Filippenzen studie

2015 - 2019 5 seizoenen - 123 afleveringen

3 dagen 22 uur 36 minuten totale afspeellengte

Spreker

Da-ath.nlSorteer Andersom

1

Filippenzen studie 9 - 1:3,4 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden De eerste studie van 2017 gaat ook over gebed. Dat is de levensadem van de gelovige. Gekeken werd naar een aantal aspecten van het gebedsleven van Salomo en de Heer Jezus zelf. Daar kunnen we heel wat van leren. Wat is: bidden op het woord? Wat is: het gebed van God? Dat en meer kwam aan de orde op 3-1-2017. Luisteren kan hier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18695

2

Filippenzen studie 9 - 1:3,4 deel B39 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden De eerste studie van 2017 gaat ook over gebed. Dat is de levensadem van de gelovige. Gekeken werd naar een aantal aspecten van het gebedsleven van Salomo en de Heer Jezus zelf. Daar kunnen we heel wat van leren. Wat is: bidden op het woord? Wat is: het gebed van God? Dat en meer kwam aan de orde op 3-1-2017. Luisteren kan hier: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18695

3

Filippenzen studie 10 - 1:3-6 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 24 januari 2017 werd indringend gesproken over diverse aspecten van gebed, geven en Gods werk. Wat doet gebed in je leven, naar God toe en naar de ander? En wat betekent het voor jezelf? Geven is iets dat kan groeien als de genade toeneemt in je hart. Niet gedwongen maar vrijwillig, uit het hart. God werkt door en wat Hij begon, maakt Hij ook af. Naluisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=18778

4

Filippenzen studie 10 - 1:3-6 deel B26 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 24 januari 2017 werd indringend gesproken over diverse aspecten van gebed, geven en Gods werk. Wat doet gebed in je leven, naar God toe en naar de ander? En wat betekent het voor jezelf? Geven is iets dat kan groeien als de genade toeneemt in je hart. Niet gedwongen maar vrijwillig, uit het hart. God werkt door en wat Hij begon, maakt Hij ook af. Naluisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=18778

5

Filippenzen studie 11 - 1:6 deel A57 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Wat is een dag in de Schrift? Het antwoord daarop zal u misschien verbazen, of ook niet. Het is duidelijk, dat  we steeds meer ontdekken wanneer we de Schriften  volgen. Het is een genade, dat we dienen in het lichaam van Christus. We kijken naar de gezindheid van Christus Jezus, Die ons voorbeeld is. Werken, wat we doen, het- zij goed of anders, het wordt bekeken in de nabije toe- komst bij Hem. Naluisteren: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=18873

6

Filippenzen studie 11 - 1:6 deel B35 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Wat is een dag in de Schrift? Het antwoord daarop zal u misschien verbazen, of ook niet. Het is duidelijk, dat  we steeds meer ontdekken wanneer we de Schriften  volgen. Het is een genade, dat we dienen in het lichaam van Christus. We kijken naar de gezindheid van Christus Jezus, Die ons voorbeeld is. Werken, wat we doen, het- zij goed of anders, het wordt bekeken in de nabije toe- komst bij Hem. Naluisteren: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=18873

7

Filippenzen studie 12 - 1:7-11 deel A57 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 21 februari 2017 werd naar aanleiding van de dag van Jezus Christus nagedacht over het erepodium (de bema). Verder over de onderlinge relatie Paulus - Filip- penzen. Paulus verdedigt het evangelie, maar recht- vaardigt zichzelf niet. Dat en meer te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18921

8

Filippenzen studie 12 - 1:7-11 deel B31 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 21 februari 2017 werd naar aanleiding van de dag van Jezus Christus nagedacht over het erepodium (de bema). Verder over de onderlinge relatie Paulus - Filip- penzen. Paulus verdedigt het evangelie, maar recht- vaardigt zichzelf niet. Dat en meer te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=18921

9

Filippenzen studie 13 - 1:9-11 deel A01 uur 01 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Paulus bidt om liefde in erkenning en alle fijngevoeligheid. Zo'n gebed trekt je aan- dacht. Wat zou daarmee -heel praktisch- bedoeld worden? Hoe kunnen we dat  meebidden met de apostel? Wat is die liefde in ons leven? Hoe werkt dat uit? Dat en meer kwam aan de orde tijdens deze bijbelavond. Na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19042

10

Filippenzen studie 13 - 1:9-11 deel B28 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Paulus bidt om liefde in erkenning en alle fijngevoeligheid. Zo'n gebed trekt je aan- dacht. Wat zou daarmee -heel praktisch- bedoeld worden? Hoe kunnen we dat  meebidden met de apostel? Wat is die liefde in ons leven? Hoe werkt dat uit? Dat en meer kwam aan de orde tijdens deze bijbelavond. Na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19042

11

Filippenzen studie 14 - 1:10,11 deel A01 uur 03 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 21 maart werd verder het gebed in 1:9-11 besproken. Wat is 'oprecht' en  'niet aanstootgevend' tot in de dag van  Christus? Liefde met fijngevoeligheid, geduld met vreugde - heel wat, en hoe werkt dat dan? Dat en meer kwam aan de orde. Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19133

12

Filippenzen studie 14 - 1:10,11 deel B30 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Op 21 maart werd verder het gebed in 1:9-11 besproken. Wat is 'oprecht' en  'niet aanstootgevend' tot in de dag van  Christus? Liefde met fijngevoeligheid, geduld met vreugde - heel wat, en hoe werkt dat dan? Dat en meer kwam aan de orde. Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19133

13

Filippenzen studie 15 - 1:11-13 deel A01 uur 03 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Wat is tot heerlijkheid en lofprijs van God? Dat blijkt op en bij de bema van Christus in de dag van Christus. Hoe zit dat met de ge- vangenschap van Paulus? Dat  moet een terugslag in de versprei- ding van het evangelie betekend  hebben. Of toch niet?  Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19244

14

Filippenzen studie 15 - 1:11-13 deel B33 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Wat is tot heerlijkheid en lofprijs van God? Dat blijkt op en bij de bema van Christus in de dag van Christus. Hoe zit dat met de ge- vangenschap van Paulus? Dat  moet een terugslag in de versprei- ding van het evangelie betekend  hebben. Of toch niet?  Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19244

15

Filippenzen studie 16 - 1:13-18 deel A01 uur 05 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden 18 april 2017 werd Filippenzen 1:13-18 besproken. Paulus in boeien, maar er waren anderen die doorgingen met spre- ken. Met andere motieven, dat wel. Het woord van God is niet geboeid! Dat ging verder, én we leren wat in prediking cen- traal zou staan. Luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19333

16

Filippenzen studie 16 - 1:13-18 deel B36 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden 18 april 2017 werd Filippenzen 1:13-18 besproken. Paulus in boeien, maar er waren anderen die doorgingen met spre- ken. Met andere motieven, dat wel. Het woord van God is niet geboeid! Dat ging verder, én we leren wat in prediking cen- traal zou staan. Luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19333

17

Filippenzen studie 17 - 1:19-22 deel A01 uur 02 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden In deze studie horen we opnieuw over de omstandigheden van de apostel, die gevangen zat. De uit- werking werd door hem geestelijk bekeken en door de geest van God geleid opgeschreven in deze brief. Meeluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19399

18

Filippenzen studie 17 - 1:19-22 deel B26 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden In deze studie horen we opnieuw over de omstandigheden van de apostel, die gevangen zat. De uit- werking werd door hem geestelijk bekeken en door de geest van God geleid opgeschreven in deze brief. Meeluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19399

19

Filippenzen studie 18 - 1:21-26 deel A56 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden 16 mei 2017: Paulus' "probleem" uit Filip- penzen 1:21-26 werd besproken. Hij zou mogelijk de gemeente daar nogeens be- zoeken, wat noodzakelijk was voor hen. Hij werd uit de twee gedrongen naar een derde mogelijkheid, wat was dat? En: heb- ben wij er iets aan? Dat is na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19448

20

Filippenzen studie 18 - 1:21-26 deel B33 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden 16 mei 2017: Paulus' "probleem" uit Filip- penzen 1:21-26 werd besproken. Hij zou mogelijk de gemeente daar nogeens be- zoeken, wat noodzakelijk was voor hen. Hij werd uit de twee gedrongen naar een derde mogelijkheid, wat was dat? En: heb- ben wij er iets aan? Dat is na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19448

21

Filippenzen studie 19 - 1:27,28 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Naar voren kwam, dat de apostel wijst op eenheid in de geest en de ziel. Dan kun je gezamenlijk wedijve- ren in het evangelie van genade. Tegenstrevers waren aanwezig en  God redt de gelovigen! Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19518

22

Filippenzen studie 19 - 1:27,28 deel B30 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden Naar voren kwam, dat de apostel wijst op eenheid in de geest en de ziel. Dan kun je gezamenlijk wedijve- ren in het evangelie van genade. Tegenstrevers waren aanwezig en  God redt de gelovigen! Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19518

23

Filippenzen studie 20 - 1:29,30 deel A56 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden 13 juni 2017 werd de laatste Filippenzen studie van het seizoen gehouden. Genade, overtreding, voor Christus, het lijden. Dat en meer te beluisteren in deze studie. Deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19564

24

Filippenzen studie 20 - 1:29,30 deel B31 minuten

Publicatie: 7 jaar geleden 13 juni 2017 werd de laatste Filippenzen studie van het seizoen gehouden. Genade, overtreding, voor Christus, het lijden. Dat en meer te beluisteren in deze studie. Deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=19564

25

Filippenzen studie 21 - 1:30-2:4 deel A59 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 22 augustus 2017 kwam onder meer de orde, dat er wel bij de Filippenzen enige vertroosting, bemoediging, gemeenschap, mededogen en medelijden aanwezig was. Maar toch ontbrak iets, omdat Paulus' vreugde nog niet compleet was. Wat dat is, hoort u in de studie: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19817

26

Filippenzen studie 21 - 1:30-2:4 deel B35 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 22 augustus 2017 kwam onder meer de orde, dat er wel bij de Filippenzen enige vertroosting, bemoediging, gemeenschap, mededogen en medelijden aanwezig was. Maar toch ontbrak iets, omdat Paulus' vreugde nog niet compleet was. Wat dat is, hoort u in de studie: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19817

27

Filippenzen studie 22 - 2:3-6 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Deze avond werd bepaald door de gezindheid van Christus Jezus. Hij daalde af om te dienen, niet te heersen. Wie was Hij in de vorm van God? Ook daarnaar werd in- tensief gekeken. Te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19879

28

Filippenzen studie 22 - 2:3-6 deel B35 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Deze avond werd bepaald door de gezindheid van Christus Jezus. Hij daalde af om te dienen, niet te heersen. Wie was Hij in de vorm van God? Ook daarnaar werd in- tensief gekeken. Te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19879

29

Filippenzen 2:5,6 - studie 23 deel A01 uur 01 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden In deze studie wordt verder ingegaan op het voorbestaan van Christus voor- dat Hij Mens werd. Hij daalde af naar de aarde en verliet daarmee grote eer en heerlijkheid. Luister naar deze ver- diepende avond: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19992

30

Filippenzen 2:5,6 - studie 23 deel B28 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden In deze studie wordt verder ingegaan op het voorbestaan van Christus voor- dat Hij Mens werd. Hij daalde af naar de aarde en verliet daarmee grote eer en heerlijkheid. Luister naar deze ver- diepende avond: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=19992

31

Filippenzen 2:5,6 - studie 24 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Opnieuw werd gekeken naar het voorbestaan van Christus voor Hij mens werd. Hij was aan God gelijk, wat betekent dat? Christus als het Woord en Johannes 1:1,2; wat wil dat zeggen? Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20038

32

Filippenzen 2:5,6 - studie 24 deel B33 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Opnieuw werd gekeken naar het voorbestaan van Christus voor Hij mens werd. Hij was aan God gelijk, wat betekent dat? Christus als het Woord en Johannes 1:1,2; wat wil dat zeggen? Luisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20038

33

Filippenzen 2:5,6 - studie 25 deel A01 uur 02 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 31 oktober werd verder nagedacht over en stilgestaan bij de verhouding tussen de Vader en de Zoon. Boeiend om de Schrift  erop na te slaan. Geen 3-eenheid, het ligt duidelijk anders. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20105

34

Filippenzen 2:5,6 - studie 25 deel B28 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 31 oktober werd verder nagedacht over en stilgestaan bij de verhouding tussen de Vader en de Zoon. Boeiend om de Schrift  erop na te slaan. Geen 3-eenheid, het ligt duidelijk anders. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20105

35

Filippenzen 2:5-8 IV - studie 26 deel A54 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 14 november 2017 werd opnieuw gekeken naar 2:5-8 waarin de ootmoed van Christus Jezus uitgelegd wordt in (ont)lediging en komen in de gelijkenis  van de mensen. Ook de leer van de 3- eenheid werd besproken, wat grote ge- volgen heeft als je dat doordenkt.  Beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20171

36

Filippenzen 2:5-8 IV - studie 26 deel B37 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 14 november 2017 werd opnieuw gekeken naar 2:5-8 waarin de ootmoed van Christus Jezus uitgelegd wordt in (ont)lediging en komen in de gelijkenis  van de mensen. Ook de leer van de 3- eenheid werd besproken, wat grote ge- volgen heeft als je dat doordenkt.  Beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20171

37

Filippenzen 2:5-8 V - studie 27 deel A54 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden De avond 28 november 2017 werd onder meer besteed aan het leven van onze Heer op aarde. Waarom  zond Vader Hem?  Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20219

38

Filippenzen 2:5-8 V - studie 27 deel B37 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden De avond 28 november 2017 werd onder meer besteed aan het leven van onze Heer op aarde. Waarom  zond Vader Hem?  Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20219

39

Filippenzen 2:5-8 (VI) - studie 28 deel A01 uur 07 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Laatste Filippenzen studie van 2017. De Heer Jezus kwam in de gelijkenis van de mens en in de gedaante als mens werd Hij bevonden te zijn. Hij zondigde niet. Dat en meer is na te luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=20291

40

Filippenzen 2:5-8 (VI) - studie 28 deel B30 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Laatste Filippenzen studie van 2017. De Heer Jezus kwam in de gelijkenis van de mens en in de gedaante als mens werd Hij bevonden te zijn. Hij zondigde niet. Dat en meer is na te luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=20291


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2015
Seizoen 2 - 2016
Seizoen 3 - 2017
Seizoen 4 - 2018
Seizoen 5 - 2019