wie werden gezalfden wat zegt dat over Hem? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28030

11

Klaar voor oorlog deel A01 hour 02 minutes

Publication: 4 months ago Paulus aan Timotheüs: de eerste brief is aansprekend, 1 Timotheüs 1:12-20zegt ons veel over God, de Koning van de eonen. Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=28067

12

Openbaring studie 73 - 21:26-22:5 deel A51 minutes

Publication: 4 months ago Leven is het, op de nieuwe aarde, watde boventoon heeft. Hout van het leven, water van het leven. Het is overvloedig, bladeren van het hout zijn tot genezing (therapie) van de natiën.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28076

13

Openbaring studie 73 - 21:26-22:5 deel B51 minutes

Publication: 4 months ago Leven is het, op de nieuwe aarde, watde boventoon heeft. Hout van het leven, water van het leven. Het is overvloedig, bladeren van het hout zijn tot genezing (therapie) van de natiën.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28076

14

Efeze studie 5 - 1:4a uitverkiezing deel A52 minutes

Publication: 4 months ago God kiest uit, maar wie dan? En waarom? Zowel in Tenach als de Griekse Schrift wordt erover gesproken. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28100

15

Efeze studie 5 - 1:4a uitverkiezing deel B49 minutes

Publication: 4 months ago God kiest uit, maar wie dan? En waarom? Zowel in Tenach als de Griekse Schrift wordt erover gesproken. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28100

16

Handelingen studie 38 - 10:9-23 deel A53 minutes

Publication: 4 months ago Petrus en de proseliet Cornelius.Het laken toont Petrus iets, de stemuit de hemel zegt wezenlijke dingen.Petrus aarzelt. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28140

17

Handelingen studie 38 - 10:9-23 deel B47 minutes

Publication: 4 months ago Petrus en de proseliet Cornelius.Het laken toont Petrus iets, de stemuit de hemel zegt wezenlijke dingen.Petrus aarzelt. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28140

18

Efeze studie 6 - 1:4 de neerwerping deel A56 minutes

Publication: 4 months ago De nederwerping is een bepalendgericht in Gods plan. Onbekend nogvoor veel gelovigen. Zowel wat vóór- alsná deze ingrijpende gebeurtenis wordtbesproken. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28175

19

Efeze studie 6 - 1:4 de neerwerping deel B42 minutes

Publication: 4 months ago De nederwerping is een bepalendgericht in Gods plan. Onbekend nogvoor veel gelovigen. Zowel wat vóór- alsná deze ingrijpende gebeurtenis wordtbesproken. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28175

20

Openbaring studie 74 - 22:6-21 deel A53 minutes

Publication: 3 months ago Thema van deze laatste studie is: 'het woord bewaren'.Door heilige geest kunnen we bij dat woord blijven zodat het ons bewaart. Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28222

21

Openbaring studie 74 - 22:6-21 deel B46 minutes

Publication: 3 months ago Thema van deze laatste studie is: 'het woord bewaren'.Door heilige geest kunnen we bij dat woord blijven zodat het ons bewaart. Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28222

22

Efeze studie 7 - zoonschap deel A52 minutes

Publication: 3 months ago Efeze 1:5 spreekt van zoonschap, ofplaats van zoon. Wat betekent dat?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28264

23

Efeze studie 7 - zoonschap deel B43 minutes

Publication: 3 months ago Efeze 1:5 spreekt van zoonschap, ofplaats van zoon. Wat betekent dat?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28264

24

Handelingen studie 39 - 10:24-38 deel A51 minutes

Publication: 3 months ago Petrus en de proseliet Cornelius, deel 2.Nu werden de verzen 10:24-38 besproken.We volgen de lijn van het evangelie van het koninkrijk in Handelingen. Naluisteren: deel A + deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28284

25

Handelingen studie 39 - 10:24-38 deel B43 minutes

Publication: 3 months ago Petrus en de proseliet Cornelius, deel 2.Nu werden de verzen 10:24-38 besproken.We volgen de lijn van het evangelie van het koninkrijk in Handelingen. Naluisteren: deel A + deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28284

26

Efeze studie 8 - 1:5-7 deel A45 minutes

Publication: 3 months ago In Efeziërs 1 stapelt de rijkdomaan genade zich op. Dat is verderegenade dan in Romeinen.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28421

27

Efeze studie 8 - 1:5-7 deel B43 minutes

Publication: 3 months ago In Efeziërs 1 stapelt de rijkdomaan genade zich op. Dat is verderegenade dan in Romeinen.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28421

28

Efeze studie 9 - 1:7,8 deel A40 minutes

Publication: 2 months ago De vergeving van de krenkingenis in Efeziërs 1:7 in harmonie metde rijkdom van Gods genade.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28490

29

Efeze studie 9 - 1:7,8 deel B29 minutes

Publication: 2 months ago De vergeving van de krenkingenis in Efeziërs 1:7 in harmonie metde rijkdom van Gods genade.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28490

30

Handelingen studie 40 - 10:39-11:16 deel A41 minutes

Publication: 2 months ago Petrus en degenen die met hem waren,zagen verwonderd hoe God ook Zijnheilige geest op de natiën uitgoot.Petrus moet zich verantwoorden tegen-over de Judese broeders te Jeruzalem.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28524

31

Handelingen studie 40 - 10:39-11:16 deel B34 minutes

Publication: 2 months ago Petrus en degenen die met hem waren,zagen verwonderd hoe God ook Zijnheilige geest op de natiën uitgoot.Petrus moet zich verantwoorden tegen-over de Judese broeders te Jeruzalem.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28524

32

Efeze studie 10 - 1:8b-10 deel A37 minutes

Publication: 2 months ago Het geheimenis van Zijn wil draaitom Christus en Zijn regering. Dat is alomvattend, hemelen en aarde.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28562

33

Efeze studie 10 - 1:8b-10 deel B45 minutes

Publication: 2 months ago Het geheimenis van Zijn wil draaitom Christus en Zijn regering. Dat is alomvattend, hemelen en aarde.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28562

34

Vijgenboom en genade deel A47 minutes

Publication: 1 month ago De Heer ontmoette een vijgenboom volmet blad. Het was nog niet de era van devijgen. Hij vervloekte die zelfs, als beeldvan Zijn geliefde volk. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=28594

35

Efeze studie 11 - 1:11 deel A42 minutes

Publication: 1 month ago 'De verborgenheid' wat houdt dat in? We kijken ernaar in hetdeel A. In deel B gaat hetover de achtergrond van onslotdeelbezit in ChristusNaluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28618

36

Efeze studie 11 - 1:11 deel B44 minutes

Publication: 1 month ago 'De verborgenheid' wat houdt dat in? We kijken ernaar in hetdeel A. In deel B gaat hetover de achtergrond van onslotdeelbezit in ChristusNaluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28618

37

De Olijfboom deel A59 minutes

Publication: 3 weeks ago Olijfboom en het product olijfolievormden het onderwerp van despreekbeurt op 29-05-2022.Naluisteren: hier . https://www.da-ath.nl/?p=28696

38

De doop deel A47 minutes

Publication: 3 weeks ago Veel verschil van mening, ruzie, twist, splitsingen en dergelijke heeft dit onderwerp al opgeleverd.Wat zegt de Schrift? Die geeft antwoord. U kunt de overdenkingnaluisteren: hier. De begeleidendeleestekst is hier te downloaden.Woord vandaag van 27-5-2014is treffend, nalezen kan hier. . https://www.da-ath.nl/?p=28705

39

Efeze studie 12 - 1:11,12 deel A40 minutes

Publication: 1 week ago Efeziërs 1:11,12 - Paulus geeft aandat God het al bewerkt in overeen-stemming met de raad van Zijn wil.Verleden, heden en verwachting indeze studie. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28777

40

Efeze studie 12 - 1:11,12 deel B45 minutes

Publication: 1 week ago Efeziërs 1:11,12 - Paulus geeft aandat God het al bewerkt in overeen-stemming met de raad van Zijn wil.Verleden, heden en verwachting indeze studie. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28777

41

Handelingen studie 41 - 11:17-30 deel A49 minutes

Publication: 1 week ago Petrus eindigt zijn verslag tezeggen waarom hij Cornelius en de zijnen in water doopte. De ontwikkelingen in Antiochië in Syrië gaan door. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28794

42

Handelingen studie 41 - 11:17-30 deel C42 minutes

Publication: 1 week ago Petrus eindigt zijn verslag tezeggen waarom hij Cornelius en de zijnen in water doopte. De ontwikkelingen in Antiochië in Syrië gaan door. Deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=28794


Alle seizoenen

Season 1 - 2010
Season 2 - 2011
Season 3 - 2012
Season 4 - 2013
Season 5 - 2014
Season 6 - 2015
Season 7 - 2016
Season 8 - 2017
Season 9 - 2018
Season 10 - 2019
Season 11 - 2020
Season 12 - 2021
Season 13 - 2022