Filippenzen studie

2015 - 2019 5 seizoenen - 123 afleveringen

3 dagen 22 uur 36 minuten totale afspeellengte

Spreker

Da-ath.nlSorteer Andersom

1

Filippenzen 1:27-30 deel A43 minuten

Publicatie: 8 jaar geleden Op 2 maart 2016 werd een gedeelte van de brief aan de Filippenzen besproken. Dit keer waren de verzen 27-30 aan de orde. Daarin wordt ook het lijden genoemd, dat gepaard gaat met het dienen in het evangelie van Paulus. Alle studies kunt u vin- den op www.ebenhaezer.nl De avond 2-3-2016 kunt u hier beluisteren.. https://www.da-ath.nl/?p=16698

2

Filippenzen studie - 2 1:1,2 deel A48 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Eerste studie van het nieuwe seizoen, Filippenzen 1:1,2 De start van een rijke brief, en het evangelie dat Paulus bekend mocht maken vormt de basis. Heerlijk om zo te kunnen delen in die rijkdom. Deel A en deel B kunt u naluisteren. . https://www.da-ath.nl/?p=17880

3

Filippenzen studie - 2 1:1,2 deel B34 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Eerste studie van het nieuwe seizoen, Filippenzen 1:1,2 De start van een rijke brief, en het evangelie dat Paulus bekend mocht maken vormt de basis. Heerlijk om zo te kunnen delen in die rijkdom. Deel A en deel B kunt u naluisteren. . https://www.da-ath.nl/?p=17880

4

Filippenzen studie 2 - 1:1,2 deel A48 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 13 september 2016 werd de studie Filippenzen voortgezet. Naast inleidende opmerkingen werd dieper ingegaan op Handelingen 16, maar ook op de bekende groet: genade en vrede voor jullie. Wat houdt dat eigen- lijk in, die genade en vrede voor ons als gelovigen? En wat is de basis ervan? Luisteren kan: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=17919

5

Filippenzen studie 2 - 1:1,2 deel B34 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 13 september 2016 werd de studie Filippenzen voortgezet. Naast inleidende opmerkingen werd dieper ingegaan op Handelingen 16, maar ook op de bekende groet: genade en vrede voor jullie. Wat houdt dat eigen- lijk in, die genade en vrede voor ons als gelovigen? En wat is de basis ervan? Luisteren kan: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=17919

6

Filippenzen studie 3 - 1:1,2 deel A57 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 27 september 2016 werd de studieserie voort- gezet. Met name kwam aan de orde: Wie is God? In de Schriften openbaart Hij Zichzelf. Daarom zijn deze Schriften Gods woord en het rijkste bezit van de mensheid. Dat zou de hoogste interesse van elke gelovige hebben! Naluisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=17970

7

Filippenzen studie 3 - 1:1,2 deel B26 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 27 september 2016 werd de studieserie voort- gezet. Met name kwam aan de orde: Wie is God? In de Schriften openbaart Hij Zichzelf. Daarom zijn deze Schriften Gods woord en het rijkste bezit van de mensheid. Dat zou de hoogste interesse van elke gelovige hebben! Naluisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=17970

8

Filippenzen studie 4 - 1:2-6 deel A01 uur 09 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 11 oktober 2016 kwam aan de orde wat God, de Vader geeft. Wat geeft Hij aan de mensheid in het al- gemeen? Wat geeft Hij aan Israel? Aan de gemeente? Aan Christus? Het is grote liefde die daar achter zit. Verheugend is de toenemende belangstelling voor deze avonden, er is nog plaats! Luister naar deze avond: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18075

9

Filippenzen studie 4 - 1:2-6 deel B23 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 11 oktober 2016 kwam aan de orde wat God, de Vader geeft. Wat geeft Hij aan de mensheid in het al- gemeen? Wat geeft Hij aan Israel? Aan de gemeente? Aan Christus? Het is grote liefde die daar achter zit. Verheugend is de toenemende belangstelling voor deze avonden, er is nog plaats! Luister naar deze avond: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18075

10

Filippenzen studie 5 - 1:2-6 deel A01 uur 04 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden In deze 5e avond kwamen onder meer de 4 dienst- periodes van Paulus naar voren. Even op een rij voor u. HIj was uitgekozen instrument van God, speciaal om naar de naties te gaan, naar koningen en Israel. Hij ontving een evangelie dat je bij de twaalf niet hoort. Luisteren: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=18163

11

Filippenzen studie 5 - 1:2-6 deel B27 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden In deze 5e avond kwamen onder meer de 4 dienst- periodes van Paulus naar voren. Even op een rij voor u. HIj was uitgekozen instrument van God, speciaal om naar de naties te gaan, naar koningen en Israel. Hij ontving een evangelie dat je bij de twaalf niet hoort. Luisteren: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=18163

12

Filippenzen studie 6 - 1:2-6 deel A01 uur 05 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 15 november 2016 werd de Naam Jezus het onderwerp van deze studie-avond. Hij is de Redder van allen. Hij kwam in de wereld om zondaren te redden. Maakt duidelijk, dat Jahweh (IEUE) Redder is. Na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18367

13

Filippenzen studie 6 - 1:2-6 deel B29 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 15 november 2016 werd de Naam Jezus het onderwerp van deze studie-avond. Hij is de Redder van allen. Hij kwam in de wereld om zondaren te redden. Maakt duidelijk, dat Jahweh (IEUE) Redder is. Na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18367

14

Filippenzen studie 7 - 1:2-6 deel A59 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden De Heer Jezus is de Christus waar de Schriften over spraken en spreken. Enkelen van Zijn volk herkenden dat Hij de ware Messias, de Gezalfde is. Zij waren erg blij en dankbaar. Aan de andere kant waren anderen, die Hem niet aanvaardden, zoals Hij merkte in Zijn eer- ste optreden in de synagoge. Wat houdt dat in, gezalfd zijn? Dat en meer kwam naar voren op 30 november. Na te luisteren: deel A en deel B.   . https://www.da-ath.nl/?p=18445

15

Filippenzen studie 7 - 1:2-6 deel B37 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden De Heer Jezus is de Christus waar de Schriften over spraken en spreken. Enkelen van Zijn volk herkenden dat Hij de ware Messias, de Gezalfde is. Zij waren erg blij en dankbaar. Aan de andere kant waren anderen, die Hem niet aanvaardden, zoals Hij merkte in Zijn eer- ste optreden in de synagoge. Wat houdt dat in, gezalfd zijn? Dat en meer kwam naar voren op 30 november. Na te luisteren: deel A en deel B.   . https://www.da-ath.nl/?p=18445

16

Filippenzen studie 8 - 1:2-4 deel A58 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden In Christus, een bijzonder geestelijke plaats. Al onze zegen is in deze Gezalfde van God. Wat een uitzicht geeft Hij ons. In het tweede deel van de avond ging het over gebed. Een belangrijk onderwerp waar de  nodige vragen bij leven. Daarop is antwoord vanuit de Schrift. Na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18516

17

Filippenzen studie 8 - 1:2-4 deel B37 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden In Christus, een bijzonder geestelijke plaats. Al onze zegen is in deze Gezalfde van God. Wat een uitzicht geeft Hij ons. In het tweede deel van de avond ging het over gebed. Een belangrijk onderwerp waar de  nodige vragen bij leven. Daarop is antwoord vanuit de Schrift. Na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18516


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2015
Seizoen 2 - 2016
Seizoen 3 - 2017
Seizoen 4 - 2018
Seizoen 5 - 2019