Filippenzen studie

2015 - 2019 5 seizoenen - 123 afleveringen

3 dagen 22 uur 36 minuten totale afspeellengte

Spreker

Da-ath.nlSorteer Andersom

1

Filippenzen 2:8 I studie 29 deel A01 uur 01 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 9 januari 2018 was de gehoor- zaamheid van Christus het centra- le thema. Filippenzen 2:8 spreekt daarvan, maar ook Romeinen 5.  Wat zijn de verstrekkende gevolgen van Zijn gehoorzaamheid voor ons, voor anderen, voor iedereen? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20397

2

Filippenzen 2:8 I studie 29 deel B29 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 9 januari 2018 was de gehoor- zaamheid van Christus het centra- le thema. Filippenzen 2:8 spreekt daarvan, maar ook Romeinen 5.  Wat zijn de verstrekkende gevolgen van Zijn gehoorzaamheid voor ons, voor anderen, voor iedereen? Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20397

3

Filippenzen 2:8 (II) - studie 30 deel A01 uur 02 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Opnieuw werd op 23 januari 2018 naar Filippenzen 2:8 gekeken, de betekenis van de dood van het kruis. Na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20474

4

Filippenzen 2:8 (II) - studie 30 deel B36 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Opnieuw werd op 23 januari 2018 naar Filippenzen 2:8 gekeken, de betekenis van de dood van het kruis. Na te luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20474

5

Filippenzen 2:8,9 (III) - studie 31 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden 6 februari 2018, de laatste keer dat enkele aspecten van het kruis aan de orde kwamen. En de opstanding van Christus. Dat is heel wat, naluis- teren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20531

6

Filippenzen 2:8,9 (III) - studie 31 deel B32 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden 6 februari 2018, de laatste keer dat enkele aspecten van het kruis aan de orde kwamen. En de opstanding van Christus. Dat is heel wat, naluis- teren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20531

7

Filippenzen 2:9-11 deel A01 uur 02 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 20 februari 2018 kwam de verhoogde positie van Christus aan de orde. Paulus spreekt er- van in zijn brieven. Verder enke- le aspecten van de toekomst van de gemeente. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20574

8

Filippenzen 2:9-11 deel B25 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 20 februari 2018 kwam de verhoogde positie van Christus aan de orde. Paulus spreekt er- van in zijn brieven. Verder enke- le aspecten van de toekomst van de gemeente. Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20574

9

Filippenzen 2:9-11 II (studie 33) deel A01 uur 08 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Filippenzen 2:9-11 spreekt van de ver- hoogde Christus. Dat is evangelie. De Naam boven alle naam kwam ook aan de orde en wat is het principe in Lucas 18 dat door de Heer werd ge- toond? Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20630

10

Filippenzen 2:9-11 II (studie 33) deel B25 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Filippenzen 2:9-11 spreekt van de ver- hoogde Christus. Dat is evangelie. De Naam boven alle naam kwam ook aan de orde en wat is het principe in Lucas 18 dat door de Heer werd ge- toond? Luisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20630

11

Filippenzen 2:9-11 - studie 34 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 20 maart 2018 vervolgde de studie in Filippenzen 2:9-11 met de Naam boven alle naam en wie de knieën buigen aan het einde  van Gods plan. Deels gedwongen? Deels van harte? Luister naar de studie: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20745

12

Filippenzen 2:9-11 - studie 34 deel B30 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Op 20 maart 2018 vervolgde de studie in Filippenzen 2:9-11 met de Naam boven alle naam en wie de knieën buigen aan het einde  van Gods plan. Deels gedwongen? Deels van harte? Luister naar de studie: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=20745

13

Filippenzen 2:12-15 deel A01 uur 02 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Filippenzen 2:12-18 spreekt over het wat en hoe van het dienstwerk van gelovigen. God staat daarin van- zelfsprekerd centraal. We zijn enorm gezegend in Christus en kunnen zo uitleven wat we geloven. Naluisteren:  deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=20987

14

Filippenzen 2:12-15 deel B30 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Filippenzen 2:12-18 spreekt over het wat en hoe van het dienstwerk van gelovigen. God staat daarin van- zelfsprekerd centraal. We zijn enorm gezegend in Christus en kunnen zo uitleven wat we geloven. Naluisteren:  deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=20987

15

Filippenzen 2:15-18 - studie 38 deel A01 uur 05 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden ? 22 mei - Filippenzen 2:15-18, verzen waarin Paulus laat zien hoe zijn evangelie uitwerkt in mensenlevens. En dat is veel. We verheugen ons met Paulus in deze fijne facetten en verwachten alles van God. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21084

16

Filippenzen 2:15-18 - studie 38 deel B34 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden ? 22 mei - Filippenzen 2:15-18, verzen waarin Paulus laat zien hoe zijn evangelie uitwerkt in mensenlevens. En dat is veel. We verheugen ons met Paulus in deze fijne facetten en verwachten alles van God. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21084

17

Filippenzen 2:19-24 - studie 39 deel A57 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Timotheus is een van die lichtende voorbeelden in Filippenzen, naast Epafroditus, Paulus en Christus Je- zus Zelf. Dankbaar leren we uit de woorden van 2:19-24 wat deze bij- zondere medewerker deed en met wat voor houding. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21137

18

Filippenzen 2:19-24 - studie 39 deel B30 minuten

Publicatie: 6 jaar geleden Timotheus is een van die lichtende voorbeelden in Filippenzen, naast Epafroditus, Paulus en Christus Je- zus Zelf. Dankbaar leren we uit de woorden van 2:19-24 wat deze bij- zondere medewerker deed en met wat voor houding. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21137

19

Filippenzen 2:25-30 - studie 40 deel A01 uur 01 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 28 augustus 2018 startte het nieuwe seizoen met Filippenzen 2:25-30, de mede- werker Epafroditus. Wie was dat? Hoe dien- de deze broeder? Dat en meer is te beluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21582

20

Filippenzen 2:25-30 - studie 40 deel B27 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 28 augustus 2018 startte het nieuwe seizoen met Filippenzen 2:25-30, de mede- werker Epafroditus. Wie was dat? Hoe dien- de deze broeder? Dat en meer is te beluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21582

21

Filippenzen 3:1-4 - studie 41 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden ? 11 september was de avond met Filippenzen 3 aan de orde. Voorbeeld 4: Paulus. Waarom ver- heugen en waarvoor uitkijken? Betekenis van het kruis van Golgotha is essentieel. Luisteren:  deel A   +  deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21663

22

Filippenzen 3:1-4 - studie 41 deel B29 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden ? 11 september was de avond met Filippenzen 3 aan de orde. Voorbeeld 4: Paulus. Waarom ver- heugen en waarvoor uitkijken? Betekenis van het kruis van Golgotha is essentieel. Luisteren:  deel A   +  deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21663

23

Filippenzen 3:4-8 - studie 42 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden 25 september 2018 kwam Paulus' verle- den naar het vlees aan de orde. 'Hebreeër uit de Hebreeën' was aanlei- ding om wat dieper te kijken naar de brief aan de Hebreeën. Daarbij is de presentatie nodig om het goed te kun- nen volgen, op een eenvoudige manier. Luisteren kan: deel A en deel B.   . https://www.da-ath.nl/?p=21726

24

Filippenzen 3:4-8 - studie 42 deel B25 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden 25 september 2018 kwam Paulus' verle- den naar het vlees aan de orde. 'Hebreeër uit de Hebreeën' was aanlei- ding om wat dieper te kijken naar de brief aan de Hebreeën. Daarbij is de presentatie nodig om het goed te kun- nen volgen, op een eenvoudige manier. Luisteren kan: deel A en deel B.   . https://www.da-ath.nl/?p=21726

25

Filippenzen 3:6-8 - studie 43 deel A57 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 9 oktober stonden we verder stil bij het grote keerpunt in het leven van Saulus/Paulus. Verbeurd achtte hij alles in het licht van zijn Heer. Luisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21841

26

Filippenzen 3:6-8 - studie 43 deel B29 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Op 9 oktober stonden we verder stil bij het grote keerpunt in het leven van Saulus/Paulus. Verbeurd achtte hij alles in het licht van zijn Heer. Luisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21841

27

Filippenzen 3:7-9 -- studie 44 deel A01 uur 05 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden In de verzen 7-14 van Filippenzen 3 zit heel veel. Christus was het leven van Paulus, en is het van ons. Voor- beeld van de apostel navolgen, daar gaat het voor u en mij om. Luisteren :  deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21906

28

Filippenzen 3:7-9 -- studie 44 deel B30 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden In de verzen 7-14 van Filippenzen 3 zit heel veel. Christus was het leven van Paulus, en is het van ons. Voor- beeld van de apostel navolgen, daar gaat het voor u en mij om. Luisteren :  deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=21906

29

Filippenzen 3:10,11 - studie 45 deel A01 uur 02 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Deze verzen 10,11 van Filippenzen 3 zijn heel geladen. Elk woord is het waard om overwogen te worden. Lijden, dood, opstandingskracht. Dat is wezenlijk voor ons leven, ons bestaan. We zijn gezegend als we dat beseffen.  Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=21962

30

Filippenzen 3:10,11 - studie 45 deel B30 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Deze verzen 10,11 van Filippenzen 3 zijn heel geladen. Elk woord is het waard om overwogen te worden. Lijden, dood, opstandingskracht. Dat is wezenlijk voor ons leven, ons bestaan. We zijn gezegend als we dat beseffen.  Naluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=21962

31

Filippenzen 3:11,12 - studie 46 deel A01 uur 00 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden In deze op 20 november 2018 gehouden studie komt opnieuw het lijden en het on- volmaakte naar voren, met daarin bemoe- digende woorden. Deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22045

32

Filippenzen 3:11,12 - studie 46 deel B26 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden In deze op 20 november 2018 gehouden studie komt opnieuw het lijden en het on- volmaakte naar voren, met daarin bemoe- digende woorden. Deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22045

33

Filippenzen 3:12-14 - studie 47 deel A58 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Filippenzen 3:12-14 werd op 4 december besproken met meer aspecten over de da- gelijkse wandel, het lijden, bemoediging. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22104

34

Filippenzen 3:12-14 - studie 47 deel B26 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden Filippenzen 3:12-14 werd op 4 december besproken met meer aspecten over de da- gelijkse wandel, het lijden, bemoediging. Naluisteren: deel A en deel B   . https://www.da-ath.nl/?p=22104

35

Filippenzen 3:13-17 - studie 48 deel A01 uur 05 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden ? Opvallend hoe vaak Paulus in Filippenzen 3:13-17 gezind zijn noemt. Navolger van Paulus zijn is een kwestie van gezindheid, innerlijke houding, dan blijkt de ootmoedigheid. Luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=22177

36

Filippenzen 3:13-17 - studie 48 deel B31 minuten

Publicatie: 5 jaar geleden ? Opvallend hoe vaak Paulus in Filippenzen 3:13-17 gezind zijn noemt. Navolger van Paulus zijn is een kwestie van gezindheid, innerlijke houding, dan blijkt de ootmoedigheid. Luisteren: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=22177


Alle seizoenen

Seizoen 1 - 2015
Seizoen 2 - 2016
Seizoen 3 - 2017
Seizoen 4 - 2018
Seizoen 5 - 2019