Wimtalk Podcast

2019 - 2024 6 seasons - 37 episodes

1 dag 10 uur 37 minuten total length

Speaker

Gedachten, interviews en studies rondom godsbeelden, geloof, ongeloof, spiritualiteit, universalisme, christendom, en Bijbel. Deze podcast is een productie van de stichting In Perspectief.

Sorteer Andersom

1

Serie over het boek 'The universal Christ' van Richard Rohr, deel 1 Inleiding 26 minutes

Publication: 2 years ago

Na anderhalf jaar stilte weer een vervolg van de podcast WimTalk. In deze aflevering zitten Peter Hoogendijk en Wim Hoogendijk samen in de bijkamer en praten je bij over een heel bijzonder boek van de Franciscaan Richard Rohr. Het boek 'The universal Christ', in het Nederlands vertaalt als 'het Christus mysterie' is het meest theologische boek van Richard Rohr. Hij ziet het als zijn geestelijke erfenis. Op onnavolgbare wijze weet hij het christelijke denken actueel en universeel te maken. Dit boek moet je een keer gelezen hebben. De komende maanden nemen we je mee door de verschillende hoofdstukken van dit boek. We schuren er samen tegenaan en kijken wat het ons brengt.

In deze eerste aflevering de aftrap met de inleiding... 

2

Serie over het boek 'The Universal Christ van Richard Rohr (deel 2): Christus is niet de achternaam van Jezus 01 hour 00 minutes

Publication: 2 years ago

Hoofdstuk 1 Christus is niet de achternaam van Jezus….

In dit eerste hoofdstuk probeert Richard Rohr de kern van zijn gedachtegoed uit te leggen. Ik heb het hoofdstuk inmiddels vijf keer gelezen. Slow reading zogezegd. Langzaam begint het te landen. Te kort door de bocht…. Christus is wat de Grieken de Logos noemden. Datgene wat alles ‘bezielt’, zin en betekenis geeft, de Geest. Jezus is de vleesgeworden logos. Geest en mens ineen. Snap je er nog iets van? Ik hoop van niet, anders had ik dit hoofdstuk geen vijf keer hoeven te lezen. Zijn notie kan je dagelijks leven behoorlijk op zijn kop gaan zetten.

Ik zou zeggen ga lekker luisteren naar de podcast, kan ook los van het boek… En misschien als je later het boek nog eens gaat lezen, heb je aan vier keer lezen genoeg.

3

Naar een inclusief christendom33 minutes

Publication: 2 years ago

Het christendom heeft als het gaat om ruimdenkendheid geen goede naam opgebouwd in de loop van de geschiedenis. Toch staan er in de Bijbel uitspraken die suggereren dat deze hele schepping met alles erop en eraan wordt geaccepteerd als onderdeel van het goddelijke. Geen uitsluiting, maar absolute insluiting. Waarom hebben we daar nooit geen oog voor gehad? Waarom is de Bijbel vrijwel altijd gebruikt om een tweedeling te creëren: jij hoort erbij, maar jij niet, met alle gevolgen van dien.

In deze lezing gehouden bij de Kerk van de Nazarener in Amersfoort (29 augustus 2022) probeer ik, vanuit deze uitspraken, te komen tot een inclusief christendom.

4

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 3): Het accepteren van je acceptatie58 minutes

Publication: 2 years ago

Wim en Peter praten samen over het tweede hoofdstuk van het boek 'The universal Christ' van Richard Rohr. Zoals je al gewend bent van de eerste twee afleveringen gaat het gesprek weer alle kanten op. Maar de rode draad blijft de boeiende titel van het hoofdstuk: 'het accepteren van je acceptatie'. 

Zomaar eens een citaat uit dit hoofdstuk: "Zolang we God gevangenhouden in een concept van straf of vergelding in plaats van herstel, hebben we het niet daadwerkelijk over goed nieuws. Het is goed, noch nieuws, maar de aloude verhaallijn van de geschiedenis. We verlagen God tot ons niveau".

Wat is dan wel het goede nieuws dat zorgt voor een radicale zelfacceptatie? Van harte uitgenodigd ons gesprek te beluisteren. We horen graag je commentaar.

5

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 4): Een vernieuwd, gerestaureerd christendom.01 hour 10 minutes

Publication: 2 years ago

Wim en Peter praten je bij over het derde hoofdstuk van dit boeiende boek van Richard Rohr. Waarin de traditionele fundamenten van de christelijke theologie op zijn minst aan het wankelen worden gebracht.

We hebben het onder andere over de onthutsende paradigmaverandering bij Paulus, van vervolger tot apostel van de volken. Over wat er in hem gebeurde. Ook over het geheim wat hij ontdekte over ‘de Christus’. We hebben het over het failliet van een christendom gebaseerd op individuele redding, superioriteit en escapisme. We hebben het over groeien in insluiten en liefhebben. Over goedheid, waarheid en schoonheid als richtingwijzers.

Met andere woorden het wordt tijd om zelf maar te gaan luisteren.

Benieuwd wat je er van vindt…

(gesprek n.a.v. Hoofdtuk 3: “Geopenbaard in ons – als ons”)

6

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 5): Erfzegen...56 minutes

Publication: 2 years ago

Wim en Peter praten je bij over dit uitermate boeiende hoofdstuk. Hieronder de inzet:

Is het christendom het antwoord op een probleem? Dit probleem is dan 'erfzonde'. Geïntroduceerd door de kerkvader Augustinus, verder uitgewerkt door de reformatoren Luther en Calvijn. Het verhaal is dan als volgt: mensen zijn door en door slecht. We hebben het allemaal verprutst al in het begin van de menselijke geschiedenis, in Genesis 3,  door een appel te eten in het paradijs. We zijn hierdoor allemaal schuldig, om voor eeuwig verloren te gaan. Daarom stuurde God Jezus om onze schuld van die erfzonde op zich te nemen. Als je dit gelooft ben je alsnog gered en mag je naar de hemel, als je dit niet gelooft ga je voor altijd naar een soort hel. Deze vorm van christendom is zijn relevantie in onze samenleving volledig kwijt en fungeert nog slechts aan de randen als een soort fossiel overblijfsel.

Nee zegt Richard Rohr in dit hoofdstuk. Er bestaat niet zoiets als een erfzonde. De bijbel begint niet in Genesis 3, maar in Genesis 1. Met een zich ontvouwende kosmos. Waar de mens pas op het laatste moment deel van uit gaat maken. In dit hoofdstuk staat de goedheid van alles juist centraal. Wel 5 keer wordt gezegd dat het goed is 1 keer zelfs dat het zeer goed is. Dit is de basis van de natuurlijke wereld en van de mens. Dit noemt Rohr; erfzegen. 

Hoe ziet het christendom eruit vanuit deze originele, betere, basis? Heeft het christendom dan nog wel wat te zeggen voor de moderne wereld van de 21e eeuw?

In een klein uur nemen we je mee in onze gedachten over deze materie. Van harte uitgenodigd mee te luisteren.7

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 6): Liefde is de bedoeling57 minutes

Publication: 2 years ago

In dit hoofdstuk gaat het over de fundamentele kracht van liefde. Een universele taal en een universele energie. Er bestaat niet zoiets als een hindoeïstische, boeddhistische, atheïstische, joodse, islamitische of christelijke manier van liefhebben.

Peter en Wim praten je bij over ‘liefde’. Het gaat hierbij onder andere over: ontwaken, dansles, onderwijs, het verbinden van je hart en je hoofd, waar kom je elke ochtend je bed voor uit? Een mooi citaat uit dit hoofdstuk wil ik je niet onthouden: “God heeft je lief door jou te worden, door jouw kant te kiezen in je innerlijke dialoog van zelfbeschuldiging en -verdediging. God heeft jou lief door je fouten in genade om te zetten, door jou voortdurend terug te geven aan jezelf in een grotere gedaante”.

Wil je reageren dat kan, je kunt altijd een mailtje sturen naar info@inperspectief.com


Alle seizoenen

Season 1 - 2019
Season 2 - 2020
Season 3 - 2021
Season 4 - 2022
Season 5 - 2023
Season 6 - 2024