Back to Galaten studie

Galaten studie
S1E10: Galaten studie 6 - 1:19-24 deel A

Op 19 maart 2013 werd Galaten 1:19-24 bekeken. Waarom doet Paulus zo uitgebreid verslag van zijn weg vanaf zijn roeping? Hij zegt er zelfs bij: 'ik lieg niet'. Wat hij Timotheüs schrijft, is belangrijk in verband met de Galatenbrief. Dat en nog meer kwam naar voren. Audio: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=68

Spreker Date Gorter


Download MP3
Sorteer Andersom

1

Galaten studie 1 - 1:1 deel A23 minutes

Publication: 11 years ago De eerste studie van de Galatenbrief, een inleiding zoals op 7 januari 2013 besproken, is geplaatst. Paulus bracht het evangelie van de genade van God. De Galaten bleken al snel af te wijken onder invloed van 'de wettischen' (judaïsten). Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=11

2

Galaten studie 1 - 1:1 deel B17 minutes

Publication: 11 years ago De eerste studie van de Galatenbrief, een inleiding zoals op 7 januari 2013 besproken, is geplaatst. Paulus bracht het evangelie van de genade van God. De Galaten bleken al snel af te wijken onder invloed van 'de wettischen' (judaïsten). Luister: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=11

3

Galaten studie 2 - 1:2-5 deel A26 minutes

Publication: 11 years ago Op 22-01-2013 werden de verzen 2 tot en met 5 van deze brief van de apostel van de natiën besproken. Genade en vrede zijn de kernwoorden van de opening in vers 3. Gods genade is de kern van Paulus' evangelie.  Luister/download hier: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=9052

4

Galaten studie 2 - 1:2-5 deel B12 minutes

Publication: 11 years ago Op 22-01-2013 werden de verzen 2 tot en met 5 van deze brief van de apostel van de natiën besproken. Genade en vrede zijn de kernwoorden van de opening in vers 3. Gods genade is de kern van Paulus' evangelie.  Luister/download hier: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=9052

5

Galaten studie 3 - 1:6-9 deel A31 minutes

Publication: 11 years ago Op 5 februari 2013 werden de verzen 6-9 van Galaten 1 besproken. Wat maakte Paulus zo verbaasd? De Galaten waren goede en heel enthousiaste ontvangers van Paulus' evangelie. Er kwam echter snel verandering binnen die gemeentes. Paulus spreekt zeer ern- stige woorden in deze verzen, die wij in ons hart kunnen sluiten! Luister: deel A en deel B van deze avond.. https://www.da-ath.nl/?p=9150

6

Galaten studie 3 - 1:6-9 deel B13 minutes

Publication: 11 years ago Op 5 februari 2013 werden de verzen 6-9 van Galaten 1 besproken. Wat maakte Paulus zo verbaasd? De Galaten waren goede en heel enthousiaste ontvangers van Paulus' evangelie. Er kwam echter snel verandering binnen die gemeentes. Paulus spreekt zeer ern- stige woorden in deze verzen, die wij in ons hart kunnen sluiten! Luister: deel A en deel B van deze avond.. https://www.da-ath.nl/?p=9150

7

Galaten studie 4 - 1:10-14 deel A33 minutes

Publication: 11 years ago Paulus laat in dit gedeelte zien, dat hij geen mensen behaagde, maar dat hij slaaf van Christus is. Het evangelie dat hij bracht, laat geen compromis toe. Het is: besnijdenis óf Christus, werken óf geloof, wet óf genade. Het verslag van zijn verleden is helemaal toegespitst op het zuivere van de boodschap die hij te brengen had. Luister: deel A en deel B van de op 19-02-2013 gehouden studie.. https://www.da-ath.nl/?p=9277

8

Galaten studie 4 - 1:10-14 deel B17 minutes

Publication: 11 years ago Paulus laat in dit gedeelte zien, dat hij geen mensen behaagde, maar dat hij slaaf van Christus is. Het evangelie dat hij bracht, laat geen compromis toe. Het is: besnijdenis óf Christus, werken óf geloof, wet óf genade. Het verslag van zijn verleden is helemaal toegespitst op het zuivere van de boodschap die hij te brengen had. Luister: deel A en deel B van de op 19-02-2013 gehouden studie.. https://www.da-ath.nl/?p=9277

9

Galaten studie 5 - 1:14-18 deel B14 minutes

Publication: 11 years ago Op 5 maart 2013 werd Galaten 1:14-18 besproken. Een bijzonder gedeelte waarin de apostel zijn re- laas over zijn verleden voortzet. Daaruit blijkt, dat hij zijn evangelie niet aan vlees en bloed voorlegde en ook niet aan de twaalf apostelen in Jeruzalem. God onthulde Zijn Zoon in Saulus-Paulus! Luister naar deze studie: deel A en deel B. https://www.da-ath.nl/?p=9385

10

Galaten studie 6 - 1:19-24 deel A31 minutes

Publication: 11 years ago Op 19 maart 2013 werd Galaten 1:19-24 bekeken. Waarom doet Paulus zo uitgebreid verslag van zijn weg vanaf zijn roeping? Hij zegt er zelfs bij: 'ik lieg niet'. Wat hij Timotheüs schrijft, is belangrijk in verband met de Galatenbrief. Dat en nog meer kwam naar voren. Audio: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=68

11

Galaten studie 6 - 1:19-24 deel B17 minutes

Publication: 11 years ago Op 19 maart 2013 werd Galaten 1:19-24 bekeken. Waarom doet Paulus zo uitgebreid verslag van zijn weg vanaf zijn roeping? Hij zegt er zelfs bij: 'ik lieg niet'. Wat hij Timotheüs schrijft, is belangrijk in verband met de Galatenbrief. Dat en nog meer kwam naar voren. Audio: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=68

12

Galaten studie 7 - 1:23-2:2 deel A26 minutes

Publication: 11 years ago Op 2 april 2013 werd Galaten 1:23-2:2 bekeken aan de hand van de Nederlandse concordante vertaling. Zo wordt verder duidelijk, dat de apostel Paulus een uniek evangelie toevertrouwd kreeg van de verheerlijkte Christus Jezus. Hij ontving zijn evangelie niet van mensen, maar van de Heer zelf! Hij ging van meet af aan zijn weg totaal onafhankelijk van de andere apostelen. Luister: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=175

13

Galaten studie 7 - 1:23-2:2 deel B15 minutes

Publication: 11 years ago Op 2 april 2013 werd Galaten 1:23-2:2 bekeken aan de hand van de Nederlandse concordante vertaling. Zo wordt verder duidelijk, dat de apostel Paulus een uniek evangelie toevertrouwd kreeg van de verheerlijkte Christus Jezus. Hij ontving zijn evangelie niet van mensen, maar van de Heer zelf! Hij ging van meet af aan zijn weg totaal onafhankelijk van de andere apostelen. Luister: deel A en deel B. . https://www.da-ath.nl/?p=175

14

Galaten studie 8 - 2:3-6 deel A29 minutes

Publication: 11 years ago Op 16 april 2013 werd Galaten 2:3-6 gelezen en naar voren kwamen enkele belangwekkende punten, zoals: welk evangelie bedoelde Petrus in Handelingen 15? Hoe kun je het gedrag van valse broeders herkennen? Wat zijn belangrijke, geestelijke verschillen? Dat en meer valt te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=9578

15

Galaten studie 8 - 2:3-6 deel B17 minutes

Publication: 11 years ago Op 16 april 2013 werd Galaten 2:3-6 gelezen en naar voren kwamen enkele belangwekkende punten, zoals: welk evangelie bedoelde Petrus in Handelingen 15? Hoe kun je het gedrag van valse broeders herkennen? Wat zijn belangrijke, geestelijke verschillen? Dat en meer valt te beluisteren: deel A en deel B . https://www.da-ath.nl/?p=9578

16

Galaten studie 9 - 2:7 deel A26 minutes

Publication: 11 years ago Op 21 mei 2013 werd stilgestaan bij Galaten 2:7-10, de twee evangeliën, velen denken dat het gaat om één evangelie met twee doelgroepen. Kijkend naar de tekst van dit gedeelte, dan blijkt dat er twee evangeliën zijn, waarvan Paulus het apostelschap van de natiën had met het evan- gelie van de voorhuid en Petrus het apostelschap van de besnijdenis met het evangelie van de besnijdenis. Deze twee lijnen onderscheiden en vasthouden brengt duidelijkheid, Gods woord is helder en spreekt van twee instrumenten in Zijn plan! In deze studie wordt verder ingegaan op wat het evangelie van de be- snijdenis inhoudt en wat dat voor Israël en de volkeren betekent. Luister naar deel A en deel B van deze studie. . https://www.da-ath.nl/?p=9854

17

Galaten studie 9 - 2:7 deel B17 minutes

Publication: 11 years ago Op 21 mei 2013 werd stilgestaan bij Galaten 2:7-10, de twee evangeliën, velen denken dat het gaat om één evangelie met twee doelgroepen. Kijkend naar de tekst van dit gedeelte, dan blijkt dat er twee evangeliën zijn, waarvan Paulus het apostelschap van de natiën had met het evan- gelie van de voorhuid en Petrus het apostelschap van de besnijdenis met het evangelie van de besnijdenis. Deze twee lijnen onderscheiden en vasthouden brengt duidelijkheid, Gods woord is helder en spreekt van twee instrumenten in Zijn plan! In deze studie wordt verder ingegaan op wat het evangelie van de be- snijdenis inhoudt en wat dat voor Israël en de volkeren betekent. Luister naar deel A en deel B van deze studie. . https://www.da-ath.nl/?p=9854

18

Galaten studie 10 - 2:7 deel A58 minutes

Publication: 11 years ago Op 4 juni 2013 werd opnieuw stilgestaan bij de inhoud van het evangelie van de besnijdenis. Dat evangelie is zo anders dan  dat van de voorhuid. Hoe beter je zicht krijgt op wat het evangelie van de besnijdenis inhoudt, hoe beter je de genade gaat verstaan, die ons in het evangelie van de voorhuid geschonken is! Luister naar: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=9968

19

Galaten studie 10 - 2:7 deel B33 minutes

Publication: 11 years ago Op 4 juni 2013 werd opnieuw stilgestaan bij de inhoud van het evangelie van de besnijdenis. Dat evangelie is zo anders dan  dat van de voorhuid. Hoe beter je zicht krijgt op wat het evangelie van de besnijdenis inhoudt, hoe beter je de genade gaat verstaan, die ons in het evangelie van de voorhuid geschonken is! Luister naar: deel A en deel B.  . https://www.da-ath.nl/?p=9968

20

Galaten studie 11 - 2:7 deel A27 minutes

Publication: 11 years ago Op 18 juni 2013 werd opnieuw gekeken naar één van de twee evangeliën: het evangelie van de besnijdenis. Om goed helder te krijgen wat dat evangelie inhoudt, werd het spoor van de geschiedenis en de toekomst van de besnijdenis ge- volgd om uiteindelijk uit te komen in de nieuwe schepping. Luister: deel A en deel B van deze avond. . https://www.da-ath.nl/?p=10026

21

Galaten studie 11 - 2:7 deel B00 minutes

Publication: 11 years ago Op 18 juni 2013 werd opnieuw gekeken naar één van de twee evangeliën: het evangelie van de besnijdenis. Om goed helder te krijgen wat dat evangelie inhoudt, werd het spoor van de geschiedenis en de toekomst van de besnijdenis ge- volgd om uiteindelijk uit te komen in de nieuwe schepping. Luister: deel A en deel B van deze avond. . https://www.da-ath.nl/?p=10026

22

Galaten studie 12 - 2:7-9 deel A48 minutes

Publication: 10 years ago Op 2 juli 2013 werd de 12e studie avond over de Galatenbrief gehouden. Het evangelie van de voorhuid (onbesnedenen) is wat door Paulus verkondigd wordt. Het gaat daarin allereerst om recht- vaardiging door geloof. Aan de hand van Abrams leven werd daar- over nagedacht. Luister: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=10643

23

Galaten studie 12 - 2:7-9 deel B42 minutes

Publication: 10 years ago Op 2 juli 2013 werd de 12e studie avond over de Galatenbrief gehouden. Het evangelie van de voorhuid (onbesnedenen) is wat door Paulus verkondigd wordt. Het gaat daarin allereerst om recht- vaardiging door geloof. Aan de hand van Abrams leven werd daar- over nagedacht. Luister: deel A en deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=10643

24

Galaten studie 13 - 2:7-9 deel A01 hour 00 minutes

Publication: 10 years ago Op 10 september 2013 kwam opnieuw Galaten 2:6-10 aan de orde. We zijn bijzonder gezegend in het evangelie van de voorhuid, dat begint met rechtvaardiging door geloof alleen. Abram is een geweldig voorbeeld voor alle gelovigen. Hij erkende God, die in al onze studies en prediking samen met Zijn Zoon centraal zou staan. Luister: deel A  en  deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=10646

25

Galaten studie 13 - 2:7-9 deel B28 minutes

Publication: 10 years ago Op 10 september 2013 kwam opnieuw Galaten 2:6-10 aan de orde. We zijn bijzonder gezegend in het evangelie van de voorhuid, dat begint met rechtvaardiging door geloof alleen. Abram is een geweldig voorbeeld voor alle gelovigen. Hij erkende God, die in al onze studies en prediking samen met Zijn Zoon centraal zou staan. Luister: deel A  en  deel B  . https://www.da-ath.nl/?p=10646

26

Galaten studie 14 - 2:7-10 deel A57 minutes

Publication: 10 years ago Op dinsdag 24 september 2013 werd opnieuw Galaten 2:7-10 besproken. Verdere facetten van het evangelie van de voor- huid, én de twee apostelschappen kwamen naar voren. Diepgaande verschillen, die essentieel zijn om de genade die Paulus verkondigt, te verstaan. Luister naar deel A en deel B van deze avond.     . https://www.da-ath.nl/?p=10716

27

Galaten studie 14 - 2:7-10 deel B36 minutes

Publication: 10 years ago Op dinsdag 24 september 2013 werd opnieuw Galaten 2:7-10 besproken. Verdere facetten van het evangelie van de voor- huid, én de twee apostelschappen kwamen naar voren. Diepgaande verschillen, die essentieel zijn om de genade die Paulus verkondigt, te verstaan. Luister naar deel A en deel B van deze avond.     . https://www.da-ath.nl/?p=10716


Alle seizoenen

Season 1 - 2013
Season 2 - 2014
Season 3 - 2015
Season 4 - 2016