Da-ath.nl - Lezingen

2010 - 2024 15 seasons - 1048 episodes

4 weken 3 dagen 18 uur 23 minuten total length

Speaker

Da-ath.nl

Sorteer Andersom

1

Het geloof van Jezus Christus deel A01 hour 07 minutes

Publication: 6 months ago Het geloof van Jezus Christus (III) is deel 8 in de serie over 'het geloofvan ..... Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31737

2

Efeze studie 41 - 3:7-9 deel A45 minutes

Publication: 6 months ago Paulus' unieke bediening wasvoor de natiën en hij mocht ookde onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie brengen.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31766

3

Efeze studie 41 - 3:7-9 deel B46 minutes

Publication: 6 months ago Paulus' unieke bediening wasvoor de natiën en hij mocht ookde onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie brengen.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31766

4

Efeze studie 42 - 3:9,10 deel A48 minutes

Publication: 5 months ago Het geheime beheer is centraalin deze rijke brief. Het lichaam van Christus is één. En heeft specifieke, unieke bediening.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31813

5

Efeze studie 42 - 3:9,10 deel B48 minutes

Publication: 5 months ago Het geheime beheer is centraalin deze rijke brief. Het lichaam van Christus is één. En heeft specifieke, unieke bediening.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31813

6

Gods werk deel A49 minutes

Publication: 5 months ago Gods werk is zichtbaar in degeschiedenissen die in de Schriftvermeld zijn. Hoe Hij dat doet isin deze spreekbeurt te horen.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31845

7

Efeze studie 43 - 3:10,11 deel A51 minutes

Publication: 5 months ago Efeze 3:9-11 markeert met hetbeheer van het geheimenis eenkeerpunt. De geheimenissen m.b.t. Israëls verharding/ongeloofkwamen naar voren. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31867

8

Efeze studie 43 - 3:10,11 deel B28 minutes

Publication: 5 months ago Efeze 3:9-11 markeert met hetbeheer van het geheimenis eenkeerpunt. De geheimenissen m.b.t. Israëls verharding/ongeloofkwamen naar voren. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31867

9

Efeze studie 44 - 3:11 deel A47 minutes

Publication: 4 months ago Gods voornemen van de eonen is onderwerp in deze. Welke bediening heeft het lichaam vanChristus daarin?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31919

10

Efeze studie 44 - 3:11 deel B49 minutes

Publication: 4 months ago Gods voornemen van de eonen is onderwerp in deze. Welke bediening heeft het lichaam vanChristus daarin?Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31919

11

Troost en verwachting deel A01 hour 00 minutes

Publication: 4 months ago Wat verwachten wij? De dag van de Heer?Of iets anders? Paulus schrijft daarover in1 Thessalonicenzen 4:13-18. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=31937

12

Efeze studie 45 - 3:12,13 deel A45 minutes

Publication: 4 months ago In Efeze 3:11-13 is Gods plan van eonendat Hij uitvoert in Christus Jezus en watis de functie van het lichaam van Christus?Deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31996

13

Efeze studie 45 - 3:12,13 deel B38 minutes

Publication: 4 months ago In Efeze 3:11-13 is Gods plan van eonendat Hij uitvoert in Christus Jezus en watis de functie van het lichaam van Christus?Deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=31996

14

Efeze studie 46 - 3:13,14 deel A47 minutes

Publication: 3 months ago In Efeze 3:13,14 gaat Paulus deknieën buigen, en bidt tot God.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32132

15

Efeze studie 46 - 3:13,14 deel B37 minutes

Publication: 3 months ago In Efeze 3:13,14 gaat Paulus deknieën buigen, en bidt tot God.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32132

16

Psalm 121 deel A46 minutes

Publication: 3 months ago Psalm 121, misschien van koning Hizkia, is aansprekend. Jahweh is Hulp en Bewaarder van Israël. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=32180

17

Efeze studie 47 - 3:14,15 deel A48 minutes

Publication: 3 months ago God als Vader mogen kennen,hoe heerlijk is dat! Wat zegtde Schrift over Vaderschapvan God? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32194

18

Efeze studie 47 - 3:14,15 deel B40 minutes

Publication: 3 months ago God als Vader mogen kennen,hoe heerlijk is dat! Wat zegtde Schrift over Vaderschapvan God? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32194

19

Efeze studie 48 - 3:15,16 deel A43 minutes

Publication: 2 months ago Het hart van de Vader in Efeze 3.Het gebed is rijk en indringend.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32247

20

Efeze studie 48 - 3:15,16 deel B36 minutes

Publication: 2 months ago Het hart van de Vader in Efeze 3.Het gebed is rijk en indringend.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32247

21

Twee of een? deel A01 hour 02 minutes

Publication: 2 months ago In de tweede Korinthebrief moest Paulusook zijn apostelschap verdedigen en zichverantwoorden. Hij spreekt over het nieuwevan de geest in contrast tot het oude vande letter. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=32257

22

Efeze studie 49 - 3:16,17 deel A50 minutes

Publication: 2 months ago In deze studie gaat het onder meerover het wonen van Christus in onshart en diverse belangwekkende onderwerpen werden uit de Schriftindringend besproken.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32300

23

Efeze studie 49 - 3:16,17 deel B43 minutes

Publication: 2 months ago In deze studie gaat het onder meerover het wonen van Christus in onshart en diverse belangwekkende onderwerpen werden uit de Schriftindringend besproken.Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32300

24

Heerlijkheid - 2 Korinthe 3 deel A58 minutes

Publication: 1 month ago Het tweede deel van 2 Korinthe 3spreekt van de grotere heerlijkheid van het evangelie van Paulus tenopzichte van het oude verbond.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=32347

25

Efeze studie 50 - 3:17 deel A47 minutes

Publication: 1 month ago In Gods liefde geworteld en gefundeerd, Efeze 3:17,was het hoofdthema van deze studie avond.Hoe is Gods liefde? Dat en meer kwam aan deorde. Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32357

26

Efeze studie 50 - 3:17 deel B37 minutes

Publication: 1 month ago In Gods liefde geworteld en gefundeerd, Efeze 3:17,was het hoofdthema van deze studie avond.Hoe is Gods liefde? Dat en meer kwam aan deorde. Naluisteren: deel A deel B . https://www.da-ath.nl/?p=32357

27

Overwinning deel A51 minutes

Publication: 1 month ago Paulus schrijft de Korinthiërs overzijn gang via Troas naar Macedonië.Overwinning is zijn thema in 2 Kor.2:12-17.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=32384

28

Ontdekt! deel A01 hour 10 minutes

Publication: 3 weeks ago In 2 Korinthiërs 4 spreekt Paulusvan 'ons evangelie' en dat hij ende medewerkers niet wandeldenin list, het ging om de waarheid voor nu: het evangelie van de heerlijkheid van Christus.Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=32450

29

Dankbaarheid deel A01 hour 12 minutes

Publication: 1 week ago Dankbaarheid als thema van deze samenkomst. Nagaan watde Schrift ervan zegt. Naluisteren: HIER . https://www.da-ath.nl/?p=32507


Alle seizoenen

Season 1 - 2010
Season 2 - 2011
Season 3 - 2012
Season 4 - 2013
Season 5 - 2014
Season 6 - 2015
Season 7 - 2016
Season 8 - 2017
Season 9 - 2018
Season 10 - 2019
Season 11 - 2020
Season 12 - 2021
Season 13 - 2022
Season 14 - 2023
Season 15 - 2024