Filippenzen studie

2015 - 2019 5 seizoenen - 123 afleveringen

3 dagen 22 uur 36 minuten totale afspeellengte

Spreker

Da-ath.nlSorteer Andersom

1

Filippenzen 3:17,18 - studie 49 deel A01 uur 04 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Vijanden van het kruis van Christus, wie zijn dat? Antwoord is wellicht ver- bazing wekkend. De werking van dat wat 2000 jaar geleden op Golgotha gebeurde, is er nu nog en zal blijven. Na te luisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22289

2

Filippenzen 3:17,18 - studie 49 deel B27 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Vijanden van het kruis van Christus, wie zijn dat? Antwoord is wellicht ver- bazing wekkend. De werking van dat wat 2000 jaar geleden op Golgotha gebeurde, is er nu nog en zal blijven. Na te luisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22289

3

Filippenzen 3:19-21 - studie 50 deel A53 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden In deze avond komt sterk de verwachting en plaats van ons als gelovigen aan de orde. We zijn op weg naar heerlijkheid, dat biedt troost en uitzicht. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22373

4

Filippenzen 3:19-21 - studie 50 deel B27 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden In deze avond komt sterk de verwachting en plaats van ons als gelovigen aan de orde. We zijn op weg naar heerlijkheid, dat biedt troost en uitzicht. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22373

5

Filippenzen 3:20,21 - studie 51 deel A01 uur 03 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 5 februari 2019 werd gekeken naar onze heerlijke verwachting. Zo geweldig  is dat wat God ons beloofde, en waar  zal maken. Hij doet boven bidden en den- ken. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22455

6

Filippenzen 3:20,21 - studie 51 deel B36 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 5 februari 2019 werd gekeken naar onze heerlijke verwachting. Zo geweldig  is dat wat God ons beloofde, en waar  zal maken. Hij doet boven bidden en den- ken. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22455

7

Filippenzen 3:21-4:3 - studie 52 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Het lichaam van Zijn heerlijkheid, wij ontvangen dat ook. Hemels van aard, en Paulus spreekt van werkzaamheid en vermogen. Hoe werkt dat? Gods  liefde, kunnen wij die uitleven? Hoe? Dat en meer is na te luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=22530

8

Filippenzen 3:21-4:3 - studie 52 deel B29 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Het lichaam van Zijn heerlijkheid, wij ontvangen dat ook. Hemels van aard, en Paulus spreekt van werkzaamheid en vermogen. Hoe werkt dat? Gods  liefde, kunnen wij die uitleven? Hoe? Dat en meer is na te luisteren deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=22530

9

Filippenzen 4:3-6 - studie 53 deel A01 uur 05 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Het boek van het leven, hoe zit dat eigenlijk? Clemens staat erin, wie nog meer? Wat be- tekent die inschikkelijkheid in de praktijk? We zijn rijk gezegend, maar je geen zorgen maken? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=22595

10

Filippenzen 4:3-6 - studie 53 deel B32 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Het boek van het leven, hoe zit dat eigenlijk? Clemens staat erin, wie nog meer? Wat be- tekent die inschikkelijkheid in de praktijk? We zijn rijk gezegend, maar je geen zorgen maken? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=22595

11

Filippenzen 4:4-7 - studie 54 deel A01 uur 04 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden De volkomen, perfecte aanwijzing wordt Filippenzen 4:4-7 wel genoemd. We heb- ben met elkaar daarover nagedacht en gezien hoe praktisch Paulus is. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22684

12

Filippenzen 4:4-7 - studie 54 deel B28 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden De volkomen, perfecte aanwijzing wordt Filippenzen 4:4-7 wel genoemd. We heb- ben met elkaar daarover nagedacht en gezien hoe praktisch Paulus is. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22684

13

Filippenzen 4:8 - studie 55 deel A01 uur 02 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 2 april 2019 werd Filippenzen voortgezet. Vers 6,7 bieden veel, maar ook vers 8 heeft een diepte, die goed is om te bekijken. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22775

14

Filippenzen 4:8 - studie 55 deel B28 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 2 april 2019 werd Filippenzen voortgezet. Vers 6,7 bieden veel, maar ook vers 8 heeft een diepte, die goed is om te bekijken. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22775

15

Filippenzen 4:8-10 - studie 56 deel A01 uur 05 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 16 april 2019 werd verder gekeken naar de verzen 8 en 9 van Filippenzen 4. Ook daarin is veel dat rijk is en opbouwt. Naluisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=22849

16

Filippenzen 4:8-10 - studie 56 deel B25 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 16 april 2019 werd verder gekeken naar de verzen 8 en 9 van Filippenzen 4. Ook daarin is veel dat rijk is en opbouwt. Naluisteren kan: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=22849

17

Filippenzen 4:10-13-studie 57 deel A01 uur 04 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 7 mei 2019 werd Filippenzen 4:10-13besproken; Paulus en de Filippenzen had-den een goede band met elkaar en zij on-dersteunden de apostel met gebed en alszij konden zelfs materieel.Naluisteren: deel A en deel B F . https://www.da-ath.nl/?p=22998

18

Filippenzen 4:10-13-studie 57 deel B29 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 7 mei 2019 werd Filippenzen 4:10-13besproken; Paulus en de Filippenzen had-den een goede band met elkaar en zij on-dersteunden de apostel met gebed en alszij konden zelfs materieel.Naluisteren: deel A en deel B F . https://www.da-ath.nl/?p=22998

19

Filippenzen 4:13-15 -studie 58 deel A01 uur 01 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 21 mei 2019 werd Filippenzen 4:13-15 besproken.Paulus wijst op de ware krachtbron, Christus, en datis genoeg, de genade is groot en Zijn kracht wordt inzwakheid volkomen gemaakt. De Filippenzen gavenuit vrije beweging, niet gedwongen, materieel aande apostel. Dat werkt God in de harten.  Naluisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=23083

20

Filippenzen 4:13-15 -studie 58 deel B26 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 21 mei 2019 werd Filippenzen 4:13-15 besproken.Paulus wijst op de ware krachtbron, Christus, en datis genoeg, de genade is groot en Zijn kracht wordt inzwakheid volkomen gemaakt. De Filippenzen gavenuit vrije beweging, niet gedwongen, materieel aande apostel. Dat werkt God in de harten.  Naluisteren: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=23083

21

Filippenzen 4:17-19 -studie 59 deel A59 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden In de verzen 17-19 van Filippenzen 4 wijst Paulus op de vrucht die voortkomt uit hetliefdebetoon van de Filippenzen. Dat wasook een offer, een aangename geur. Daar-mee verwijst de apostel naar de eredienstvan Gods volk bij tempel en tabernakel.Dat en meer kwam naar voren, u kunt ditnaluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=23186

22

Filippenzen 4:17-19 -studie 59 deel B32 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden In de verzen 17-19 van Filippenzen 4 wijst Paulus op de vrucht die voortkomt uit hetliefdebetoon van de Filippenzen. Dat wasook een offer, een aangename geur. Daar-mee verwijst de apostel naar de eredienstvan Gods volk bij tempel en tabernakel.Dat en meer kwam naar voren, u kunt ditnaluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=23186

23

Filippenzen 4:19-23 -studie 60 deel A58 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 18 juni 2019 werd de studie Filippenzenvoltooid. In 4:19-23 kwamen nog veel wezen-lijks, met de genade van onze Heer. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=23274

24

Filippenzen 4:19-23 -studie 60 deel B35 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 18 juni 2019 werd de studie Filippenzenvoltooid. In 4:19-23 kwamen nog veel wezen-lijks, met de genade van onze Heer. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=23274

25

Filippenzen - studie 36 2:13 deel A01 uur 02 minuten

Publicatie: 4 jaar geleden Op 17 april 2018 opnieuw de wil van de mens een de orde. Een 'vrije wil van de mens' bestaat die? Hoe zit dat dan met Gods wil? Dat en meer werd besproken. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20876

26

Filippenzen - studie 36 2:13 deel B40 minuten

Publicatie: 4 jaar geleden Op 17 april 2018 opnieuw de wil van de mens een de orde. Een 'vrije wil van de mens' bestaat die? Hoe zit dat dan met Gods wil? Dat en meer werd besproken. Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20876

27

Filippenzen - studie 35 2:12,13 deel A01 uur 06 minuten

Publicatie: 4 jaar geleden 3 april 2018 werd stilgestaan bij Filippenzen 2:12,13. Je eigen red- ding effectueren met vrees en be- ven. Een vrije wil van de mens? God werkt zaken uit. We zien uit naar wat Hij doet. Dat en meer valt te beluisteren in de geluidsop- name: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=20817

28

Filippenzen - studie 35 2:12,13 deel B34 minuten

Publicatie: 4 jaar geleden 3 april 2018 werd stilgestaan bij Filippenzen 2:12,13. Je eigen red- ding effectueren met vrees en be- ven. Een vrije wil van de mens? God werkt zaken uit. We zien uit naar wat Hij doet. Dat en meer valt te beluisteren in de geluidsop- name: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=20817


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2015
Seizoen 2 - 2016
Seizoen 3 - 2017
Seizoen 4 - 2018
Seizoen 5 - 2019