Back to Wimtalk Podcast

Wimtalk Podcast
S5E8: De steniging van de ongehoorzame zoon...

In Deuteronomium 21 worden ouders opgeroepen hun ongehoorzame zoon naar de stadspoort te brengen. En let op, hij is niet alleen ongehoorzaam, maar hij jaagt ook het geld van zijn ouders erdoor en tot overmaat van ramp drinkt hij veel alcohol.

De remedie: ‘alle mannen van de stad moeten de zoon met stenen doodgooien’ (Deut. 21: 18-21).

Hoor je deze uitspraak wel eens: ‘Maar het staat wel in de bijbel...’.

Dit is zo’n tekst. Over deze tekst en andere ‘gruwelijke’ teksten in de bijbel ging mijn lezing in Drachten op 26 augustus jongstleden.

Deze podcast is een weergave van de lezing.

Via spotify kun je in de comments laten weten wat je ervan vindt.

Spreker Wim Hoogendijk


Download MP3
Sorteer Andersom

1

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 14): Waarom is Jezus gestorven? (deel 2: waarom wel...)01 hour 03 minutes

Publication: 1 year ago

In deel 1 ging het vooral over waarom Jezus niet gestorven is. Niet als een mensenoffer om een boze god tevreden te stellen bijvoorbeeld. In deze aflevering gaat het over de vraag, maar als het nu geen offer was van genoegdoening, of geen soort plaatsvervanging voor onze zonden, waarom is Jezus dan wel gestorven?

We gaan het onder andere hebben over de aard van onze werkelijkheid, over solidariteit en totale liefde. Daarnaast gaan we uitgebreid in op het denken van René Girard, met zijn zondebok principe.

Ik wens je wederom veel luisterplezier.

2

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 15): Je kunt het niet alleen.01 hour 07 minutes

Publication: 1 year ago

Je kunt het niet alleen

In dit hoofdstuk spreekt Richard Rohr over lijden. Hij heeft het over persoonlijk lijden. En hoe dit lijden je volledig van je stuk kan brengen. Zelfs op zo’n manier dat je het leven als oneerlijk gaat zien en nergens meer enige betekenis in kan ontdekken.

Rohr verbindt dit ‘kleine’ persoonlijke lijden aan een universeel lijden. Hij noemt het ‘het grote verdriet’, of ‘het verdriet van God’.

In het tweede deel van dit hoofdstuk plaatst Rohr het individu tegenover het collectief.

Door het christelijk geloof individualistisch te maken hebben we het van zijn kracht berooft.

Jezus bad: ‘dat zij allen een zijn’. Het gaat om één lichaam. De Bijbel spreekt over een verbond. Een verbond met Noach, Abraham, Israël. Je kunt het niet alleen!

Dit zijn zo maar wat gedachten uit dit hoofdstuk.

Je begrijpt het al, genoeg om over door te praten. En dat is precies wat we hebben gedaan.

Veel luisterplezier!

3

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 16): De opstandingsreis (deel 1)01 hour 12 minutes

Publication: 1 year ago

In dit hoofdstuk praten we met elkaar over opstanding. Best wel een lastig onderwerp. Gaat het over een éénmalig uniek gebeuren, of is het veel breder en bevindt het concept zich in het hart van het universum? Wat heeft moderne wetenschap te zeggen over opstanding?

Opstanding gaat over leven. Net zoals lijden iets is wat je niet alleen kunt dragen kun je ook heel moeilijk in je eentje leven, ook daar heb je elkaar voor nodig.

Het klinkt wel wat ongelofelijk, mythisch bijna, hoe ging dat dan in zijn werk die opstanding van Jezus? Wat heeft opstanding te maken met echt goed nieuws? Wat heeft het te maken met de werkelijkheid van iedere dag? Heeft het iets te zeggen over de toekomst?

Zoals je wel merkt heel veel verschillende vragen waaromheen ons gesprek zich afspeelt.

Ik wens je veel luisterplezier. Voel je vrij in spotify commentaar te leveren. Kan ook via de mail: info@inperspectief.com

 PS. Halverwege het hoofdstuk begint Rohr te praten over een grote blokkade als het gaat over opstanding en toekomst, de hel. Hij noemt deze uitgebreide perikoop: “En de hel dan?” We hebben ervoor gekozen hiervoor een voorlopige punt te zetten. In de volgende podcast gaan we hier uitgebreid op in.....

 

In dit hoofdstuk praten we met elkaar over opstanding. Best wel een lastig onderwerp. Gaat het over een éénmalig uniek gebeuren, of is het veel breder en bevindt het concept zich in het hart van het universum? Wat heeft moderne wetenschap te zeggen over opstanding?

Opstanding gaat over leven. Net zoals lijden iets is wat je niet alleen kunt dragen kun je ook heel moeilijk in je eentje leven, ook daar heb je elkaar voor nodig.

Het klinkt wel wat ongelofelijk mythisch bijna, hoe ging dat dan in zijn werk die opstanding van Jezus? Wat heeft opstanding te maken met echt goed nieuws? Wat heeft het te maken met de werkelijkheid van iedere dag? Heeft het iets te zeggen over de toekomst?

Zoals je wel merkt heel veel verschillende vragen waaromheen ons gesprek zich afspeelt.

Ik wens je veel luisterplezier. Laat je commentaar vooral weten.

 

PS. Halverwege het hoofdstuk begint Rohr te praten over een grote blokkade als het gaat over opstanding en toekomst, de hel. Hij noemt deze uitgebreide perikoop: “En de hel dan?”

We hebben ervoor gekozen hiervoor een voorlopige punt te zetten. In de volgende podcast gaan we hier uitgebreid op in.....

4

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 17): En de hel dan? (De opstandingsreis deel 2)01 hour 03 minutes

Publication: 1 year ago

En de hel dan?

Een van onze grootste blokkades voor deze gezondere kijk op het kruis en de opstanding is het hardnekkige idee dat God een soort Opperstraffer is, een boze godheid die zondaars naar een plek van eeuwige kwelling en marteling stuurt, in plaats van degene die het leven zelf is.

Velen hebben het beeld van God als Beul meegekregen toen ze nog jong en beïnvloedbare kinderen waren. Dit beeld is regelmatig de reden dat mensen het christelijk geloof vaarwel zeggen. Het hangt als een donkere wolk boven de christenheid.

Maar wat zegt de bijbel hier nu precies over?  

Genoeg om over te praten dus. Peter en Wim nemen je mee in hun gesprek over deze prangende vraag.

5

Godsbeelden01 hour 24 minutes

Publication: 1 year ago

Op 3 juni waren we, Peter en Wim, te gast in Oldekerk (Groningen) op een prachtige boerderij. Ruim 45 mensen waren hier op een bijzondere ontmoetingsdag.

Het thema van de dag was: Godsbeelden. 

Tijdens de ochtend/middag kun hebben we hier een podcast opgenomen over het thema: Godsbeelden. Wat is je beeld van God? En wat voor invloed heeft dat beeld op hoe je kijkt naar jezelf, naar andere mensen, naar de toekomst?

Iemand zei eens: Eerst vorm je voor jezelf een beeld van God, daarna vormt dat beeld jou...

Het eerste stuk van de podcast zaten we binnen in de ‘deel’, het tweede deel van de podcast buiten in de zon. Je zult merken dat je plotseling de vogels hoort fluiten en af en toe een tractor langs hoort rijden.

Veel luisterplezier!

 

6

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 18): Twee getuigen van Jezus en Christus01 hour 39 minutes

Publication: 1 year ago

Als mens heb je het nodig je geliefd en gekend te weten. Dit is leven op microniveau. Het helpt je om ’s ochtends weer je bed uit te komen en het leven met vertrouwen tegemoet te zien. Richard Rohr koppelt dit aan de persoon Jezus. Dit lijkt een grote stap. Maar toch ook weer niet. Stel je voor dat het Goddelijke zich bekend zou willen maken aan een mens. Een mens die hetzelfde meemaakt als jij. Die kan lachen, huilen, ziek kan zijn en uiteindelijk ook doodgaat. Dit is het beeld wat de bijbel schetst van Jezus. In dit hoofdstuk koppelt Rohr dit beeld van het Goddelijke aan Maria, de moeder van Jezus. Zij heeft een intense band met Jezus. Zo heb je als mens Jezus nodig om het Goddelijke persoonlijk te kunnen maken. Om een soort van relatie ermee te hebben.

Daarnaast is er het risico dat het wel erg kneuterig gaat worden. Als mens heb je het ook nodig om je onderdeel te voelen van een groter verhaal. Zonder deze verbondenheid dwaal je rond in je eigen microkosmos en vraag je je af: “Is dit nu alles, alles wat er is?” (om de band Doe Maar te citeren). Richard Rohr koppelt dit aan ‘de Christus’. Het grote verhaal in de bijbel is het Goddelijke dat alles schept en de Goddelijke energie die op de een of andere manier in alles aanwezig is. Je zou het Logos kunnen noemen of ‘de Christus’, het is de levenskracht, het grote verhaal. Door je hiermee te verbinden word je onderdeel van iets wat je leven in een zinvol verband zet. Dit beeld van het Goddelijke zie je duidelijk naar voren komen bij Paulus. In zijn brieven heeft hij het niet zoveel over Jezus, maar over ‘de Christus’. Een mooie, onbegrijpelijke uitspraak over ‘de Christus’ is bijvoorbeeld: ‘In Hem leven en bewegen wij’. Of ‘Alles is uit Hem en door Hem en tot Hem’. Dit klinkt als een heeeel groot verhaal, wat de totale kosmos omvat. Een verhaal om in thuis te komen.

Peter en Wim praten je bij over hoofdstuk 15: “De twee getuigen van Jezus en Christus”, Maria en Paulus die de twee verschijningsvormen van het Goddelijke in hun woorden en leven laten zien.

7

Serie over het boek 'The Universal Christ' van Richard Rohr (deel 19): Transformatie en contemplatie01 hour 12 minutes

Publication: 10 months ago

Het westerse christendom is in de loop van de geschiedenis in de ban geraakt van rationalisme en dualistisch denken. We hebben ons zo druk gemaakt over meningsverschillen dat we steeds verder van huis zijn geraakt. Om in onze vorm van christendom ons gelijk te halen hebben we andersdenkenden vervolgd en het licht in de ogen niet gegund.

Het is tijd voor een nieuwe nederigheid en een andere manier van denken. Rohr heeft het over contemplatie en non-dualisme. Wat bedoelt hij daarmee?

Bij dualisme heb je altijd een conflict. Je hebt gelijk of je hebt ongelijk. Er is geen derde weg. De winnaars bepalen de waarheid/dogma’s. Je raakt hoe dan ook veel waardevolle informatie/waarden kwijt in dit gevecht. Bij contemplatie kijk je naar de grotere eenheid achter de verschillen. Dit vergt een andere manier van denken, niet in tegenstellingen maar in eenheid. Dit bedoelt Rohr met ‘non-dualistisch’.

Als je nu eens een poging waagt om op deze manier het christendom/de bijbel eens met nieuwe contemplatieve/non-dualistische ogen te lezen, wat kan dat voor moois opleveren?!

Dit hoofdstuk is het laatste inhoudelijke hoofdstuk van het boek van Richard Rohr, the universal Christ. Voor ons het einde van een lange plezierige reis door het denken van Richard Rohr. Het heeft ons niet onberoerd gelaten.

Veel luisterplezier met deze laatste aflevering!

 

8

De steniging van de ongehoorzame zoon...42 minutes

Publication: 10 months ago

In Deuteronomium 21 worden ouders opgeroepen hun ongehoorzame zoon naar de stadspoort te brengen. En let op, hij is niet alleen ongehoorzaam, maar hij jaagt ook het geld van zijn ouders erdoor en tot overmaat van ramp drinkt hij veel alcohol.

De remedie: ‘alle mannen van de stad moeten de zoon met stenen doodgooien’ (Deut. 21: 18-21).

Hoor je deze uitspraak wel eens: ‘Maar het staat wel in de bijbel...’.

Dit is zo’n tekst. Over deze tekst en andere ‘gruwelijke’ teksten in de bijbel ging mijn lezing in Drachten op 26 augustus jongstleden.

Deze podcast is een weergave van de lezing.

Via spotify kun je in de comments laten weten wat je ervan vindt.

9

Beelden van Jezus02 hour 30 minutes

Publication: 9 months ago

Zaterdag 14 oktober waren Peter en Wim te gast in Oldekerk (Groningen). In de deel van een grote boerderij. Het was het decor van een live-podcast met gasten.

Het onderwerp was ‘beelden van Jezus’. Of ‘Jezus van buiten naar binnen’. De figuur Jezus blijft iedereen boeien. Hij laat zich niet in een hokje stoppen, zelfs niet in een religieus hokje.

Wat was zijn achtergrond? Hoe zag hij eruit? Waar kwam hij vandaag? Hoe is hij opgegroeid? Hoe was de historische setting van het Israël van de eerste eeuw, onder de Romeinse bezetting?

Wat was zijn missie? Is het gelukt? Wat vonden zijn volgelingen van hem? Wat voor beelden zijn er in de loop van de geschiedenis ontstaan over wie hij was/is?

Wat beelden die langskomen, voor de fijnproevers: ‘verzoening door voldoening’, ‘Christus-viktor’, ‘verzoening zonder voldoening’. Zoals je van ons gewend bent proberen we je te prikkelen hier vooral ook zelf over na te denken.

Na ons gesprek was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De laatste drie kwartier van deze podcast is een weergave van de vragen. Deze vragen gaan, zoals dat gaat met vragen allerlei kanten op.

We wensen je veel luisterplezier met deze podcast.

 

 

10

Jacob en Esau en het geheim van de wereldgeschiedenis50 minutes

Publication: 7 months ago

Jacob en Eau, twee broers, een familiegeschiedenis. Maar in de Joodse traditie ook de geschiedenis van Israël en de volken. De cultuurfilosoof/theoloog dr. F. de Graaff noemt het zelfs: “het geheim van de wereldgeschiedenis”.

In deze lezing duik ik in het verhaal van de geboorte van de twee broers en de relatie tussen beiden in de loop van hun leven.

De lezing is gehouden op zaterdag 18 november 2023 in de messiaanse gemeenschap Mayaan Yeshua in Drachten.

Je zult merken dat de actualiteit van het huidige conflict in het Midden-Oosten door mijn verhaal heen loopt.

PS. De lezing begint na 53 seconden instrumentale muziek.


Alle seizoenen

Season 1 - 2019
Season 2 - 2020
Season 3 - 2021
Season 4 - 2022
Season 5 - 2023
Season 6 - 2024