Wimtalk Podcast

2019 - 2024 6 seasons - 37 episodes

1 dag 10 uur 37 minuten total length

Speaker

Gedachten, interviews en studies rondom godsbeelden, geloof, ongeloof, spiritualiteit, universalisme, christendom, en Bijbel. Deze podcast is een productie van de stichting In Perspectief.

Sorteer Andersom

1

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 7): Een heilige heelheid01 hour 05 minutes

Publication: 2 years ago

Hoofdstuk 6 is getiteld: ‘een heilige heelheid’. We praten je bij over de beperkingen van een uiterlijk opgelegd geloof. Over de levensfilosofie van Etty Hillesum, een zeer opmerkelijke jonge vrouw omgekomen in Auschwitz. Daarnaast staan we stil bij een opmerkelijk idee van Gustav Jung, wat hij het ‘God-archetype’ noemt. Je zou het misschien een soort innerlijke stem kunnen noemen. Hoe kom je tot heelheid in je leven? Tot een soort van innerlijke vrede. Is het mogelijk de stem van God te herkennen? Dit hoofdstuk bracht ons behoorlijk uit onze comfort zone. Daarom was het des te leuker om er samen over te praten.

2

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 8): Op weg naar iets goeds01 hour 06 minutes

Publication: 2 years ago

Opnieuw een boeiend echt gesprek. Tijdens het opnemen schuurde het behoorlijk: "Op weg naar iets goeds...". Terwijl Europa mee lijdt met de Oekraïners en de adem inhoudt, vrezend op de rand te staan van een nog niet te overzien conflict. Dan moet je wel lef hebben, of een beetje gek zijn om toch over een hoopvolle toekomst te spreken. In deze podcast praten we ondermeer over verandering van gedachten, over kritiek op het systeem. Over een universum wat zich nog steeds uitbreidt en gericht is op het aangaan van relaties. Maar ook over genade als motor van al het leven op aarde. Over dood en opstanding. Of als je het niet religieus wil duiden: winter, lente, regeneratie. Niet exclusief, voor bepaalde mensen, met bepaalde opvattingen, maar inclusief. Of zoals Richard Rohr het zegt: "God is met niets in competitie, maar juist verweven in de tijd in samenwerking met ieder die liefheeft". 

We zijn benieuwd wat je ervan vindt.

Wim en Peter.

3

Wordt het nog pasen voor Judas?01 hour 12 minutes

Publication: 1 year ago

Zo rond het paasfeest zijn er veel christenen die best wel kunnen meevoelen met Petrus en met de andere discipelen. Ze zijn doodsbang als hun rabbi Jezus wordt opgepakt door Romeinse soldaten. Al hun verwachtingen storten als een kaartenhuis in elkaar. Maar er is één figuur waar niemand zijn handen aan wil branden. Hij wordt neergezet als de ultieme schurk. Ik heb het natuurlijk over de mand die Jezus overleverde aan de Romeinen, Judas.

In deze uitgebreide podcast zoom ik in op de persoon van Judas. Met de centrale vraag: wordt het nog pasen voor Judas? 

Ben benieuwd naar je reactie. Je kunt een reactie achterlaten in itunes, of natuurlijk een mailtje sturen aan: info@inperspectief.com

4

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 9): De grote puntkomma. Doen en zeggen.34 minutes

Publication: 1 year ago

Als je kerkelijk bent opgevoed dan is er een kans dat je de Apostolische Geloofsbelijdenis kent. Een heel oud document waarin een soort samenvatting van het christelijk geloof wordt gegeven. Dit document is opgesteld ten tijde van het Romeinse rijk. De christelijke Romeinse keizer was de baas van de kerk. De pontifex maximus. Dit document wordt in veel kerken nog regelmatig voorgelezen of gezongen.

Er is iets merkwaardigs mee aan de hand. Rohr noemt dit de grote puntkomma. Om duidelijk te maken wat hij bedoelt een kort citaat uit deze Geloofsbelijdenis, over Jezus: "geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus..." Valt het je op?

Waar is het leven van Jezus gebleven? Het ene moment wordt hij geboren, een puntkomma verder is hij dood... Gaat het in het christendom dan alleen over de geboorte en dood (en later) opstanding van Jezus? Doen de verhalen die hij heeft verteld en de dingen die hij heeft gedaan helemaal niet ter zake? Waarom gaat het in dit document wel over almacht, maar niet over liefde, het 'je andere want toekeren', geweldloosheid. Is het omdat Christus hier is opgesloten in de theologie van de macht? Een machthebber wil controleren en beheersen. Hij wil geen liefde, vergeving of geweldloosheid. Maar gewoon gehoorzame onderdanen. Het is tijd Jezus te bevrijden uit de theologie van de macht en controle. Wij, Peter en Wim, praten je hierover graag bij. Je reacties zijn welkom via spotify. Door een reactie te geven maak je de podcast beter vindbaar. 

5

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 10): De dingen in hun diepte.01 hour 02 minutes

Publication: 1 year ago

Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk 9 van Richard Rohr’s  boek Universal Christ. De titel klinkt wat mysterieus, maar dat valt eigenlijk reuze mee. Alhoewel het hele leven als je er even rustig over nadenkt (contemplatief = voor een tweede keer) in zijn geheel één groot mysterie is. Dat is nu net ook de lading van dit hoofdstuk. Aan je kijkt naar het leven van Jezus in de evangeliën dan is het een leven van kleine dingen, van eten en drinken, genieten van de natuur, vriendschappen. Maar ook van lijden en verlies. Alsof God in Jezus in onze kleine huiselijke levens binnenkomt en ons leert dat ons kleine leventje er echt toe doet. En al die pogingen om in religieuze zin, op te klimmen naar het Goddelijke, blijken niet veel meer dan het oppoetsen van ons ego. Terwijl God al die tijd bezig was af te dalen naar beneden, in Jezus. Maar wacht even, dit is de oppervlakte, leven in het hier en nu. Maar in die kleine dingen zit, als je nog eens rustig kijkt, met respect (= letterlijk opnieuw denken) en ontzag, een tweede laag. Een laag waarin alles met elkaar is verbonden. Een laag van compassie en hoop. Deze laag vind je niet als je opklimt, maar veel meer als je afdaalt en je ego wat meer loslaat.

OK, dit begint toch wat vaag te klinken. Misschien wordt alles wat duidelijker tijdens het luisteren van de podcast. Peter en Wim praten je graag bij.

6

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 11): De vrouwelijke incarnatie48 minutes

Publication: 1 year ago

Spannend hoofdstuk om hier met twee mannen over te praten. Dus bij voorbaat is ons gesprek beperkt. Zijn we er niet onterecht vanuit gegaan dat God man is? Misschien is het niet toevallig dat in veel oude godsdiensten en mythologieën, het vrouwelijke een grote rol speelt. Trouwens als je goed leest ga je zien dat ook in de Bijbel het Goddelijke vrouwelijke eigenschappen krijgt. Zoals de ‘liefde van een moeder’. Ook in de wijsheidsliteratuur wordt de Wijsheid voorgesteld als een vrouw, Sofia. In het laatste bijbelboek Openbaring vinden we een vrouw, met de zon en maan onder haar voeten.

Is het ook niet bijzonder hoeveel kerken in Europa genoemd zijn naar Maria?

Over dit en veel meer hebben we met bijna een uur gepraat. Naar aanleiding van het hoofdstuk ‘de vrouwelijke incarnatie’ (hoofdstuk 10 van ‘The universal Christ)

Ben benieuwd naar je reactie:)

7

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 12): Dit is mijn lichaam55 minutes

Publication: 1 year ago

Als je vanuit een christelijke traditie komt dan zegt het begrip ‘Avondmaal’ je wel iets. Of vanuit een katholieke traditie ‘Eucharistie’. Het is een christelijk ritueel. Maar de vraag wat betekent het nu eigenlijk? Jezus die het heeft over het aanbieden van zijn lichaam om te eten en van zijn bloed om te drinken. Wat een afstotelijk verhaal als je er even ‘nuchter’ over nadenkt. Een soort oproep tot kannibalisme? Wat moet je hiermee? Wat zit er achter?

Vooral hierover hebben Peter en Wim een klein uur gepraat. En dat alles naar aanleiding van hoofdstuk 11 van het boek van Richard Rohr: “Dit is mijn lichaam”.

8

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 13): Waarom is Jezus gestorven? (deel 1: vooral waarom niet...)01 hour 14 minutes

Publication: 1 year ago

In deze podcast gaan we uitgebreid in op een de vraag die in het christendom erg belangrijk is geworden: waarom is Jezus gestorven? Dat hij is gestorven is niet meer dan logisch. Hij was tenslotte als gewoon mens geboren, dus sterfelijk. Maar hij is op een ongewone manier om het leven gekomen. Op 33 jarige leeftijd werd hij door de Romeinse bezetters opgepakt en beschuldigt van hoogverraad. Hij zou zichzelf hebben gelijkgesteld aan Caesar en zichzelf beschouwen als koning van de Joden. Jezus werd veroordeeld tot de dood door kruisiging. De meest gruwelijke manier die de Romeinen hadden bedacht om iemand ter dood te brengen. Uiteindelijk zou deze kruisiging op de een of andere manier heel belangrijk worden in het christendom. Nog steeds zie je ook in ons land op bijna elke kerk en ook in de kerken kruisen in alle vormen en maten. Soms leeg en soms met Jezus eraan. Maar waarom was die dood van Jezus nu zo belangrijk. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn daar een aantal theorieën over bedacht. De gangbare theorie sinds de 11e eeuw in het westerse christendom is de theorie van ‘verzoening door voldoening’. Heel kort komt het erop neer dat God erg boos is op de mensheid. Deze woede van God heeft alles te maken met de zondigheid/slechtheid van de mensen. Hij kan ze niet vergeven. Er moet voor betaald worden. Hij eist een offer. Het enige offer wat kan voldoen is het offer van Zijn eigen Zoon Jezus. Dus kwam Jezus uit liefde voor de mensheid om te sterven als levend offer om zo aan de woede/boosheid van God een einde te maken. En als je nu in Jezus gelooft dan heeft hij als het ware in jou plaats de schuld betaald en kan God je in genade aannemen. Maar als je niet in Jezus gelooft dan blijft Hij boos op je en loopt het heel slecht met je af.

In dit eerste deel praten Peter en Wim over deze theorie. Je zult merken in het gesprek dat Richard Rohr absoluut geen aanhanger is van de theorie van ‘verzoening door voldoening’. Deze gangbare theologische aanname wordt in deze podcast op losse schroeven gezet.

De podcast is live opgenomen in een mooie boerderij in Hoogland.

Als 'bijlage' na de podcast gaan Peter en Wim nog op twee vragen in.


Alle seizoenen

Season 1 - 2019
Season 2 - 2020
Season 3 - 2021
Season 4 - 2022
Season 5 - 2023
Season 6 - 2024